PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 2(34) | 273--283
Tytuł artykułu

Charakterystyka wybranych cech infrastruktury turystycznej na przykładzie parków wodnych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Description of Selected Features of the Tourism Industry on the Example of Water Parks
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Bez względu na to, jak zdefiniowalibyśmy park wodny i co rozumielibyśmy pod tym pojęciem, to niezaprzeczalnie jest on elementem towarzyszącym infrastrukturze turystycznej. Jest to obiekt, urządzenie, które jest dedykowane zarówno mieszkańcom, jak i turystom. Oczywiście stopień wykorzystania przez wspomniane grupy klientów jest zmienny sezonowo, uwarunkowany skalą (wielkością) obiektu, jego lokalizacją oraz tym, czy dla danej lokalizacji, obiektu jest to funkcja główna czy uzupełniająca. Określenie stopnia oddziaływania i struktury klientów, szczególnie od strony placówki usługowej, jest zagadnieniem, które nie jest obecne w literaturze przedmiotu. Aby podjąć ten temat, na wstępie należy ustalić przestrzenne zróżnicowanie parków wodnych z jednoczesnym ukazaniem struktury, zróżnicowania elementów je opisujących. W realizacji głównego założenia badawczego wykorzystano źródło internetowe, które zdaniem Autorów w chwili obecnej najpełniej opisuje to zjawisko. W pierwszym kwartale 2014 roku można było mówić o 619 parkach wodnych w blisko 390 lokalizacjach. Opisano je 18 cechami, które tę infrastrukturę charakteryzują (np. obecność strefy (nie)zadaszonej, basenu sportowego, strefy dla dzieci, udogodnień dla niepełnosprawnych itp.). W opracowaniu ukazano podobieństwa i różnice w strukturze przestrzennej lokalizacji oraz poszczególnych cech opisujących parki wodne. Równocześnie odniesiono liczbę parków wodnych w poszczególnych lokalizacjach do ich miejsca w hierarchii osadniczej i funkcji turystycznej danego miejsca. (abstrakt oryginalny)
EN
Water parks are an important components of tourism industry. Nowadays, this segment of leisure facilities is recorded significant growth in attendance and is becoming one of the most popular tourist attractions. The main purpose of the study is to assess the spatial distribution of indoor water parks in the Polish voivodeships and cities or towns. Authors focused on the level of spatial concentration in terms of population and the rank in the hierarchy of settlement and also the diversification of water parks due to main amenities (e.g. slides, spas or dining areas). The results obtained from this study showed that water parks are located mainly in big cities (with population over 100 thousands) and in tourist resorts (located on the coast of Baltic Sea or in the mountains). (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
273--283
Opis fizyczny
Twórcy
 • Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
 • Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
 • Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Bibliografia
 • Alejziak, W. (1999). Turystyka w obliczu wyzwań XXI wieku. Kraków: Albis.
 • Cichosz, A. (2015). Taniej w aquaparku. Pobrano z: http://www.wroclaw.pl/taniej-w-aquaparku (30.10.2015).
 • Chudy, W. (2013). Infrastruktura sportowo-rekreacyjna warunkiem rozwoju aktywności rekreacyjnej społeczeństwa na przykładzie województwa małopolskiego i śląskiego. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 3 (I), 195-204.
 • Demir, C., Oral, S. (2007). Relationship among demographic variables and the preferences of water park visitators: An implication from Turkey. Journal of Yasar University, 537-553.
 • European Amusement and Theme Park Industry. An Assessment of Economic Impact in Figures (2014). IAAPA Europe D & J International Consulting & Morisetti Associates. Pobrano z: http://www.iaapa.org/docs/default-source/iaapa- europe/iaapa-europe-economic-impact-study-2014.pdf (30.10.2015).
 • Global Attractions Attendance Report (2014). Themed Entertaiment Association &AECOM. Pobrano z: http://www.teaconnect. org/images/files/TEA_103_49736_150603.pdf (30.10.2015).
 • Ilnicki, D. (2009). Przestrzenne zróżnicowanie poziomu rozwoju usług w Polsce. Teoretyczne i praktyczne uwarunkowania badań. Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego, 11.
 • Ilnicki, D. Michalski, P. (2015). Powiązania funkcjonalno-przestrzenne w świetle dojazdów do pracy. [W:] E. Szafranek (red.), Obszary i powiązania funkcjonalne. Studia Miejskie, 18. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego (w druku).
 • Kapera, I. (2014). Znaczenie parków rozrywki dla rozwoju społeczno-gospodarczego oraz turystyki na wybranych obszarach. Miscellanea Oeconomicae, 18 (4), 59-70.
 • Kruczek, Z. (2012). Parki tematyczne jako flagowe atrakcje turystyczne. Rozwój i globalizacja. Turystyka Kulturowa, 3. Pobrano z: http://www.turystykakulturowa.org/ pdf/2012_03_03.pdf (30.10.2015).
 • Kruczek, Z. (2014). Frekwencja w atrakcjach turystycznych. Kraków-Warszawa: Polska Organizacja Turystyczna.
 • Kwak, H.P., Kim, K.S., Lee, C.S. (2010). Measurement scale development of waterpark service quality. Journal of Korea Contents Association, 10 (1), 426-435.
 • Leask, A. (2010). Progress in visitor attraction research: Towards more effective management. Tourism Management, 31, 155-166.
 • Nowacki, M. (2014). Obecne tendencje w rozwoju atrakcji turystycznych. Rozprawy Naukowe AWF we Wrocławiu, 45, 185-195.
 • Parzych, K., Gotowski, R. (2013). Zróżnicowanie przestrzenne i rola parków wodnych w rekreacji czynnej Polaków. Journal of Health Sciences, 3 (14), 372-382.
 • Pawlusiński, R. (2008). Turystyka rozrywkowa w Krakowie - klasyfikacja form oraz inwentaryzacja oferty miasta. Pobrano z: https://www.bip.krakow.pl/zalaczniki/dokumenty/16966 (12.11.2015).
 • Sharpley, R. (2009). Tourism Development and the Environmental: Beyond Sustainability? London: Eartscan.
 • Swarbrooke, J. (2002). The development and management of visitor attractions Oxford: Butterworth-Heinemann.
 • Świątkiewicz, A. (2011). Park rozrywki jako czynnik rozwoju turystyki na przykładzie parku Globalna Wioska w gminie Łysomice. [W:] J. Górski (red.), Teraz Polska Promocja, t. 3. Warszawa: Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171459562

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.