PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 11 | 15--20
Tytuł artykułu

Cechy innowacji oraz źródła pomysłów działalności innowacyjnej mikroprzedsiębiorstw

Warianty tytułu
Features of Innovation and Ideas Sources of Microenterprises Innovation Activities
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem opracowania było określenie rodzaju i stopnia nowości innowacji wdrażanych w innowacyjnych mikroprzedsiębiorstwach działających na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, a także identyfikacja źródeł pomysłów na innowacyjne rozwiązania w nich występujące. Najbardziej popularne wśród mikropodmiotów były innowacje produktowe i procesowe. Udział innowacji nietechnologicznych był 2-3-krotnie mniejszy niż technologicznych. Zakres terytorialny działalności mikroprzedsiębiorstw, najczęściej regionalny, powodował wprowadzanie innowacyjnych zmian, będących głównie nowościami w skali przedsiębiorstwa. Najważniejszym źródłem pomysłów innowacyjnych były opinie wyrażane przez klientów. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the study was to assess the type and level of novelty of innovations implemented in innovative microenterprises in the province of Warmia and Mazury and identify sources of ideas for such solutions. The product and process innovations were most popular in microenterprises. The share of non-technological innovations was 2-3 times smaller than of technological ones. Innovations, which were introduced, were mainly novelties for the enterprise. The regional scope of microenterprises' activities required introducing innovative changes for the enterprises. The opinions expressed by customers constituted the most important source of innovative ideas. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
15--20
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Bibliografia
 • [1] Allen J.A. (1966), Scientific Innovation and Industrial Prosperity, Longman, London.
 • [2] Baregheh A., Rowley J., Sambrook S., Davies D. (2011), Food Sector SMEs and Innovation Types, "Britisch Food Journal", Vol. 114, Iss. 11, pp. 1640-1653.
 • [3] Bessant J., Tidd, J. (2007), Innovation and Entrepreneurship, Wiley, Chichester.
 • [4] Bossak J., Bieńkowski W. (2004), Międzynarodowa zdolność konkurencyjna kraju i przedsiębiorstw. Wyzwania dla Polski na progu XXI wieku, Wyd. Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa.
 • [5] Conway S., Steward F. (2009), Managing and Shaping Innovation, Oxford University Press, London.
 • [6] Decyk K., Juchniewicz M. (2012). Kompetencje mikroprzedsiębiorców jako wewnętrzna determinanta innowacyjności, "Współczesne Zarządzanie", Nr 4, s. 37-45.
 • [7] De Jong J.P.J., Vermmeulen P.A.M. (2004), Determinants of Product Innovation in Small Firms, A Comparision Across Industries, "EIM Business & Policy Research", Zoetermeer.
 • [8] Filipowska M. (2013), Konkurencyjność sektora innowacyjnych mikroprzedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy na przykładzie Polski w latach 2000-2010. Rozprawa doktorska, . Wydział Gospodarki Międzynarodowej, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 • [9] Firlej K. (2014), Cele i zakres innowacji w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego w Polsce, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu", Tom XVI, Zeszyt 2, s. 50-55.
 • [10] GUS (2015), Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce w latach 2012-2014, Warszawa.
 • [11] Haffer M. (1998), Determinanty strategii nowego produktu polskich przedsiębiorstw przemysłowych, Wyd. UMK, Toruń.
 • [12] Kisiel R., Bobuchowska K. (2008), Działalność innowacyjna przedsiębiorstw zarejestrowanych w Regionalnym Systemie Wspierania Innowacji, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Tom X, Zeszyt 1, s. 159-163.
 • [13] OSB (2011), Perspektywy rozwoju kluczowych sektorów województwa warmińsko-mazurskiego, Wyd. Garski Multimedia, Olsztyn.
 • [14] OECD (2008), Podręcznik Oslo Manua. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, Wyd 3, OECD, Paryż.
 • [15] Poznańska K. (2004), Innowacje czynnikiem sukcesu przedsiębiorstw, [w:] J. Bogdanienko, M. Kuzel, I. Sobczak (red.), Uwarunkowania sukcesu przedsiębiorstwa w gospodarce opartej na wiedzy, Wyd. Adam Marszałek, Toruń.
 • [16] Plawgo В., Kornecki J. (2010). Wykształcenie pracowników a pozycja konkurencyjna przedsiębiorstw, PARP, Warszawa.
 • [17] Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, PARP, Warszawa 2015.
 • [18] Regionalna Strategia Innowacyjności Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2020, Olsztyn 2010.
 • [19] Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013, Olsztyn 2009.
 • [20] Rogers E.M. (2003), Diffusion of Innovations, Wyd. Free Press, New York.
 • [21] Romijn H., Albaladejo M. (2002), Determinants of Innovation Capability in Small Electronics and Software Firms in Southeast England, "Research Policy", No. 31, pp. 1053-1067.
 • [22] Schumpeter J. A. (1960), Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa.
 • [23] Spulber D.F. (2002), Transaction Innovation and the Role of the Firm, "The Economics of the Internet and E-Commerce", Vol. 11, pp. 159-189.
 • [24] Tarnawa A. (2015), Nieoczekiwana mikroinnowacyjność, [w:] P. Zadura-Lichota (red.), Innowacyjna przedsiębiorczość w Polsce. Odkryty i ukryty potencjał polskiej innowacyjności, Wyd. PARP, Warszawa, s. 47-63.
 • [25] Whitfield P.R. (1979), Innowacje w przemyśle, PWE, Warszawa.
 • [26] Wyrębek H., (2011) Znaczenie metody ABC w doskonaleniu jakości zarządzania, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Nr 88, s. 175-183.
 • [27] Wysocki J. (2009), Koncepcje konkurencyjności przedsiębiorstw [w:] M. Juchniewicz (red), Konkurencyjność przedsiębiorstw - ujęcie mezoekonomiczne, Wyd. Naukowe UWM, Olsztyn, s. 59-66.
 • ---
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171459586

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.