PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 3 (90) | 462--482
Tytuł artykułu

Ekonomia złożoności w badaniach rynków nieruchomości

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Use of Complexity Economics in the Research on Real Estate Market
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest wskazanie możliwości wykorzystania ekonomii złożoności w badaniach rynków nieruchomości oraz opracowanie uniwersalnej miary dynamiki cen nieruchomości (ReRN) w analogii do stosowanej w hydrodynamice liczby Reynoldsa (Re). W artykule, w ramach przeprowadzonej dyskusji naukowej, zaproponowano dualną koncepcję badań rynku nieruchomości. Istotą tej koncepcji jest możliwość wyboru stosowanych założeń badawczych (ekonomia ortodoksyjna/ekonomia heterodoksyjna) w zależności od poziomu stabilności rynku nieruchomości. Przyjęcie tej perspektywy pozwala analizować zjawisko gwałtownych wzrostów cen nieruchomości poprzez założenie o wielopunktowej dynamicznej równowadze rynkowej, ograniczonej racjonalności człowieka oraz paradygmacie nieliniowości, będących podstawą ekonomii złożoności. Ponadto, za pomocą liczby ReRN zbadano kształtowanie się cen na rynku nieruchomości lokalowych o funkcji mieszkalnej w Poznaniu w latach 2001-2011. W efekcie wyznaczono punkty przejścia między laminarną, niestabilną i turbulentną ewolucją cen nieruchomości. Przyjęcie perspektywy ekonomii złożoności w badaniach rynków nieruchomości zwiększa pluralizm metodologiczny pozwalający wprowadzać nowe sposoby analizy dynamiki cen nieruchomości.(abstrakt oryginalny)
EN
The paper addresses the applicability of complexity economics to the real estate market research, and the construction of a universal measure of the real estate prices dynamics (ReRN) analogous to the Reynolds number (Re) from hydrodynamics. The author proposes a dual concept of real estate market research. The essence of this concept is the ability to choose the assumptions used in the research (orthodox/heterodox economics) depending on the level of stability of the real estate market. This perspective allows to analyse the phenomenon of rapid increases in real estate prices through the establishment of multi-point dynamic equilibrium of the market, bounded rationality and nonlinearity paradigm, which are the basis of complexity economics. Furthermore, ReRN number is used to analyze the real estate price dynamics in Poznan in 2001-2011. Thus, ReRN number makes it possible to determine the critical points between laminar, unstable and turbulent real estate prices evolution. Adopting the complexity economics perspective in the real estate research increases methodological pluralism which allows to introduce some new analytical methods for analysis of real estate price dynamics.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
462--482
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Bibliografia
 • Acharya V., Philippon T., Richardson M., Roubini N. (2009), The financial crisis of 2007-2009: Causes and remedies, "Financial Markets, Institutions &Instruments", 18 (2), s. 89-137.
 • Antoniewicz R., Juzwiszyn J. (2004), Giełdowa liczba Reynoldsa, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", 394, Prace Katedry Ekonometrii i Statystyki nr 15, s. 7-19.
 • Arthur W.B. (1999), Complexity and the economy, "Science", 284(5411), s. 107-109.
 • Arthur W.B., Durlauf S.N., Lane D.A. (eds.) (1997), The economy as an evolving complex system II, "SFI Studies in the Sciences of Complexity MA: Addison- Wesley Reading", 28, s. 15-44.
 • Ashton P. (2009), An appetite for yield: the anatomy of the subprime mortgage crisis, "Environment and Planning A", 41(6), s. 1420-1441.
 • Beinhocker E. (2006), The Origin of Wealth, HBS Press, Cambridge, MA.
 • Bełej M. (2012), Dynamika zmian cen nieruchomości w aspekcie teorii przejść nieciągłych, "Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości", 20(1), s. 17-28.
 • Bełej M. (2013), Catastrophe theory in explaining price dynamics on the real estate market, "Real Estate Management and Valuation", 21(3), s. 51-61.
 • Bełej M., Kulesza S. (2013), Modeling the real estate prices in Olsztyn under instability conditions, "Folia Oeconomica Stetinensia", 11(3), s. 61-72, ISSN (Online) 1898- 0198, ISSN (Print) 1730-4237, DOI: 10.2478/v10031-012-0008-7.
 • Bełej M., Kulesza S. (2014), Similarities in time-series of housing prices on local markets in Poland, "Real Estate Management and Valuation", 22(3), s. 45-53 (10.2478/ remav-2014-0026).
 • Belej M., Kulesza S. (2015), The dynamics of time series of real estate prices, "Real Estate Management and Valuation", 23(4), s. 35-43 (DOI: 10.1515/remav-2015-0034).
 • Bowles S., Gintis H. (2002), Behavioural science: homo reciprocan, "Nature", 415(6868), s. 125-128.
 • Brzezicka J., Wiśniewski R. (2014), Homo oeconomicus and behavioral economic, "Contemporary Economics", 8(4), s. 353-364.
 • Chorin A.J. (1968), Numerical solution of the Navier-Stokes equations, "Mathematics of Computation", 22(104), s. 745-762.
 • Colander D., Holt R., Rosser B. (2004), The changing face of mainstream economics, "Review of Political Economy", 16(4), s. 485-499.
 • Coveney P., Highfield R. (1997), Granice złożoności. Poszukiwania porządku w chaotycznym świecie, Prószyński i S-ka, Warszawa.
 • Czaja S. (1997), Teoriopoznawcze i metodologiczne konsekwencje wprowadzenia prawa entropii do teorii ekonomii, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", Seria: "Monografie i Opracowania", Wrocław.
 • Demyanyk Y., Van Hemert O. (2011), Understanding the subprime mortgage crisis, "Review of Financial Studies", 24(6), s. 1848-1880.
 • Dohmen T., Falk A., Huffman D., Sunde U. (2009), Homo reciprocans: Survey evidence on behavioural outcomes, "The Economic Journal", 119(536), s. 592-612.
 • Fiedor P., Hołda A. (2015), Istota ekonofizyki, "Studia Ekonomiczne", 1 (84), s. 108-127.
 • Frederiksen P., Jagtfelt T. (2013), Exponential expansion in evolutionary economics: A model proposition, "Journal of Economic Issues", 47(3), s. 705-718.
 • Holt R.P., Rosser Jr, J.B., Colander D. (2011), The complexity era in economics, "Review of Political Economy", 23(3), s. 357-369.
 • Horgan J. (1999), Koniec nauki, czyli o granicach wiedzy u schyłku ery naukowej, przeł. Michał Tempczyk, Prószyńskii S-ka, Warszawa.
 • Horowitz M., Williamson C.H.K. (2010), The effect of Reynolds number on the dynamics and wakes of freely rising and falling sphere,"Journal of Fluid Mechanics", 651, s. 251-294.
 • Jakimowicz A. (2010), Źródła niestabilności struktur rynkowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Jakimowicz A. (2011), Dynamika nieliniowa w badaniach ekonomicznych, "Didactics of Mathematics", 8(12), s. 39-54.
 • Janus J. (2012), Ekonomia postwalrasowska, "Pressje", teka 29, s. 40-50.
 • Karniadakis G.E., Israeli M., Orszag S.A. (1991), High-order splitting methods for the incompressible Navier-Stokes equation, "Journal of Computational Physics", 97(2), s. 414-443.
 • Kędzierski M. (2013), Rola instytucji w programie ekonomii postwalrasowskiej Davida Colandera stanowiącej fundament nowej ekonomii złożoności (complexity economics), "Zarządzanie Publiczne", Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2-3(24-25), s. 90-101.
 • Kuhn T.S. (1968), Struktura rewolucji naukowych, S. Amsterdamski (red.), PWN, Warszawa.
 • Kraciuk J. (2015), Paradygmat homo oeconomicus w aspekcie rozwoju ekonomii heterodoksyjnej, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", 401, s. 211-219.
 • Kristoufek L. (2012), Fractal markets hypothesis and the global financial crisis: Scaling, investment horizons and liquidity, "Advances in Complex Systems", 15(06), s. 1250083-1-1250083-22.
 • Kucharska-Stasiak E. (2016), Ekonomiczny wymiar nieruchomości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Kwaśnicki W. (1996), Ekonomia ewolucyjna - alternatywne spojrzenie na proces rozwoju gospodarczego, "Gospodarka Narodowa", (10), s. 1-13.
 • Mączyńska E. (2011), Ewolucja modeli ustroju gospodarczego - oceny, postulaty i kontrowersje, XXI Konferencja Naukowa Wspólnej Komisji Ekonomistów Polskiej Akademii Nauk i Rosyjskiej Akademii Nauk nt. Wyzwania dla Polski i Rosji wobec światowych zmian modelu gospodarki rynkowej (http://owe2.pte.pl/ pliki/2/12/polskirosyjski2011ranpan.pdf, data dostępu: 12.06.2016).
 • Mesjasz C. (2004), Organizacja jako system złożony, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", 652, s. 51-66.
 • Mirowski P. (1991), More Heat than Light: Economics as Social Physics, Physics as Nature's Economics, Cambridge University Press.
 • Mian A., Sufi A. (2008), The consequences of mortgage credit expansion: Evidence from the 2007 mortgage default crisis, "Quarterly Journal of Economics", 124(4), s. 1449-1496.
 • Mizen P. (2008), The credit crunch of 2007-2008: A discussion of the background, market reactions, and policy responses, "Federal Reserve Bank of St. Louis Review", 90(5), s. 531-567.
 • Morowitz H.J. (2002), The Emergence of Everything: How the World Became Complex, Oxford University Press, Oxford.
 • Nishibe M. (2006), Redefining evolutionary economics, "Evolutionary and Institutional Economics Review", 3(1), s. 3-25.
 • O'Boyle E.J. (2007), Requiem for Homo Economicus, "Journal of Markets & Morality", 10(2), s. 322-323.
 • Peters E.E. (1997), Teoria chaosu a rynki kapitałowe, Wig-Press, Warszawa.
 • Reinhart C.M., Rogoff K.S. (2008), Is the 2007 US sub-prime financial crisis so different, "An International Historical Comparison", 98 (2), s. 339-344.
 • Rosser J.B. (1999), On the complexities of complex economic dynamics, "The Journal of Economic Perspectives", 13(4), s. 169-192.
 • Roubini N., Mihm S. (2010), Crisis Economics: A Crash Course in the Future of Finance, Penguin Press, New York.
 • Schöbel R., Veith J. (2006), An overreaction implementation of the coherent market hypothesis and option pricing, "University of Tübingen Discussion Paper", 306, s. 23-35.
 • Shiozawa Y. (2004), Evolutionary economics in the 21st century: A manifesto, "Evolutionary and Institutional Economics Review", 1(1), s. 5-47.
 • Stiglitz J.E. (2002), Information and the change in the paradigm in economics,"The American Economic Review", 92(3), s. 460-501.
 • Taylor G., Saffman P.G. (1957), Effects of compressibility at low Reynolds number, "Journal of the Aeronautical Sciences", 24(8), s. 553-562.
 • Tempczyk M. (2012), Teoria chaosu dla odważnych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Tomer J.F. (2001), Economic man vs. heterodox men: The concepts of human nature in schools of economic thought, "The Journal of Socio-Economics", 30, s. 281-293.
 • Unold J. (2003), Dynamika systemu informacyjnego a racjonalność adaptacyjna. Teoretyczno-metodologiczne podstawy nowego ujęcia racjonalności, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Wrocławiu, Wrocław.
 • Vaga T. (1990), The coherent market hypothesis, "Financial Analysts Journal", 46(6), s. 36-49.
 • Weron A., Weron R. (2000), Fractal market hypothesis and two power-laws, "Chaos, Solitons & Fractals", 11(1), s. 289-296.
 • Wojtyna A. (2008), Współczesna ekonomia-kontynuacja czy poszukiwanie paradygmatu?, "Ekonomista", 1, s. 9-32.
 • Zalega T. (2015), Ekonomia ewolucyjna jako jeden z nurtów współczesnej ekonomii - zarys problematyki, "Studia i Materiały", Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 19(2), s. 157-177.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171459602

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.