PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 9 | 123--140
Tytuł artykułu

Powiązania dynamiki wzrostu gospodarczego pomiędzy krajami Europy Środkowo-Wschodniej i Europy Zachodniej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Relationship of Economic Growth between the Countries of Central-Eastern Europe and Western Europe
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Minione lata charakteryzowały się dużymi zmianami w gospodarce krajów europejskich. Zasadnicze znaczenie miały reformy społeczno-gospodarcze w krajach Europy Środkowo-Wschodniej oraz proces rozszerzania Unii Europejskiej. Efektem tych procesów powinien być wzrost integracji gospodarek krajów europejskich. Celem opracowania jest analiza porównawcza zmian PKB w krajach będących obecnie członkami Unii Europejskiej. Przedmiotem weryfikacji była hipoteza, że po przekształceniach społeczno-gospodarczych krajów Europy Środkowo-Wschodniej wzrosły powiązania zmian PKB w tych krajach ze zmianami w krajach Europy Zachodniej. Analizy przeprowadzono w oparciu o metody integracji i kointegracji. Wykorzystano dane The National Accounts Main Aggregates Database o wysokości PKB w wybranych krajach Unii Europejskiej za lata 1970-2014. Przedmiotem porównań były wyniki za dwa podokresy 1970-1989 i 1990-2014. Uzyskane wyniki wskazują na duże zróżnicowanie badanych krajów w odniesieniu do długookresowych trendów produktu krajowego oraz jego zmienności. Stwierdzono również duże różnice w krótko i długookresowym powiązaniu produktu krajowego pomiędzy poszczególnymi krajami oraz badanymi okresami. Generalnie niezależnie od podokresu większą zmiennością produktu charakteryzowały się kraje Europy Środkowo-Wschodniej. Uzyskane wyniki wskazują na wyraźny wzrost krótkookresowych powiązań zmian wielkości produktu pomiędzy krajami Europy Środkowo-Wschodniej i Europy Zachodniej. Większych zmian nie stwierdzono natomiast w obrębie tych dwóch grup krajów. (abstrakt oryginalny)
EN
The past years were characterized by big changes in the economy of European countries. Reform in the countries of Central and Eastern Europe and the enlargement process of EU had essential meaning. The result of these processes should be to increase the integration of the economies of European countries. The aim of the study is a comparative analysis of changes in GDP in countries which are now members of the European Union. The object was to verify the hypothesis that the transformations of socio-economic countries of Central and Eastern Europe increased linkage changes of GDP in these countries with the changes in the countries of Western Europe. Analyses were performed based on the methods of integration and co-integration. Used data of National Accounts Main Aggregates Database height of GDP in selected countries of the European Union for the years 1970-2014. The subject of comparison were the results for two sub-periods 1970-1989 and 1990-2014.The results indicate the great diversity of countries surveyed with respect to long-term trends domestic product and its volatility. It was also found large differences of connection in short-term and long-term of domestic product between countries and in periods studied. Generally, regardless of the sub-period of greater volatility of the product characterized the countries of Central and Eastern Europe. The results show a clear increase in short-term changes in the size of the product between the countries of Central and Eastern Europe and Western Europe. There were no major changes within these two groups of countries. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
123--140
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Koszalińska
 • Politechnika Koszalińska
Bibliografia
 • Charemza W., Deadman D., Nowa ekonometria, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1997.
 • Engle R.F., Granger C.W., Cointegration and error correction: representation, estimation, testing, "Econometrica" 1987, vol. 55.
 • Granger C.W., Investigating Causal Relations by Econometric Models and Cross-Spectral Methods, "Econometrica" 1969, vol. 37.
 • Gregory A.W., Head A.C., Common and country-specific fluctuations in productivity, investment, and the current account, "Journal of Monetary Economics" 1999, vol. 44.
 • Johansen S., Statistical Analisis of Cointegration Vectors, "Journal of Economic Dynamics and Control" 1988, vol. 12.
 • Kose A., Otrok C., Whiteman C., International business cycles: world, region, and country-specific factors, "American Economic Review" 2003, vol. 93.
 • Kusideł E., Modele wektorowo autoregresyjne VAR, metodologia i zastosowania, Absolwent, Łódź 2000.
 • Mankiw G.N, Romner D., Weil D.N., A contribution to the empirics of economic growth, "The Quarterly Journal of Economics" 1992, vol. 107.
 • Mansour J.J., Do national business cycles have an international origin?, "Empirical Economics" 2003, vol. 28.
 • Rembeza J., Zmiany PKB i popytu w Polsce, Republice Czeskiej i na Węgrzech, "Wiadomości Statystyczne" 2010, nr 9.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171459654

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.