PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 461 Wybrane zagadnienia z bioekonomii | 122--137
Tytuł artykułu

Spektrum fitocenotyczno-siedliskowe Galeopsis Angustifolia (Ehr.) Hoffm. Na obszarze Wyżyny Śląskiej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Phytosociological And Ecological Spectrum of Galeopsis Angustifolia (Ehr.) Hoffm. in Silesian Upland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem pracy było: określenie spektrum fitocenotyczno-siedliskowego Galeopsis angustifolia na obszarze Wyżyny Śląskiej oraz porównanie fitocenoz z Galeopsis angustifolia z badanego terenu z występującymi w innych regionach Polski i krajach ościennych. Dla 24 zdjęć fitosocjologicznych obliczono średnie wartości liczb Ellenberga (L, T, F, R, N) i Zarzyckiego (D i H), bogactwo gatunkowe oraz współczynnik różnorodności Shannona- -Wienera, liczbę, pokrycie wybranych grup ekologicznych. Analiza DCA wykazała gradient od zbiorowisk uboższych, o wyższym udziale jednorocznych gatunków ruderalnych i segetalnych, przywiązanych do podłoży suchszych, o niższej zawartości materii organicznej do zbiorowisk, które współtworzą wieloletnie gatunki ruderalne, łąkowe, murawowe, preferujące podłoża wilgotniejsze, o wyższej zawartości materii organicznej. Płaty z Galeopsis angustifolia z terenu badań od innych regionów odróżnia wyższy udział wieloletnich gatunków ruderalnych klasy Artemisietea vulgaris(abstrakt oryginalny)
EN
The aims of the article were: to show the phytosociological and ecological spectrum of Galeopsis angustifolia in phytocoenoses found in different ruderal habitats of the Silesian Uplands and to compare the floristic composition of communities with Galeopsis angustifolia from the Silesian Uplands with similar occuring in other parts of Poland. Vegetation samples were made in the field by applying Braun-Blanquet method. In order to show habitat preferences of species occurring in those phytocoenoses Ellenberg and Zarzycki Indicator values (L - light values, T - temperature, F - moisture, R - soil acidity values, N - trophy values, D - soil granulometric values, H - organic matter content) were used. The classification revealed the presence of 3 groups of communities, which differ mainly in reference to soil moisture (F), temperature (T) and organic matter content (H). There were also found significant differences between these groups in terms of species richness, diversity and floristic composition (number and cover of segetal, ruderal, and thermophilous species). Patches with Galeopsis angustifolia from Silesian Upland differ from other regions of higher proportion of ruderal perenial species from the Artemisietea vulgaris class and higher frequency of Calamagrostis epigejos and Solidago canadensis(original abstract)
Słowa kluczowe
PL
EN
Ecology  
Twórcy
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
Bibliografia
 • Bacieczko W., Borcz A., 2016, A new locality of Galeopsis angustifolia (Ehr.) Hoffm. in Pyrzyce Plain (West Pomerania, Poland), Acta Agrobotanica, 69(1), s. 1-8.
 • Brandes D., 1992, Ruderal- und Saumgesellschaften des Okertals, Braunschweiger Naturkundliche Schriften, 4(1), s. 143-165.
 • Braun Blanquet J., 1964, Pflanzensociologie. Grundzüge der Vegetationskunde, 3. Auflage, Springer Verlag, Wien.
 • Ćwikliński E., 1974, Flora i zbiorowiska roślinne terenów kolejowych województwa szczecińskiego, Akademia Rolnicza w Szczecinie, Rozprawy, 40, s. 1-149.
 • Ellenberg H., Weber H., E., Düll R., Wirth V., Werner W., Paulißen D., 1992, Zeigerwerte von Pflanzen in Mitteleuropa, Scripta Geobotanica, 18, 2, s. 258.
 • Galera H., Sudnik-Wójcikowska B., Wierzbicka M., Jarzyna I., Wiłkomirski B., 2014, Structure of the flora of railway areas under various kinds of antropopression, Polish Botanical Journal, 59(1), s. 121-130.
 • Górski P., 2004, Przegląd zbiorowisk piargowych europejskich masywów górskich. Cz. 3. Zbiorowiska rzędów Galio-Parietalia officinalis i Drypidetalia spinosae, Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu, 363, Bot. 7, s. 69-76.
 • Grime J.P., 2002, Plant Strategies, Vegetation Processes and Ecosystem Properties, 2nd edition, Wiley & Sons, Chichester.
 • Hennekens S.M., Schaminee J.H.J., 2001, Turboveg, a comprehensive database management system for vegetation data, Journal of Vegetation Science, 12, s. 589-591.
 • Jaźwa M., 2012, Kenofity zachodniej części Pogórza Rzeszowskiego, Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica, 19(2), s. 389-395.
 • Jonik M., Nobis A., Nobis M., 2010, Distribution and habitat preferences of Galeopsis angustifolia (Ehrh.) Hoffm . and G. ladanum L. on the basis of a revision of herbarium materials - preliminary results, Acta Societatis Botanicorum Poloniae 79 , Supplement 1, Kurek W., Marciszewska K., Szczepkowski A. (eds.), Proceedings of the 55th meeting of the Polish Botanical Society Planta in vivo, in vitro et in silico, September 6-12, Warsaw.
 • Kompała-Bąba A., 2013, Abiotic and biotic factors affecting the diversity of ruderal vegetation (Silesian Upland Poland), Sorus, Poznań.
 • Kutyna I., Malinowska K., 2015, Plant communities on the rigde of the "Piotrawin" quarry 19 years after technical and biological reclamation, Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis, 320(35)3, s. 41-58.
 • Lososová Z., Chytrý M., Cimalová S., Kropáč Z., Otýpková Z., Pyšek P., Tichý L., 2004, Weed vegetation of arable land in Central Europe: Gradients of diversity and species composition, Journal of Vegetation Science, 15, s. 415-422.
 • Matuszkiewicz W., 2001, Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski, Vademecum Geobotanicum, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Mirek Z., Piękoś-Mirkowa H., Zając A., Zając M., 2002, Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski, [w:] Z. Mirek (red.), Biodiversity of Poland 1, Instytut Botaniki im. W. Szafera, Polska Akademia Nauk, Kraków.
 • Oberdorfer E., Müller T., Korneck D., Lippert W., Markgraf-Dannenberg I., Patzke E., Weber H.E., 1990, Pflanzensoziologische Excursionflora 6, Auflage, Stuttgart, Ulmer.
 • Parusel J.B., Urbisz A. (red.), 2012, Czerwone listy wybranych grup grzybów i roślin województwa śląskiego, Raporty, Opinie 6(2), Centrum Dziedzictwa Górnego Śląska, Katowice, s. 105-117.
 • Piskorz R., Czarna A., 2006, Vascular plants on active and closed railway stations in Wolsztyn and its surroundings, Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu, Bot.-Stec., 378, 10, s. 137-156.
 • Rostański A., 2006, Spontaniczne kształtowanie się pokrywy roślinnej na zwałowiskach po górnictwie węgla kamiennego na Górnym Śląsku, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 2410, s. 1-230.
 • Rutkowski L., 1998, Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Sádlo J., Chytrý M., 2009, Vegetace pohyblivých sutí, [w:] Chytrý M. (red.), Vegetace České republiky. Ruderální, plevelová, skalní a sutová vegetace, s. 454-457.
 • Schönfelder P., 1967, Das Galeopsietum angustifoliae Büker 1942 - eine Kalkschuttpioniergesellschaft Nordbayern, Mitteilungen der Floristich-soziologischen Arbeitsgemeinschaft, N. F. 11/12, s. 5-10.
 • Sendek A., 1973, Flora synantropijna stacji górnośląskiego węzła kolejowego, Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Zeszyty Przyrodnicze, 13, s. 3-21.
 • StatSoft Inc., 2010, STATISTICA (data analysis software system). Version 10, www.statsoft.com.
 • Storkey J., Meyer S., Still K. S., Leuschner C., 2012, The impact of agricultural intensification and land-use change on the European arable flora, Proceedings of the Royal Society B 279, s. 1421-1429.
 • Storkey J., Moss S. R., Cussans J.W., 2010, Using assembly theory to explain changes in a weed flora in response to agricultural intensification, Weed Science, 58(1), s. 39-46.
 • Sudnik-Wójcikowska B., 2011, Rośliny synantropijne. Flora Polski, Multico, Oficyna Wydawnicza.
 • Szczęśniak E., 2010, Galeopsis Angustifolia (Ehrh.) Hoffm. in South-Western Poland: Origin, Expansion and Disappearance, [w:] International IX Conference on Anthropization and Environment of Rural Settlements. Program, Proceedings and Excursion, 29 June-01 July, Kamyanets-Podilskiy, Ukraine, M.G. Kholodny Institute of Botany, National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv.
 • Święs F., Wrzesień M., 2003, Rare vascular plants in the railway areas in Central-Eastern Poland, II. The Lublin Upland. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin-Polonia, Sectio C, 58, s. 65-85.
 • Ter Braak C.J.F., Šmilauer P., 2002, CANOCO Reference Manual and CanoDraw for Windows
 • User's Guide. Software for Canonical Community Ordination (version 4.5), Biometris, Wageningen-České Budějovice.
 • Tichý L., Holt J., 2006, JUICE program for management, analysis and classification of ecological groups, Vegetation Science Book, Masaryk University, Brno.
 • Tokarska-Guzik B., Dajdok Z., Zając M., Zając A., Urbisz A., Danielewicz W., Hołdyński C., 2012, Rośliny obcego pochodzenia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Warszawa.
 • Trzcińska-Tacik H., Wasylikowa K., 1982, History of the synanthropic changes of flora and vegetation of Poland. General problems of synantropization, Proceedings of the International Symposium held on 26-31, May, 1980 at Białowieża, Memorabilia Zoologica, 37, s. 47-69.
 • Woźniak G., 2010, Zróżnicowanie roślinności na zwałach pogórniczych Górnego Śląska, Instytut Botaniki im. W. Szafera, Polska Akademia Nauk, Kraków.
 • Wrzesień M., 2012, Rzadkie rośliny naczyniowe we florze spontanicznej terenów kolejowych Polesia Zachodniego, Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica, 19(1), s. 19-27.
 • Zając A., Zając M., 2001, Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce - Distribution atlas of vascular plants in Poland, nakładem Pracowni Chorologii Komputerowej Instytutu Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Zając M., Zając A., 2009, Elementy geograficzne rodzimej flory Polski, nakładem Pracowni Chorologii Komputerowej Instytutu Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Zarzycki K., Trzcińska-Tacik H., Różański W., Szeląg Z., Wołek J., Korzeniak U., 2002, Ecological indicator values of vascular plants of Poland, Biodiversity of Poland, 2, s. 1-183.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171459672

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.