PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2016 | nr 5 | 60--100
Tytuł artykułu

Turystyka kulinarna w Polsce - wstępne badania nad fenomenem zjawiska

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Culinary Tourism in Poland - Preliminary Research on the Phenomenon
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W opracowaniu przedstawiono część teoretyczną dotyczącą podróży kulinarnych. Na początku ukazano turystykę kulinarną w świetle literatury naukowej. W tabeli zestawiono przegląd definicji turystyki kulinarnej. Zaprezentowano także definicję tego pojęcia własnego autorstwa. Następnie zestawiono w tabeli formy (produkty) turystyki kulinarnej i podano ich przykłady w Polsce. Opisano wybrane klasyfikacje turystów kulinarnych. W drugiej części pracy opracowano wyniki badań własnych. Następnie omówiono analizę wyników badań przeprowadzonych na podstawie kwestionariusza ankiety na grupie 600 respondentów. W podsumowaniu ukazano wnioski wynikające z badań. (abstrakt oryginalny)
EN
The main purpose of this article is theoretical analysis of culinary tourism. First part presents the importance of this phenomenon in a scientific literature. Author gives an overview of definitions of culinary tourism in the table and he proposed concept of own definition. Next author makes the profile of forms (products) of culinary tourism and gives their examples in Poland. Additional part is the presentation of different classifications of culinary tourists. Second part of the paper reveals the results of research. Investigation was based on surveys carried out on a group of 600 respondents. Summary includes conclusions of the research. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
60--100
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania
Bibliografia
 • Balińska A., Sieczko A, Zawadka J., 2013, Wybrane problemy rozwoju turystyki, Wyd. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa
 • Buczkowska K., 2008, Turystyka kulturowa. Przewodnik metodyczny, Wyd. Akademia Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu, Poznań
 • Buczkowska K., 2014, Portret współczesnego turysty kulturowego, Wyd. Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, Poznań
 • Buczkowska-Gołąbek K., 2015, Foodie w podróży, [w:] Krakowiak B., Stasiak A. (red.), Kultura i turystyka -wokół wspólnego stołu, Wyd. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego oraz Instytut Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, s. 173-190
 • Czarniecka-Skubina E., Kozak J., 2010, Turystyka kulinarna w Polsce i na świecie, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych" w Warszawie, Turystyka i Rekreacja z.5 (1), Warszawa s. 55-74
 • Dominik P., 2009, Szanse rozwoju turystyki kulinarnej w dobie postępującej dyfuzji przestrzennej składników żywności i potraw, "Turystyka i Rekreacja" t. 5, Wyd. Akademia Wychowania Fizycznego im. J. Piłsudskiego w Warszawie, Warszawa, s. 111-118
 • Dominik P., 2014, Związki pomiędzy turystyką kulturową a podtrzymywaniem polskich tradycji kulinarnych, "Turystyka i Rekreacja" t. 11, nr 2, Wyd. Akademia Wychowania Fizycznego im. J. Piłsudskiego w Warszawie, Warszawa, s. 91-100
 • Gawrycki M. F., 2014, Chrystus jada cuy. Latynoamerykańska sztuka kulinarna nie od kuchni, Wyd. Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie oraz Instytut Studiów Iberyjskich iIberoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa
 • Hall C.M., Mitchell R., 2000, We are what we eat: food, tourism and globalization, "Tourism Culture and Comunication" t. 2 (1), s. 29-37
 • Ignatov E., 2003, The Canadian Culinary Tourists: how well we do know them?, University of Waterloo, Waterloo
 • Iwan B., 2013, Kulturowe uwarunkowania regionalnej kuchni świętokrzyskiej, [w:] Makała H. (red.), Kulturowe uwarunkowania żywienia w turystyce, Wyd. Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie, Warszawa, s. 217-242
 • Kowalczyk A., 2005, Turystyka kulinarna -ujęcie geograficzne, "Turyzm" nr 15/1-2, Wyd. Uniwersytet Łódzki, Łódź, s. 163-186
 • Kowalczyk A., 2008a, Turystyka kulinarna jako element turystyki kulturowej, "Rocznik Naukowy Wyższej Szkoły Turystyki i Rekreacji im. M. Orłowicza" w Warszawie, t. 7, Warszawa, s. 22-30
 • Kowalczyk A., 2008b, Współczesna turystyka kulturowa: między tradycją a nowoczesnością, [w:] Kowalczyk A. Turystyka kulturowa (spojrzenie geograficzne), Geografia Turyzmu t. 1, Wyd. Uniwersytet Warszawski, Warszawa, s. 9-57
 • Kowalczyk A., 2011, Turystyka kulinarna jako potencjalny czynnik rozwoju lokalnego i regionalnego, "Turystyka i Rekreacja" t. 7, Wyd. Akademia Wychowania Fizycznego im. J. Piłsudskiego w Warszawie, Warszawa, s. 13-26
 • Long L.M., 1998, Culinary Tourism: A Folkloristic Perspective on Eating and Otherrness, "Southern Folklore" t. 55, nr 3, s. 181-204
 • Long L.M., 2004, Culinary Tourism, The University Press of Kentucky, Lexington
 • Majewski J., 2007, Turystyka kulinarna, "Agro Smak" nr 8 lipiec/sierpień 2007, s. 16-18
 • Majewski J., 2008, Turystyka kulinarna i kreowanie marki obszaru, "Rocznik Naukowy Wyższej Szkoły Turystyki i Rekreacji im. M. Orłowicza" w Warszawie, t. 7, Warszawa, s. 127-132
 • Mikos von Rohrscheidt A., 2008, Turystyka kulturowa. Fenomen, Potencjał. Perspektywy, Wyd. Gnieźnieńska Wyższa Szkoła Humanistyczno-Menedżerska "Milenium" w Gnieźnie, Gniezno
 • Milewska M, Prączko A., Stasiak A., 2010, Podstawy gastronomii, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
 • Niemczyk A., 2008, Dziedzictwo kulinarne jako element tworzący jakość produktu turystycznego, "Rocznik Naukowy Wyższej Szkoły Turystyki i Rekreacji im. Mieczysława Orłowicza" w Warszawie t.7, Warszawa, s. 198-208
 • Orłowski D., Woźniczko M.,2012,Imprezy gastronomiczne jako element kształtujący rynek turystyki kulinarnej w Małopolsce, [w:] Jalinik M., Ziółkowski R., (red.), Rynek usług turystycznych, Wyd. Politechnika Białostocka, Białystok, s. 276-302
 • Orłowski D., Woźniczko M., 2014, Turystyka kulinarna, czyli wędrówki po smakach regionów, [w:] Klein-Wrońska S. (red.) Smaki regionów. Dziedzictwo kulinarne w muzeach na wolnym powietrzu, "Biuletyn Stowarzyszenia Muzeów na Wolnym Powietrzu w Polsce" nr 14, Wyd. Stowarzyszenie Muzeów na Wolnym Powietrzu w Polsce w Toruniu, Wdzydze Kiszewskie, s.13-45
 • Orłowski D., Woźniczko M., 2015a, Polish cuisine and its importance in culinary tourism, [w:] Puchnarewicz E. (red.), Tourism in Poland, Wyd. Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie, Warszawa, s.117-129
 • Orłowski D., Woźniczko M., 2015b,Turystyka kulinarna na wiejskim rynku turystycznym, [w:] Kamińska W. (red.), Innowacyjność w turystyce wiejskiej a nowe możliwości zatrudnienia na obszarach wiejskich, "Studia KPZK PAN", t. CLXIII, Warszawa, s. 121-142
 • Orłowski D., Woźniczko M., 2015c, Turystyka kulinarna w Polsce -wstępne badania naukowe nad fenomenem zjawiska(materiały niepublikowane)
 • Sala J., 2016, Rynek żywnościowy jako element kształtujący atrakcyjność i tożsamość turystyczną Małopolski, "Ekonomiczne Problemy Turystyki" nr 3 (35), Wyd. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, s. 209-222
 • Shenoy S. 2005, Food tourismand the culinary tourist. A thesis presented to the graduate School of Clemson University in Partial Fulfillment of the Requirements for the degree Doctor of Philosophy Parks, Recreation and Tourism Management, Clemson
 • Sieczko A., 2009, Turystyka kulinarna a smak regionu, [w:] Witek J., Marszałek E. (red.), Turystyka szansą wypoczynku i rozwoju regionów, Handel Wewnętrzny - numer specjalny, Wyd. Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur w Warszawie, Warszawa, s. 325-332
 • Sitnicki J., 2007, Turystyka kulinarna - czy zawita do Polski, "Rynek Turystyczny" nr 3, s. 26-27
 • Stasiak A., 2007, Gastronomia jako produkt turystyczny, "Turystyka i Hotelarstwo" nr 11, Wyd. Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Łodzi, s. 103-128
 • Stasiak A., 2013, Nowe przestrzenie i formy turystyki w gospodarce doświadczeń, "Turyzm" nr 23/2, Wyd. Uniwersytet Łódzki, Łódź, s. 65-74
 • Tomaszewska-Bolałek M., 2015, Foodies na turystycznym szlaku, czyli obraz turystyki kulinarnej według polskich blogerów, [w] Krakowiak B., Stasiak A. (red.), Kultura i turystyka -wokół wspólnego stołu, Wyd. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego oraz Instytut Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 191-200
 • Tomczyk-Miczka E., 2015, Jak zmierzyć zawartość kultury w turystyce kulinarnej? Atrakcje kulinarne: moda czy autentyczne zapotrzebowanie?, [w] Krakowiak B., Stasiak A. (red.), Kultura i turystyka -wokół wspólnego stołu, Wyd. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego oraz Instytut Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 55-63
 • Wolf E., 2002, Culinary tourism: a tasty economic proposition, International Culinary Tourism Association, Portland
 • Woźniczko M., Jędrysiak T., Orłowski D., 2015, Turystyka kulinarna, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
 • Wysokińska B, 2014, Elementy historyczne w tworzeniu i rozwoju szlaków kulinarnych Mazowsza, [w:] Dominik P. (red.), Szlaki kulinarne jako element turystycznej atrakcyjności regionu Mazowsze, Wyd. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Warszawa, s.51-71
 • Zelinsky W., 1985, The roving palate: North America's ethnic restaurant cuisines, "Geoforum" t. 16, nr 1, s. 51-72
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171459678

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.