PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 461 Wybrane zagadnienia z bioekonomii | 188--198
Tytuł artykułu

Co w RASFF-IE piszczy? Przegląd powiadomień z 2016 roku

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
What Can Be Found in Rasff? Overview of Notifications from 2016
Języki publikacji
PL
Abstrakty
System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) służy przekazywaniu informacji o zagrożeniach występujących w żywności i paszach na terenie Unii Europejskiej oraz krajów należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Został stworzony w 2002 r. przez Parlament Europejski i Radę. Informacje trafiające do systemu są niezwłocznie przekazywane wszystkim członkom sieci. System RASFF jest narzędziem umożliwiającym wdrożenie natychmiastowych działań w celu zapewnienia bezpieczeństwa żywności i zdrowia konsumentów. W ciągu ostatnich 6 miesięcy (od 1 stycznia do 30 czerwca 2016) zanotowano 1445 powiadomień, z czego 391 stanowią powiadomienia alarmowe, 607 to powiadomienia o odrzuceniu na granicy, 266 to informacje zwracające uwagę oraz 181 informacji w celu działań następczych. 360 powiadomieniom alarmowym nadano status poważnego zagrożenia. Najwięcej alertów pochodziło z Włoch, Holandii, Francji i Niemiec. Celem pracy była analiza powiadomień alarmowych systemu RASFF z okresu od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 r. pod kątem pochodzenia i charakteru zagrożeń(abstrakt oryginalny)
EN
Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF) created in 2002 by the European Parliament and the Council provides information about the hazards in food and feed in the European Union and other member states. The information brought to the system is promptly forwarded to all members of the network. The RASFF is a tool for the implementation of immediate measures to ensure food safety and health of consumers. In the last 6 months (from January 1 to June 30, 2016) 1445 notifications were recorded, 391 of them were alerts, 607 were notifications about rejection at the border, 266 were named as information for attention and 181 information to follow. 298 notification alerts were given the status of a serious threat. Most alerts came from Italy, the Netherlands, France, Germany. The aim of the study was the analysis of notification alerts from 1 January to 30 June 2016. in terms of the origin and nature of risk(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Bibliografia
 • Bieńczak K., 2011, Zapewnienie bezpieczeństwa konsumentowi żywności w ogniwie transportowym łańcucha chłodniczego, Eksploatacja i Niezawodność, 1, s. 16-26.
 • Brodziak A., Złotek P., Król J., 2015, Zanieczyszczenia mleka i produktów mlecznych, Przemysł Spożywczy, 4, s. 36-39.
 • Jarzynka S., Dąbkowska M., Netsvyetayeva I., Swoboda-Kopeć E., 2010, Mikotoksyny - niebezpieczne metabolity grzybów pleśniowych, Medycyna Rodzinna, 4, s. 113-119.
 • Krzepkowska M., 2015, Powiadomienia w systemie RASFF to źródło informacji przy analizie ryzyka, Przemysł Spożywczy, 12, s. 11-14.
 • Kwiatek K., 2007, System wczesnego ostrzegania, Bezpieczeństwo i Higiena Żywności, 1, s. 34-36.
 • Kwiatek K., Osiński Z., 2012, System wczesnego ostrzegania o niebezpiecznych produktach żywnościowych i paszowych, Życie Weterynaryjne, 11, s. 948-952.
 • Łozowicka B., 2011, Pozostałości pestycydów a bezpieczeństwo konsumentów, Sad. Miesięcznik Praktycznego Sadownictwa, 7, s. 74-77.
 • Michalska-Pożoga I., 2013, System RASFF a bezpieczeństwo żywności i żywienia w Unii Europejskiej, Inżynieria Przetwórstwa Spożywczego, 6, s. 37-41.
 • Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. bezpieczeństwa żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności, artykuł 50, 52 (Dz. U. L31 z 1.2.2002).
 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 16/2011 z dnia 10 stycznia 2011 ustanawiające środki wykonawcze dla systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznych produktach żywnościowych i środkach żywienia zwierząt (Dz. U. L6 z 11.1.2011, s. 7-10).
 • Sitarz S., Janczar-Smuga M., 2012, Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa żywności, możliwości ich kontroli oraz eliminacji, Nauki Inżynierskie i Technologie, 2, s. 68-93.
 • Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, artykuł 85 (Dz. U. 2006 nr 171 poz. 1225).
 • Portal nowoczesnerolnictwo.info: http://www.nowoczesnerolnictwo.info/jakosc-i-bezpieczenstwo-zywnoci/system-wczesnego-ostrzegania-o-niebezpiecznej-zywnoci-i-paszach-rasff (dostęp: 25.07.2016).
 • Portal RASFF: http://ec.europa.eu/food/safety/rasff/members/index_en.htm (dostęp: 27.06.2016).
 • Portal RASFF: http://ec.europa.eu/food/safety/rasff/index_en.htm (dostęp: 25.07.2016).
 • Portal RASFF: https://webgate.ec.europa.eu/rasff-window/portal (dostęp: 25.07.2016).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171459740

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.