PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 461 Wybrane zagadnienia z bioekonomii | 210--220
Tytuł artykułu

Analiza stanu świadomości zagrożenia zjawiskiem powodzi na obszarze zlewni rzeki Biała Głuchołaska

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Analysis of The State of Consciousness of Risk of Floods Phenomenon in Cross-Border Area of Biała Głuchołaska River Basin
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem pracy było zbadanie poziomu świadomości dotyczącej powodzi wśród osób zamieszkujących zlewnię transgranicznej rzeki Biała Głuchołaska. Empiryczną analizę przeprowadzono za pomocą ankiety w grupie około 300 osób. Wśród ankietowanych wyróżniono sześć grup wiekowych. Respondenci udzielili odpowiedzi na 25 pytań. Ankieta stanowiła narzędzie do określenia poziomu wiedzy z zakresu zabezpieczeń przeciwpowodziowych, systemów ostrzegania, zachowania się w czasie powodzi i częstości jej występowania oraz strat, jakie ze sobą niesie, przygotowania służb reagowania do powodzi, ogólnego poziomu obawy przed powodzią, stopnia przygotowania ludności do wystąpienia powodzi oraz ochrony przeciwpowodziowej. Stwierdzono, że świadomość w zakresie zagrożenia powodziowego jest niewystarczająca. Stąd istotne jest prowadzenie działań edukacyjnych, które przyczynią się do podniesienia świadomości w zakresie zagrożenia zjawiskiem powodzi oraz skutków, jakie niesie za sobą zjawisko powodzi(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this study was to examine the level of flooding awareness of residents of the catchment of cross-border river. The authors analyzed the empirical level of consciousness on a group of 300 residents of the study area, using a questionnaire. Biała Głuchołaska basin is located on the territory of the Czech Republic and the Polish Republic, and because of the transboundary nature of the results of studies of river basins included residents of both countries. The subjects were divided into six age groups, the youngest study participants were seven years old and the oldest over sixty-six. All respondents answered 25 questions. The survey is a tool used to determine the level of knowledge of the state flood control, the functioning of the flood warning, behavior during the incident incidence of flood and loss, which brings services Preparing a direct response to the floods in the opinion of respondents, the overall level of fear of flooding and the degree of preparedness of the population to flood, flood control and direction of change and innovation in this field according to the respondents. The threat of flooding in the river basin of the BiałaGłuchołaska asks to lead to the conclusion that the awareness of flood risk is insufficient. Hence, it is important to conduct educational activities that will contribute to raising awareness about the risk of flooding and the effects of which are inextricably linked with the phenomenon of flooding(original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Bibliografia
 • Biedroń I., Walkiewicz T., 2009, Problemy w określeniu zagrożenia powodziowego i oceny ryzyka powodziowego na terenach górskich, Czasopismo Techniczne, z. 10/106, s. 84-88.
 • Bobiński E., Żelaziński J., 1997, Ocena przyczyn lipcowej powodzi. Wnioski do programu ochrony przeciwpowodziowej w przyszłości na Odrze (Ekspertyza opracowana dla Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa).
 • Czaban S., 2008, Powodzie w Europie w latach 1985-2007, Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, nr 7, s. 243-254.
 • Český Hydrometeorologický ústav, 2009, Vyhod oce i povod i v Červ ua Červe ci 2009 a Územi Česke Republiky, Praha.
 • Dubiel B., 2015, Profilaktyka i kompensacja ryzyka powodzi w granicach śląskich, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 232, s. 23-38.
 • Dyrektywa 2000/WE, 2000, Ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej.
 • Dyrektywa 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, 2007, Dz.U. UE L 288/27.
 • Kowalewski Z., 2006, Powodzie w Polsce - rodzaje, występowanie oraz systemy ochrony przed ich skutkami, Woda Śr. Obsz. Wiej. 6, s. 207-220.
 • Mielich A., Banasiński M., Ruziński R., Ziarko S., 1979, Powódź na Opolszczyźnie w sierpniu 1977 roku, Materiały i Studia Opolskie Rok XX. Rada Naukowa Wojewody Opolskiego, Opole.
 • Paul L., Wiatkowski M., 2008, Powodzie w Niemczech i Polsce oraz sposoby ich ograniczania, [w:] Czamara W., Dubicki A., Wiatkowski M. (ed.), Zarządzanie kryzysowe - ochrona przed powodzią (zagadnienia naukowe), Opole, s. 189-215.
 • Pierzgalski E., Żelazo J., 2008, Uwarunkowania i kierunki ochrony przed powodzią, Wiad. Mel. i Łąk, s. 15-20.
 • Pilch T., Bauman T., 2010, Zasady badań pedagogicznych strategie ilościowe i jakościowe, Warszawa.
 • Prawo wodne z późniejszymi zmianami, 2001, Dz.U. nr 115, poz. 1229.
 • Program działań mających na celu podniesienie świadomości społecznej w zakresie zagrożeń związanych z gospodarką przestrzenną na terenach zagrożonych powodzią i wynikających z nich zasad planowania przestrzennego i budownictwa, 2012, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, Warszawa.
 • Program działań przeciwpowodziowych w dorzeczu Odry (Monitoring wdrażania), 2007, Międzynarodowa Komisja Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem, Wrocław.
 • Projekt Narodowej Strategii Gospodarowania Wodami 2030 (z uwzględnieniem etapu 2015), 2008, PROEKO CDM sp. z. o. o., Warszawa.
 • Projekt: Oswajamy powódź, 2013, Bieluń, www.powodzbierun.pl.
 • Projekt remontu jazu na rzece Białej Głuchołaskiej w km 22+060 w m. Głuchołazy, 2011, Hydroprojekt Wrocław sp. z. o. o., Wrocław.
 • Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, 2013, Powódź w obliczu zagrożenia, Warszawa.
 • Strzelecka E., 2014, Budowanie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego. Świadomość społeczna i możliwość zmian, Pr. Stud. Geogr. 55, s. 151-161.
 • Walczykiewicz T., 2012, Powódź jako zjawisko w wymiarze środowiskowym, społecznym i gospodarczym, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - PIB, Warszawa, http://piu.org.pl/public/upload/ibrowser/Seminarium Re/PIU_PID_T_Walczykiewicz.pdf.
 • Wiatkowski M., Wiatkowska B., 2010, Wybrane aspekty ochrony przeciwpowodziowej w zagospodarowaniu przestrzennym zlewni i dolin rzecznych (na przykładzie województwa opolskiego), Zarządzanie i Edukacja, nr 72/73, s. 23-48.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171459756

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.