PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 2 | nr 3 | 273--306
Tytuł artykułu

Zadłużenie zagraniczne Polski jako problem strukturalny polskiej gospodarki w latach 1970-2015

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Polish Foreign Debt as a Structural Problem of the Polish Economy from 1970-2015
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wspólną cechą polskiej gospodarki w ostatnich 45 latach (1970-2015) jest rosnący dług zagraniczny. Proces ten rozpoczął się na początku lat siedemdziesiątych i trwa do dziś. Zadłużenie Polski w krajach kapitalistycznych ustaliło nasz rozwój od prawie 30 lat, a jedynym rozwiązaniem (zwłaszcza na początku lat 90.) było zwiększenie wartości eksportowej do tych państw. Później podjęto inne działania i podpisano umowy z wierzycielami. Wreszcie stosunek długu zagranicznego do PKB spadł z 66% w 1991 r. Do 35% w 1996 r. (abstrakt oryginalny)
EN
The common trait of Polish economy during the last 45 years (1970-2015) is its growing foreign debt. The process started at the beginning of the 1970s and it has continued up until now. Poland's debt in capitalistic countries determined our development for nearly 30 years, and the only solution (especially at the beginning of the 1990s) was the increase of export value to these states. Later on some other measures were taken and agreements with creditors were signed. Finally, the relation between foreign debt and GDP fell down from 66% in 1991 to 35% in 1996. (original abstract)
Rocznik
Tom
2
Numer
Strony
273--306
Opis fizyczny
Twórcy
 • Instytut Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie
Bibliografia
 • Antonowska-Bartosiewicz, L., Małecki, W. (1992). Zadłużenie zagraniczne Polski do końca 1991. Warszawa: Fundacja im. Friedricha Eberta w Polsce.
 • Baczyński, J. (1987). To samo z innej strony. Polityka. Eksport - Import 1, 17-19.
 • Baczyński, J., Mojkowski, J. (1986). Jak stromo pod górę. Polityka, 39, 4.
 • Bartoszewicz, T., Monkiewicz, J. (1980). Tendencje i perspektywy polskiego handlu zagranicznego. Warszawa: Interpress.
 • Beer, Z. (1968). Koszty kredytów zagranicznych. Warszawa: PWE.
 • Bilans płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej za I kwartał 2014 r. (2014). Warszawa: NBP.
 • Bożyk, P. (1972). Czy producenci preferują rynek krajowy? Handel Zagraniczny, 8, 281-282.
 • Czepiel, W. (2000).Obsługa zadłużenia zagranicznego Polski a deficyt płatności bieżących. Bank i Kredyt, 5, 12-18.
 • Czepurko, A. (1986). Prowymienna restrukturyzacja gospodarki Polski. Handel Zagraniczny, 1, 3-6.
 • Diz Dias, J. (2010). External debt statistics of the euro area. Bazylea: Bank for International Settlements.
 • Dlaczego Plan Bakera nie będzie działać. (1986). Biuletyn Ekonomiczny PAP, 1468, 1-9.
 • Długosz, S. (1973). Polski handel zagraniczny w latach 1971-1975. Gospodarka Planowa, 12, 793-799.
 • Dorosz, A. (1977). Cele i zakres importu kapitału przez kraj socjalistyczny. Monografie i Opracowania SGPiS, 62, 5-85.
 • Dorosz, A., Królak, Z. (1981). Polityka płatnicza Polski wobec krajów kapitalistycznych. Handel Zagraniczny, 7, 12-15.
 • Eksport: być albo nie być. (1979). Polityka. Eksport - Import, 6, 17.
 • Eksport: działanie szturmowe. (1977). Polityka. Eksport - Import, 12, 17-19.
 • Gierek, E. (1971). VIII Plenum KC PZPR. Nowe Drogi (wydanie specjalne), 11-41.
 • Grużewski, S. (1980). Problemy specjalizacji eksportowej. Handel Zagraniczny, 4, 27-29.
 • Grużewski, S. (1982). Eksport wciąż najsłabszym ogniwem - refleksje nad specjalizacją. Handel Zagraniczny, 9, 3-6.
 • Grużewski, S. (1985). Najtrudniejsza polska trzylatka. Polityka. Eksport - Import, 25, 18.
 • Guzowski, Cz. (1982). Instrumenty proeksportowego przestawienia gospodarki. Handel Zagraniczny, 11-12, 12-15.
 • Huebner, W., Rosati, D. (1983). Wyjść z szoku zadłużenia. Życie Gospodarcze, 2, 13.
 • Jędrychowski, S. (1982). Zadłużenie Polski w krajach kapitalistycznych. Warszawa: KiW.
 • Kamecki, Z. (1986). Zewnętrzne uwarunkowania rozwoju społeczno-gospodarczego Polski w latach 1986-1990. Gospodarka Planowa, 7-8, 272-276.
 • Kamiński, W. (1979). Zadłużenie zewnętrzne krajów rozwijających się. Aspekty teoretyczne. Ekonomista, 6, 1361-1390.
 • Kisiel, H. (1971). Kredyty zagraniczne. Trybuna Ludu, 259, 2.
 • Kuczyński, W. (1981). Po wielkim skoku. Warszawa: PTE.
 • Lubowski, A. (1981). Gdzie się podziały te miliardy. Życie Gospodarcze, 18, 7.
 • Markusz, J. (1983). Bariery jakości. Kiedy polskie wyroby będą lepsze. Trybuna Ludu, 20, 7.
 • Misiak, M. (1986). Równowaga zewnętrzna i wewnętrzna. Handel Zagraniczny, 2, 3-6.
 • Monkiewicz, J. (1980). Licencje. Życie Gospodarcze, 16, 9.
 • Mościcki, J. (1985). W pętli zadłużenia. Życie Gospodarcze, 1, 13.
 • Nakonieczna-Kisiel, H. (2009). Zadłużenie zagraniczne Polski w warunkach transformacji. W: E. Najlepszy, M. Bartosik-Purgat (red.), Determinanty i wyzwania gospodarki światowej (s. 44-58). Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
 • Nowa próba zaradzenia zadłużeniowym kłopotom świata. (1985). Biuletyn Ekonomiczny PAP, 1458, 1-3.
 • Paszyński, M. (1982). Zachwianie pozycji Polski na rynkach uprzemysłowionych krajów kapitalistycznych. Handel Zagraniczny, 1-2, 9-10.
 • Płowiec, U. (1982). Prowymienna orientacja gospodarki. Handel Zagraniczny, 5-6, 3-5.
 • Płowiec, U. (1986). Problemy uczestnictwa Polski w Międzynarodowym Funduszu Walutowym. Handel Zagraniczny, 6, 21-26.
 • Portes, R. (1981). Polski kryzys. Alternatywy polityki gospodarczej Zachodu. Londyn: Królewski Instytut Spraw Międzynarodowych.
 • Precz z długami. (1987). Biuletyn Ekonomiczny PAP, 1533, 4-8.
 • Raport roczny o stosunkach gospodarczych PRL w 1975 r. Informacje, opracowania analityczne. (1976). Warszawa: GUS.
 • Rączkowski, S. (1984). Korzyści i koszty konwersji zadłużenia zagranicznego. Ekonomista, 1-2, 335-353.
 • Rocznik statystyczny 1971. (1972). Warszawa: GUS.
 • Rocznik statystyczny 1972. (1973). Warszawa: GUS.
 • Rocznik statystyczny 1973. (1974). Warszawa: GUS.
 • Rocznik statystyczny 1974. (1975). Warszawa: GUS.
 • Rocznik statystyczny 1975. (1976). Warszawa: GUS.
 • Rocznik statystyczny 1976. (1977). Warszawa: GUS.
 • Rocznik statystyczny 1977. (1978). Warszawa: GUS.
 • Rocznik statystyczny 1978. (1979). Warszawa: GUS.
 • Rocznik statystyczny 1979. (1980). Warszawa: GUS.
 • Rocznik statystyczny handlu zagranicznego 1981. (1982). Warszawa: GUS.
 • Ruta-Kujawa, M. (2010). Zadłużenie zagraniczne - analiza sytuacji Polski po wejściu do Unii Europejskiej. Studia i Prace WNEIZ Uniwersytetu Szczecińskiego, 18, 145-157.
 • Rydygier, W. (1973). Handel zagraniczny jako czynnik rozwoju gospodarczego. Warszawa: PWE.
 • Rydygier, W. (1985). Pułapka zadłużenia. W: Aleksander Mueller (red.), U źródeł polskiego kryzysu - społeczno-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju gospodarczego Polski w latach osiemdziesiątych (s. 222-305). Warszawa: PWN.
 • Szklarczyk, B. (1992). Zadłużenie zagraniczne Polski (stan na lutego 1992). Warszawa: Kancelaria Sejmu. Biuro Studiów i Analiz.
 • Uchwała nr 193 Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad tworzenia i wykorzystywania odpisów dewizowych od wpływów w walutach wymienialnych i w clearingu w II obszarze płatniczym. (1986, 8 grudnia). Monitor Polski 1986 nr 35 poz. 266.
 • Uchwała nr 99 Rady Ministrów w sprawie utworzenia Banku Rozwoju Eksportu. (1986, 20 czerwca). Monitor Polski 1986 nr 21 poz. 152.
 • Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej o narodowym planie społeczno- gospodarczym na lata 1986-1990. (1986, 18 grudnia). Dziennik Ustaw 1986 nr 45 poz. 224.
 • Wojciechowski, B. (1982). Importochłonność produkcji w Polsce. Warszawa: IKiC HZ.
 • Wojciechowski, B. (1982a). Importochłonność gospodarki Polski. Problemy ogólne i gałęziowe. Handel Zagraniczny, 4, 3-8.
 • Wojciechowski, B. (1986). Wpływ handlu zagranicznego na sytuację gospodarczą Polski w latach 1982-1985. Handel Zagraniczny, 6, 3-5.
 • Wójtowicz, G. (1986). Międzynarodowe organizacje finansowe i bankowe z udziałem Polski. Bank i Kredyt, 12, 1-8.
 • Zabielski, K. (1981). Zadłużenie a polityka gospodarcza w latach osiemdziesiątych. Handel Zagraniczny, 8-9, 5-7.
 • Zadłużenie Polski i drogi jego przezwyciężenia (Raport IKiC HZ oraz IGN). (1986). Rzeczpospolita, 222, 5-6.
 • Zagraniczna polityka kredytowa. (1981). Warszawa: KAW.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171459786

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.