PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 9 | 141--152
Tytuł artykułu

Proces kreowania organizacji wirtualnej we współczesnym świecie biznesu

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Process of Creating Virtual Organisation in the Contemporary Business World
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest próba przybliżenia procesu tworzenia organizacji wirtualnych przez współczesne przedsiębiorstwa. Organizacja wirtualna traktowana jest tutaj jako specyficzna forma organizowania współpracy niezależnych przedsiębiorstw we współczesnym świecie biznesu. Teoretyczne podstawy publikacji stanowią rozważania na temat istoty organizacji wirtualnej, jej charakterystyki oraz procesu kreowania organizacji wirtualnych. Przy czym analizy procesu tworzenia organizacji wirtualnych dokonano wzdłuż cyklu ich życia. Analizując poszczególne etapy cyklu życia organizacji wirtualnej zaprezentowano postępowanie przedsiębiorstw od momentu odkrycia okazji rynkowej i poszukiwania partnerów do wspólnej realizacji przedsięwzięcia aż po finał owej współpracy i rozwiązanie organizacji wirtualnej. Część praktyczna artykułu oparta jest o wyniki badań naukowych, które pozwoliły na empiryczną weryfikację rozważań teoretycznych. Badaniem objęto przedsiębiorstwa sektora MSP realizujące swoją działalność na terenie Polski, wyłonione do badań za pomocą trzech prestiżowych rankingów. Zastosowano dwie metody zbierania danych: wywiad telefoniczny i wywiad osobisty. Na podstawie studiów literaturowych stworzono listę pytań korespondujących z elementami cyklu życia organizacji wirtualnej. Respondentów zapytano o sposoby ich postępowania na każdym etapie życia takiej organizacji. Uzyskane zatem w ramach badań wyniki przybliżyły proces tworzenia organizacji wirtualnych we współczesnym świecie biznesu. (abstrakt oryginalny)
EN
This article attempts to approximate the process of creating virtual organizations by modern companies. A virtual organization is seen here as a specific form of organizing cooperation among independent companies in the contemporary business world. The theoretical basis of the publication is therefore a reflection on the essence of a virtual organization, its characteristics and the process of creating virtual organizations. The analysis of the process of creating virtual organizations made along their life cycle. This analysis shows the behavior of companies from the discovery of a market opportunity to the final solution of collaboration and virtual organization. So shows the proceedings at every stage of the life cycle of virtual organization. The practical part of the article is based on the results of research which allowed conducting an empirical verification of the theoretical considerations. The research covered small and medium-sized companies operating within the territory of the Republic of Poland. The companies were selected by three prestigious rankings. The data collection methods applied were a telephone interview and personal interview. Based on literature studies created a list of questions corresponding to the elements of the life cycle of virtual organization. Respondents participating in the research were asked to determine their behavior over the life cycle of such an organization. The results of the research have provided a lot of interesting information and introduced to the process of creating virtual organization in the contemporary business world. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
141--152
Opis fizyczny
Twórcy
 • Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
Bibliografia
 • Brzozowski M., Wirtualna organizacja, PWE, Warszawa 2010.
 • Gazele Biznesu 2009, http://www.gazele.pl.
 • Gibson J. L., Ivancevich J. M., Donnelly J. H., Konopaske R., Organizations. Behavior, structure, processes, Fourteenth Editio, McGrawHill, New York 2012.
 • Grudzewski W. M., Hejduk I. K., Przedsiębiorstwo wirtualne, Difin, Warszawa 2002.
 • Kamerton Innowacyjności 2008 - Ranking najbardziej innowacyjnych firm w Polsce, http://www.innowacyjnefirmy.pl.
 • Kasprzak T. (red.), Modele informacyjne procesów gospodarczych, Nowy Dziennik sp. z o.o. i Katedra Cybernetyki i Badań Operacyjnych, Warszawa 1998.
 • Katzy B. R., Design and Implementation of Virtual Organizations, "Thirty-First Annual Hawaii International Conference on System Sciences" 1998, Vol. 4.
 • Kempny D., Logistyczna obsługa klienta, PWE, Warszawa 2001.
 • Kijoch J., Przestrzeń realna i wirtualna we współczesnym biznesie, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2007, nr 1.
 • Kisielnicki J., MIS, systemy informatyczne zarządzania, PLACET, Warszawa 2008.
 • Kisielnicki J., Wirtualizacja jako szansa transformacji dla małych i średnich (MIŚ) przedsiębiorstw w warunkach globalizacji i rozwoju informacyjnej technologii (IT), "Transformacje" listopad 2002.
 • Kisielnicki J., Wirtualna organizacja jako wytwór ery informacyjnego społeczeństwa, "Organizacja i Kierowanie" 1997, nr 4.
 • Pańkowska M., Sroka H. (red.), Systemy informatyczne organizacji wirtualnych, Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2002.
 • Perechuda K. (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości. Koncepcje, modele, metody, Agencja wydawnicza PLACET, Warszawa 2000.
 • Polish Open University, Wyższa Szkoła Zarządzania, J. Matejuk, Zasadnicze cechy organizacji wirtualnej, http://www.wsz-pou.edu.pl.
 • Saabeel W., Verduijn T. M., Hagdorn L., Kumar K., A Model of Virtual Organization: A Structure and Process Perspective, "Electronic Journal of Organizational Virtualness" 2002, Vol. 4, No. 1.
 • Sankowska A., Organizacja wirtualna. Koncepcja i jej wpływ na innowacyjność, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne Spółka z o.o., Warszawa 2009.
 • Sankowska A., Wańtuchowicz M., Korzyści z zastosowania koncepcji organizacji wirtualnej, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2007, nr 5.
 • Sieber P., Griese J. (red.), Organizational Virtualness. Proceedings of the VoNet - Workshop, April 27-28, Simowa Verlag Bern 1998.
 • Słupska U., Małe i Średnie przedsiębiorstwa w strukturach organizacji wirtualnych, niepublikowana rozprawa doktorska WNEiZ, UMK w Toruniu, Toruń 2012.
 • Talukder M., Virtual organization. Professional and Management's View, Lambert, Saarbrücken 2011.
 • Warner M., Witzel M., Zarządzanie organizacją wirtualną, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
 • Wojnicka E., Liderzy sektora MSP w 2007 roku, "Home&Market" 2008, nr 7/8.
 • Zacher L. W. (red.), Wirtualizacja, problemy, wyzwania, skutki, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2013.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171459822

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.