PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 46 T. 1. Gospodarka regionalna i międzynarodowa | 299--309
Tytuł artykułu

Zrównoważony rozwój i społeczna odpowiedzialność z perspektywy biznesowej

Warianty tytułu
Sustainable Development and Corporate Social Responsibility from a Business Perspective
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule zaprezentowano ideę zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności jako koncepcję rozwoju globalnego, w której podstawowym wyznacznikiem jest poprawa jakości życia oraz dobrobytu społeczeństwa. Wykazano, że skuteczna implementacja tej idei wymaga zaangażowania ze strony przedsiębiorstw. Odpowiedzią przedsiębiorstw na wyzwania zrównoważonego rozwoju, a jednocześnie podstawą realizacji jego celów, jest model społecznej odpowiedzialności. Przeprowadzona dyskusja ukazuje postrzeganie koncepcji zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności przez przedsiębiorstwa oraz kluczowe działania realizowane w tym aspekcie przez przedsiębiorstwa.(abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the idea of the sustainable development and the social responsibility as the concept of global development, where the improvement of quality of life is a basic indicator and of prosperity of the society. It has been shown that effective implementation of this idea required the commitment on the part of enterprises. A model of the social responsibility is a reply of enterprises to challenges of the sustainable development, and at the same time a base of the achievement of the goals of the sustainable development. Conducted discussion is portraying perceiving of the concept the sustainable development and the social responsibility by businesses and key activities carried out in this aspect by enterprises.(original abstract)
Rocznik
Strony
299--309
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Borys, T. (2005). Wskaźniki zrównoważonego rozwoju. Warszawa-Białystok: Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko.
 • Business Strategy for Sustainable Development: Leadership and Accountability for the 90s, IISD, WBCSD Deloitte&Touche. Winnipeg 1992.
 • Forum Odpowiedzialnego Biznesu (2015). Raport odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki. Pobrano z: http://odpowiedzialnybiznes.pl/wp-content/uploads/2016/04/Raport- Odpowiedzialny-biznes-w-Polsce-2015.-Dobre-praktyki.pdf.
 • Kiełczewski. D. (2010). Zrównoważony rozwój - istota, interpretacje, związek ze społeczeństwem wiedzy. W: B. Poskrobko (red.), Ekonomia zrównoważonego rozwoju. Materiały do studiowania, Białystok: Wyższa Szkoła Ekonomiczna.
 • KPMG w Polsce, Forum odpowiedzialnego Biznesu (2014). Społeczna odpowiedzialność biznesu: fakty a opinie CSR oczami dużych i średnich firm w Polsce. Pobrano z: http:// odpowiedzialnybiznes.pl/wp-content/uploads/2014/11/Raport-Spo eczna-odpowiedzialno% C5 -biznesu-fakty-a-opinie-KPMG-FOB-20141.pdf.
 • Kryk, B. (2012). Relacje ekonomii społecznej z koncepcją zrównoważonego rozwoju. Ekonomia i Środowisko, nr 3 (43), Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, Białystok.
 • Kryk, B. (2003). Ekorozwój jako przyjęta koncepcja rozwoju społeczno-ekonomicznego a inwestycje ekologiczne. W: Kopycińska D.(red.), Problemy mikroekonomii menedżerskiej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Katedry Mikroekonomii, nr 8, Szczecin: WNUS.
 • Kuraszko, I., Augustyniak, S. (2009). 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu. Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Pobrano z: http://odpowiedzialnybiznes. pl/public/files/15POLSKICHPRZYKLADOWCSR.pdf.
 • Laszlo, Ch.(2008). Firma zrównoważonego rozwoju. Warszawa: Studio EMKA.
 • Milenijne Cele Rozwoju, Polska Pomoc. Pobrano z: https://www.polskapomoc.gov.pl/Milenijne, cele,rozwoju,53.html .
 • Ministerstwo Środowiska: Prawo ochrony środowiska, Dz.U.2001.62.627, art. 3 ust. 50.
 • Morżoł, I., UNESCO a Zrównoważony Rozwój. Pobrano z: http://www.unesco.pl/edukacja/dekada- edukacji-nt-zrownowazonego-rozwoju/unesco-a-zrownowazony-rozwoj/.
 • Nowicki, M. (2007). Lokalne bieguny wzrostu. Pomorski Przegląd Gospodarczy, nr 4.
 • Piąty program działania Wspólnoty Europejskiej w dziedzinie ochrony środowiska. W: Prawo Ochrony środowiska Wspólnoty Europejskiej. Suplement I. Zagadnienia ogólne. Powietrze (1997). Warszawa: MOŚZN i L.
 • Piontek, B. (2010). Współczesne uwarunkowania rozwoju społeczno-gospodarczego (ujęcie systematyczne). Problemy Ekorozwoju, nr 2.
 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (2011). Raport oceny stanu wdrażania standardów społecznej odpowiedzialności biznesu. Pobrano z: https://badania.parp.gov.pl/ files/74/75/77/13079.pdf.
 • Porter, M.E., Kramer, M.R. (2011). Tworzenie wartości dla biznesu i społeczeństwa. Harvard Business Review Polska, nr 5 (99), maj.
 • Poskrobko, B. (2009). Zrównoważony rozwój gospodarki opartej na wiedzy. Białystok: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku.
 • Rok, B. (2008). Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw w kontekście strategii osiągania obopólnej korzyści. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 5.
 • Rutkowska-Podołowska, M., Pakulska, J. (2011). Wpływ idei rozwoju zrównoważonego na finanse firm. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 38.
 • Visser, W. (2011). The Age of Responsibility: CSR 2.0 and the New DNA of Business. Journal of Business Systems, Governance and Ethics, Vol. 5, No. 3.
 • Zrównoważony rozwój i Cele Zrównoważonego Rozwoju (2015), Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie. Pobrano z: http://www.unic.un.org.pl/strony-2011-2015/zrownowazony -rozwoj-i-cele-zrownowazonego-rozwoju/2860.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171459860

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.