PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 46 T. 1. Gospodarka regionalna i międzynarodowa | 311--322
Tytuł artykułu

Ocena gminy z dominującą funkcją rolniczą i możliwości jej przekształcenia w gminę turystyczną na przykładzie Gminy Jordanów Śląski

Warianty tytułu
Assessment of an Agricultural Commune and New Possibilities of its Modification to a Tourist Commune by an Example of the Jordanów Śląski Commune
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule wskazano na możliwe przekształcenia funkcjonalne położonej w województwie dolnośląskim, w południowej części powiatu wrocławskiego rolniczej gminy Jordanów Śląski, która mogłaby stać się prężnie funkcjonującym ośrodkiem turystycznym. Opracowano dla niej wizję rozwoju, przewidującą aktywizację gminy w sferze turystyki i rekreacji, gdyż dysponuje walorami i potencjałem turystycznym, które obecnie nie są wykorzystywane. Gminę szczegółowo scharakteryzowano na podstawie dostępnych informacji, danych GUS i własnych obserwacji. Za pomocą analizy SWOT przeanalizowano mocne i słabe strony gminy, szanse jej rozwoju oraz istniejące zagrożenia. Zaprezentowano szanse rozwoju turystyki oraz wyniki przeprowadzonej wśród mieszkańców ankiety, ukazującej stanowisko społeczności lokalnej odnośnie proponowanej wizji rozwoju.(abstrakt oryginalny)
EN
The article indicates possible functional transformations of the agricultural Jordanów Śląski commune, which is situated in the Dolnośląskie Voivodeship, in the southern part of the district of Wrocław. The commune could become a dynamic operating tourist center. Due to an untapped tourism potential of this region, a vision of a development of the commune were formulated. The vision includes stimulation to activity of tourism and recreation. The commune was thoroughly analysed on the basis of the available information, GUS data and personal observation. SWOT analysis allowed to examine pros and cons of the commune and its chances and risks. The chances of the development of the tourism and results of a survey polled among the residents were showed. The survey presents residents' opinion about the suggested vision of development. (original abstract)
Słowa kluczowe
PL
EN
Rocznik
Strony
311--322
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Bibliografia
 • Bonarska-Treit, A. (2013). Turystyka szansą rozwoju lokalnego. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 307, 68-70.
 • Gaworecki, W. (2003). Turystyka. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Gonda-Soroczyńska, E. (2008). Funkcja turystyczno-rekreacyjna wsi. Acta ScientiarumPolonorum seria Architektura, 7 (1), 66-68.
 • Gonda-Soroczyńska, E., Soroczyńska, A. (2014), Możliwości i bariery w przekształceniach funkcjonalno-przestrzennych wsi Piotrówek - studium przypadku. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 339, 33-34.
 • Lijewski, T., Mikułowski, B., Wyrzykowski, J. (2008). Geografia turystyki Polski, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Marciniuk-Kluska, A. (2014). Turystyka jako determinanta rozwoju obszarów wiejskich. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-humanistycznego w Siedlcach, nr 101, 90-94.
 • Rzeszutko-Piotrowska, M. (2013). Strategiczne planowanie rozwoju gospodarczego w polskich gminach. Pobrano z: http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight- 3198fde1-1487-4656-a178-148a891a358d.
 • Sitek, S., Runge J., Kłosowski, F., Runge, A., Petryszyn, J., Pytel, S., Spórna, T., Kurpanik, M., Zuzańska-Żyśko, E. (2013). Społeczno-gospodarcze i przestrzenne kierunki zmian regionalnego oraz lokalnych rynków pracy województwa śląskiego. Sosnowiec: SGP WSL, Prace WNoZ UŚ.
 • Załęski, J. (1983). Gmina Jordanów. Wrocław: Polskie Towarzystwo Turystyczno- -Krajoznawcze.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171459864

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.