PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 46 T. 1. Gospodarka regionalna i międzynarodowa | 345--354
Tytuł artykułu

Rola funduszy i programów UE w poprawie jakości kapitału społecznego

Autorzy
Warianty tytułu
The Role of EU Funds and Programs to Improve the Quality of Social Capital
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W opracowaniu podjęto próbę oceny roli funduszy i programów UE w poprawie jakości kapitału społecznego. Dane empiryczne pochodziły z badań ankietowych przeprowadzonych w 2014 roku, podmioty do badań zostały dobrane według założeń przyjętych w metodyce projektu finansowanego ze środków UE (Program Współpracy Transgranicznej Polska-Słowacja 2007-2013). Kapitał społeczny stanowi kluczową determinantę konkurencyjności regionów i obszarów wiejskich. Zasadniczo województwa Polski południowo-wschodniej, w których występują największe problemy rozwojowe, można uznać za teren, gdzie społeczność lokalna potrafi się zmobilizować i połączyć siły dla budowania kapitału społecznego, czego potwierdzeniem są dwa obliczone wskaźniki absorpcji.(abstrakt oryginalny)
EN
In the paper an attempt was taken to assess the role of EU funds and programs to improve the quality of social capital. Empirical data come from survey research conducted in 2014 year, the research subjects were selected according to assumptions adopted in the methodology of the project financed from EU funds (Cross-Border Cooperation Programme Poland-Slovak Republic 2007-2013). Social capital is a key determinant of compettitiveness of the regions and rural aries. Generally, Polish south-eastern provinces, where there are the greatest problems of development can be regarded as an area where local community can mobilize and join together to build social capital, which is confirmed by two calculated absorption rates.(original abstract)
Rocznik
Strony
345--354
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Rzeszowski
Bibliografia
 • Brol, R. (2008). Kapitał społeczny w gospodarce lokalnej. W: R. Brol (red.), Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • Buchholz, R.A., Rosenthal, S.B. (2004). Stakeholder theory and public Policy: How goverments matter. Journal of Business Ethic, No 51, 143-153.
 • Bugdol, M. (2006). Wartości organizacyjne. Szkice z teorii organizacji i zarządzania. Kraków Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Czapiński, J., Panek, T. (red.) (2015). Diagnoza Społeczna 2015. Warunki i jakość życia Polaków. Warszawa: Raport, RMS.
 • Davidsson, P., Honig, B. (2003). The role of social and human capital among nascent entrepreneurs. Journal of Business Venturing, nr 18(3), 301-331.
 • Fiedor, B. (2007). Polski wzrost gospodarczy w kontekście współczesnych kontrowersji wokół teorii i polityki wzrostu. W: M. Klamut (red.), Polityka ekonomiczna. Współczesne wyzwania. Warszawa: PWN.
 • Freeman, R.E. (1984). Strategic Management: A Stakeholder Approach. Boston: Pitman.
 • Fukuyama, F. (2001). Social capital, civil society and development. Third World Quarterly, Vol. 22, No. 1, 7-20.
 • Kryk, B. (2008). Konkurencyjność gospodarki a fundusze unijne na rozwój kapitału ludzkiego w Polsce. W: S. Pangsy-Kania, K. Piech (red.), Innowacyjność w Polsce w ujęciu regionalnym: nowe teorie, rola funduszy unijnych i klastrów. Warszawa: Wydawnictwo Instytut Wiedzy i Innowacji.
 • Moroń, D. (red.) (2012). Kapitał ludzki i społeczny: kreowanie i zarządzanie. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Newton, K. (2001). Trust, social capital, civil society and democracy. International Political Science Revier, vol. 22. No. 2, 201-212.
 • Poskrobko, B. (2008). Rola samorządów terytorialnych w kształtowaniu kapitału ludzkiego na potrzeby gospodarki opartej na wiedzy. Optimum - Studia Ekonomiczne, nr4(40), 93-108.
 • Putnam, R.D. (2000). Bowling Alone: the collapse and revival of American community. New York: Simon and Schuster.
 • Singh, K. (2009). Rural development. Principles, Policies and Management, SAGE Publications, India Pvt. Ltd., Third Edition.
 • Stiglitz, J.E. (2010). Freefall. Jazda bez trzymanki. Ameryka, wolne rynki i tonięcie gospodarki światowej. Warszawa: PTE.
 • Zajda, K., Kretek-Kamińska, A. (2014). Wykorzystanie zasobów lokalnych grup działania. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Zawalińska, K. (2009). Instrumenty i efekty wsparcia Unii Europejskiej dla regionalnego rozwoju obszarów wiejskich. Wrszawa: Wydawnictwo IRWiR PAN.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171459884

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.