PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2017 | nr 3 | 2--11
Tytuł artykułu

Potencjalna prosumpcja etnocentryczna w kontekście znajomości istoty etnocentryzmu konsumenckiego

Warianty tytułu
Potential Ethnocentric Prosumption in the Context of Knowledge of Essence of Consumer Ethnocentrism
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przedstawiono zagadnienia związane z potencjalną prosumpcją etnocentryczną. Zwrócono uwagę na widoczną lukę wiedzy w tym zakresie oraz lukę badawczą. Prosumpcja i etnocentryzm konsumencki są bowiem analizowane odrębnie, nie bada się zaś chęci nabywców włączania się w przygotowywanie oferty i inne działania marketingowe w odniesieniu do rodzimych ofert i oferentów. W części badawczej weryfikacji empirycznej poddano dwie hipotezy odzwierciedlające związki między tymi zjawiskami. Wyniki przeprowadzonych badań ankietowych poddano analizie statystycznej. W jej ramach zastosowano analizę czynnikową dla: osób poprawnie interpretujących etnocentryzm konsumencki oraz osób, które nie znały jego istoty. Pozwoliło to na wskazanie w obu tych grupach segmentów na podstawie oczekiwań respondentów zgłaszanych w stosunku do oferty dostępnej na rynku oraz przeprowadzenie analizy porównawczej ich specyfiki i wewnętrznej struktury. Uzyskane wyniki wskazują, że nie należy odrzucać żadnej ze sformułowanych hipotez badawczych. Znajomość pojęcia etnocentryzm miała bowiem znaczenie, jeśli chodzi o zakres i strukturę oczekiwań respondentów dotyczących ofert marketingowych. Segment potencjalnych etnocentrycznych prosumentów występował ponadto tylko wśród respondentów znających wspomniane pojęcie. (abstrakt oryginalny)
EN
In the article the problems of potential ethnocentric prosumption are presented. The visible knowledge gap and research gap in this scope are underlined. Prosumption and consumer ethnocentrism are analysed separately. The readiness to involve to preparing offer and to others marketing activities in the case of domestic offers and offerers is not studied. In the research part two hypotheses showing relations between the both categories are empirically verified. The results of the questionnaire research are statistically analysed. The factor analysis is applied to two groups of respondents: correctly interpreting consumer ethnocentrism and wrong interpreting this category. It allows to indicate in the case of the both groups segments based on expectations towards offers, as well as to conduct comparative analysis of the character and the inter structure of these segments. The results show that the both formulated hypotheses shouldn't be rejected. The knowledge about essence of consumer ethnocentrism has the meaning in the relations to the scope and structure of respondents' expectations towards marketing offers. The segment of potential ethnocentric prosumers can be isolated only among respondents knowing the essence of ethnocentrism. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
2--11
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Łódzka
Bibliografia
 • Abdi, H. i Williams, L.J. (2010). Principal Component Analysis. Wiley Interdisciplinary Reviews: Computational Statistics, 2 (4), 433-459.
 • Alsughayir, A. (2013). Consumer Ethnocentrism: A Literature Review. International Journal of Business and Management Invention, (2/3), 50-54.
 • Baruk, A. (2016). Gotowość polskich nabywców do aktywności prosumpcyjnej a ich etnocentryczne postawy. Marketing i Rynek, (3), 13-19.
 • Chien, S.-H. i Chen J.-J. (2010). Supplier Involvement and Customer Involvement Effect on New Product Development Success in the Financial Service Industry. Service Industry Journal, 30 (2), 185-201.
 • Etgar, M. (2008). A Descriptive Model of the Consumer Co-Production Process. Journal of the Academy of Marketing Science, 36, 97-108.
 • Han, S.-L., Song, H. i Han, J.J. (2013). Effects of Technology Readiness on Prosumer Attitude and eWOM. Journal of Global Scholars of Marketing Science Bridging Asia and the World, 23 (2). Pozyskano z http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/21639159.2012.760924?scroll=top&needAccess=true&journalCode=rgam20 (19.12.2016).
 • Maciaszczyk, M. (2015). Zachowania prosumpcyjne i etnocentryczne konsumentów niepełnosprawnych - wybrane zagadnienia. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, (38), 127-137.
 • Pietruszewski, M. (2014). Prosumpcja w aspekcie nauk społecznych. Pozyskano z: http://ilabepro.polsl.pl/bzep/static/uploads/PIETRUSZEWSKI_Micha%C5%82_-_Prosumpcja_w_aspekcie_nauk_spo%C5%82ecznych.pdf (19.12.2016).
 • Rieder, K. i Voß, G.G. (2010). The Working Customer - an Emerging New Type of Consumer. Journal Psychologie des Alltagshandelns/Psychology of Everyday Activity, 3 (2), 2-10.
 • Ritzer, G., Dean, P. i Jurgenson, N. (2012). The Coming of Age of the Prosumer. American Behavioral Scientist, 56 (4), 379-398.
 • Romero, D. i Molina, A. (2011). Collaborative Networked Organizations and Customer Communities: Value Co-Creation and Co-Innovation in the Networking Era. Journal of Production Planning & Control, 22 (4), 447-472.
 • Sharma, P., Marshall, R., Reday, P. i Na, W. (2010). Complainers versus Non-Complainers: A Multi-national Investigation of Individual and Situational Influences on Customer Complaint Behaviour. Journal of Marketing Management, 26 (1-2), 163-180.
 • Shimp, T.A. i Sharma, S. (1987). Consumer Ethnocentrism: Construction and Validation of the CETSCALE. Journal of Marketing Research, 24 (3), 280-289.
 • Sowa, I. (2015). Determinanty zróżnicowań zachowań prosumenckich młodych konsumentów. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 231, 120-138.
 • Szul, E. (2013). Prosumpcja jako aktywność współczesnych konsumentów - uwarunkowania i przejawy. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, (31), 347-358. Pozyskano z: https://www.ur.edu.pl/file/43403/29.pdf (03.11.2015).
 • Tapscott, D. (2008). Growing up Digital: How the Net Generation is Changing Your World. New York: McGraw-Hill.
 • Verlegh, P.W.J. (2007). Home Country Bias in Product Evaluation: The Complementary Roles of Economic and Socio Psychological Motives. Journal of International Business Studies, 38, 361-373.
 • Wang, Ch.L. i Chen, Z.X. (2004). Consumer Ethnocentrism and Willingness to Buy Domestic Products in a Developing Country Setting: Testing Moderating Effects. Journal of Consumer Marketing, 21 (6), 391-400.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171459928

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.