PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 46 T. 1. Gospodarka regionalna i międzynarodowa | 381--392
Tytuł artykułu

Kształtowanie funkcji mieszkaniowych w politykach przestrzennych wybranych gmin w Polsce w kontekście lokalnych uwarunkowań społeczno-ekonomicznych

Warianty tytułu
Shaping the Function of Housing Policies Spatial Selected Municipalities in Poland in the Context of Local Conditions Socio-Economic
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W obecnych uwarunkowaniach prawnych gminy, jako podstawowe jednostki podziału terytorialnego kraju, mają największe władztwo planistyczne. Władze samorządów lokalnych prowadzą na własnym obszarze szereg polityk, z których jedną z najważniejszych jest polityka przestrzenna, wyrażona w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Polska posiada hierarchiczny system planowania, zatem polityka przestrzenna gminy powinna być spójna z prerogatywami zawartymi w dokumentach wyższego rzędu oraz z konstytucyjną zasadą zrównoważonego rozwoju. W artykule podjęto próbę oceny powiązania, wyznaczanych w politykach przestrzennych kierunków rozwoju funkcji mieszkaniowych z procesami demograficznymi i uwarunkowaniami ekonomicznymi.(abstrakt oryginalny)
EN
In the current legal conditions municipalities as basic units of territorial division of the country they have the greatest sway planning. Local governments conduct their own area a number of local policies, one of which the most important is the spatial policy, expressed in the theories of urban planning. Poland has a hierarchical planning system, therefore the spatial policy of the community should be consistent with the prerogatives contained in the documents of higher order and the constitutional principle of sustainable development. The article attempts to assess the association, appointed in the policies of spatial development directions feature housing with the processes of demographic and economic conditions.(original abstract)
Rocznik
Strony
381--392
Opis fizyczny
Twórcy
  • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
autor
  • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Bibliografia
  • Przybyła, Z. (2014). Rozwój zrównoważony jako koncepcja dynamiczna kształtowania przestrzeni gospodarczej. W: J. Potocki, J. Ładysz (red.), Gospodarka przestrzenna. Aktualne aspekty polityki społeczno-gospodarczej i przestrzennej, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
  • Śleszyński, P. Komornicki T., Deręgowska, A., Zielińska B., (2015). Analiza stanu i uwarunkowań prac planistycznych w gminach w 2013 r. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.
  • Zbierska, A. (2015). Analiza porównawcza wskaźników ładu przestrzennego na poziomie gminy, W: B. Kryk, L. Kłos (red.), Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, nr 40, (tom 2). Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
  • Ustawa z 27 marca 2003 roku o planowani i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.).
  • Ustawa z 9 października 2015 roku o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171459944

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.