PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 9 | 207--220
Tytuł artykułu

Polityka kursowa wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Exchange Rate Policy and Contemporary World Economy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Polityka kursu walutowego jest ważnym ogniwem wiążącym gospodarkę danego kraju z gospodarką światową. W warunkach postępującej globalizacji i liberalizacji przepływów kapitałowych napotyka ona jednak na ograniczenia wynikające z logiki tzw. niespójnej triady celów. Ponadto ostatni światowy kryzys finansowy pokazał słabości współczesnego systemu walutowego, opartego na niepewnych fundamentach dwóch kluczowych walut międzynarodowych - dolara i euro. Celem artykułu jest identyfikacja kluczowych problemów współczesnej gospodarki światowej o istotnym znaczeniu dla polityki kursowej. Horyzont czasowy analizy ustalono na lata 1997-2015, uwzględniając okres wzrostu zainteresowania aktywną polityką kursową po wybuchu ostatniego kryzysu globalnego. W analizie empirycznej wykorzystano zarówno dane MFW dotyczące stosowanych we wszystkich krajach członkowskich reżimów kursowych i udziału walut międzynarodowych w oficjalnych rezerwach dewizowych, jak i sald obrotów na rachunku bieżącym w wybranych gospodarkach. Dokonano także szczegółowej analizy przykładów wykorzystania instrumentów polityki kursowej w reakcji na światowy kryzys finansowy w takich krajach jak Chiny, Japonia i Szwajcaria. Przeprowadzona analiza pokazała, że w zmieniających się warunkach otoczenia makroekonomicznego wciąż aktualne pozostają dylematy wyboru stosowanego systemu kursowego. Ponadto, w ostatnim dziesięcioleciu gospodarka światowa bezskutecznie zmagała się z problemem nierównowag globalnych, który wydaje się nie do rozwiązania bez znaczących zmian w polityce kursowej Chin. Otwarte pozostaje także pytanie o rolę głównych walut międzynarodowych w we współczesnym międzynarodowym systemie walutowym. (abstrakt oryginalny)
EN
Exchange rate policy is an important link connecting economy of particular countries and the world economy. However due to advancement of globalization and liberalization of capital flows the policy faces limitations stemming from the logics of the so called the impossible trinity. Moreover the recent global financial crisis revealed weaknesses of contemporary monetary system based on unstable foundation of the two key international currencies - Dollar and Euro. This article aims at identifying the key issues of contemporary global economy in the years 1995-2015. The issues are crucial for exchange rate policy. The article also analyzes examples of employment of instruments of exchange rate policy for protecting economies from the effects of the global economic crisis (in China, Japan and Switzerland). (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
207--220
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu
Bibliografia
 • Barth R. C., Wong Ch-H, (red.), Approaches to Exchange Rate Policy. Choices for Developing and Transition Economies, IMF, Washington D. C. 1992.
 • Bernanke B., The Global Saving Glut and the US Current Account Deficit, "Virginia Association of Economics" 2005, March 10.
 • Bilski J., Międzynarodowy system walutowy, PWE, Warszawa 2006.
 • Botman D., de Carvalho Filho I., Lam W.R., The Curious Case of the Yen as a Safe Haven Currency: A Forensic Analysis, "IMF Working Paper" 2013, November, WP/13/228.
 • Bracke T., Bussiere M., Fidora M., Straub R., A Framework for Assessing Global Imbalances, "European Central Bank. Occasional Paper Series" 2008, No. 78.
 • Budnikowski A., Kawecka-Wyrzykowska E. (red.), Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWE, Warszawa 1994.
 • Chrabonszczewska E., Kalicki K., Teoria i polityka kursu walutowego, SGH, Warszawa 1996.
 • Cooper R.N., Living with Global Imbalances: A Contrarian View, "Policy Brief" 2005, No. 05-3.
 • Deutsche Bundesbank, "Monthly Report" 2014, July.
 • Ferguson N., Schularic M., Chimerica and global asset market boom, "International Finance" 2007, vol. 10, s. 3.
 • Frankel J.A., No Single Currency Regime is Right for all Countries or at all Times, "Essays in International Finance" 1999, No. 215.
 • Gostomski E., Rudasz Z., Wzrost znaczenia franka szwajcarskiego na międzynarodowych rynkach dewizowych i finansowych, "Pieniądze i Więź" 2012, nr 4(57).
 • Hartmann P., Currency Competition and Foreign Exchange Markets: The Dollar, the Yen and the Euro, Cambridge University Press, Cambridge 2003.
 • IMF, IMF Annual Report, 2007-2015.
 • Kohler M., Exchange rates during financial crises, "International banking and financial market developments. BIS Quarterly Review" 2010, marzec.
 • Kowalewski P., Gąsienica-Szostak T., Tymuła P., Polityka kursowa w krajach Europy Środkowej i Wschodniej w latach 1990-1996, "Transformacja Gospodarki" 1996, nr 78.
 • Lubański T., Interwencje walutowe, PWN, Warszawa 2000.
 • Lutkowski K., Globalna nierównowaga płatnicza i obecny kryzys finansowy, "Zeszyty Naukowe. Kolegium Gospodarki Światowej. SGH" 2011, nr 29.
 • NBP, Raport na temat zjawisk zachodzących w Międzynarodowym Systemie Walutowym, DISE, Grudzień 2010.
 • Obstfeld M., Rogoff K., The Unsustainable US Current Account Position Revisited, "NBER Working Paper" 2004, No. 10869.
 • Pentecost E., Exchange Rate Policy in the Transition to Accession: A Review of the Options, Cykl wykładów dziekańskich: Gospodarka i społeczeństwo, wykład czwarty, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2004.
 • Pszczółka I., Współczesne waluty międzynarodowe, CeDeWu, Warszawa 2011.
 • Ranaldo A. and Söderlind P., Safe haven currencies, "Review of Finance" 2010, vol. 14(3).
 • Skopiec D., Perspektywy internacjonalizacji waluty chińskiej, "Gospodarka Narodowa" 2014, nr 1 (269).
 • Tchorek G., Gromiec Z., Kuziemska K., Nawrot M., Wybrane aspekty przemian w międzynarodowym systemie walutowym, "Studia Europejskie" 2011, nr 2.
 • Williamson J., Exchange Rate Regime for Emerging Markets: Reviving the Intermediate Option, Institute for International Economics, Washington 2000.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171460014

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.