PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 9 | 261--279
Tytuł artykułu

Rola kapitału ludzkiego w procesie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych w Polsce

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Role of Human Capital in Vocational Rehabilitation of Disabled People in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Praca zawodowa pełni ważną rolę w życiu każdego człowieka. Szczególnego znaczenia nabiera jednak w przypadku osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Jedną z takich grup w Polsce są osoby niepełnosprawne. Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie jaka jest rola wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz stanu zdrowia w procesie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych oraz czy polityka publiczna ukierunkowana na osoby niepełnosprawne w Polsce jest efektywna. Z przeprowadzonych analiz wynika, że wykształcenie i kwalifikacje zawodowe pełnią kluczową rolę w procesie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych w Polsce. Wyższy poziom kwalifikacji zawodowych może zrekompensować osobom niepełnosprawnym niższą produktywność wywołaną przez dysfunkcję zdrowotną. Polityka publiczna w Polsce w latach 1993-2015 ukierunkowana na osoby niepełnosprawne była nieefektywna, gdyż nie przyczyniła się do zwiększenia poziomu aktywności zawodowej i zatrudnienia osób niepełnosprawnych na rynku pracy. (abstrakt oryginalny)
EN
The professional work plays an important role in the life of every man. However professional work gain special importance for people who are at risk of social exclusion. One of those group in Poland are disabled people. The article is an attempt to find out what is the role of level of education and health in professional work activation of disabled people. Second aim of the article is to answer the question if the public policy aimed to disabled people in Poland is effective. Analyses show that the level of education and professional qualifications play a key role in the professional work activation of disabled people. A higher level of education can compensate disabled people the lower productivity caused by the dysfunction health. In the years 1993-2015 public policy in Poland aimed to disabled people was inefficient because it did not increase the level of economic activity and employment of disabled people in the labor market. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
261--279
Opis fizyczny
Twórcy
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. J. Grodka w Sanoku
Bibliografia
 • Addison J. T., Siebert W.S., Discrimination within the Labour Market: Theory with Evidence from Britain and the United States, "International Journal of Social Economics" 1977, Vol. 4 Issue 3.
 • Badanie aktywności ekonomicznej ludności (BAEL), GUS, Warszawa 1993-2015.
 • Becker G., Human Capital; Columbia University Press, New York 1964.
 • Charles K. K., The Longitudinal Structure of Earnings Losses among Work-Limited Disabled Workers, "Journal of Human Resources" 2003, vol. 38.
 • Frączek P., Warto pracować; "Niepełnosprawność i Rehabilitacja" 2010, nr 1.
 • Gao N., Gill K. J., Schmidt L. T., Pratt C. W., The application of human capital theory in vocational rehabilitation for individuals with mental illness, "Journal of Vocational Rehabilitation" 2010, vol. 32.
 • Gittleman M. B., Howell D. R., Job Quality and Labor Market Segmentation in 1980s: A New Perspective on the Effects of Employment Restructuring by race and Gender, Working Paper no. 82, Bureau of Labor Statistics, 1993.
 • Gurgu E., Savu C., Human Capital in the New Economy. A Post-Revolutionary Romanian Radiography, "Contemporary Readings in Law & Social Justice" 2014, Vol. 6(1).
 • Jarecki, W., Koncepcja kapitału ludzkiego, [w:] Kopcińska D. (red.), Kapitał ludzki w gospodarce, PTE, Szczecin 2003.
 • Klonowska-Matynia M., Nakłady na edukację a sytuacja na lokalnym rynku pracy w świetle teorii kapitału ludzkiego, "Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu" 2013, tom XV, zeszyt 3.
 • Kryńska E., Wyniki dotychczasowych badań dotyczących aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych, IPiPS, Warszawa 2013.
 • MPiPS, Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020. Nowy Wymiar Aktywnej Integracji, Warszawa 2014.
 • Oguzoglu U., Severity of Work Disability And Work, "The Economic Record" 2011, Vol. 87, No. 278.
 • Orazem P. F., Vodopivec M., Male- Female Differences in Labor Market Outcomes during the Early Transition to Market: The case of Estonia and Slovenia, World Bank 1999.
 • Osoby niepełnosprawne na rynku pracy w 2011 r., GUS, Warszawa 2012.
 • Paszkowicz M. A., Garbat M., Bariery rozwoju kapitału ludzkiego osób niepełnosprawnych, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy" 2005, nr 7.
 • Piore M. J., Dualism as a Response to Flux and Uncertainity, [in:] Berger S., Piore M. J. (ed.), Dualism and Discontinuitv in Industrial Societies, New York 1980.
 • Podolec B., Wałęga A., Ulman P., Aktywność ekonomiczna a sytuacja materialna gospodarstw domowych, Wydawnictwo UE w Krakowie, Kraków 2008.
 • Schultz T. W., Investment in Human Capital; "The American Economic Review" 1961, vol. LI, Number One.
 • Spence M., Job Market Signalling; "Quarterly Journal Of Economics" 1973, vol. 87.
 • Wasilewska E., Zróżnicowanie aktywności ekonomicznej osób niepełnosprawnych w Polsce i jej determinanty, "Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej" 2010, nr 86.
 • Weiss A., Human capital vs. signalling explanations of wages; "Journal Of Economic Perspective" 1995, vol. 9.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171460164

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.