PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 1-2 | 72--82
Tytuł artykułu

Udział czynnika społecznego w procesie sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Warianty tytułu
Involvement of the Public Factor in the Process of Preparing a Local Land Use Plan
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zasada demokratyzmu, z której wynika partycypacja społeczna, pozwala na oddziaływanie obywateli na władzę publiczną, co odnosi się również do wykonywanych przez nią zadań. Udział czynnika społecznego został również przewidziany w przypadku kształtowania ładu przestrzennego na obszarze gminy. W związku z powyższym w tworzeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalanego w celu ustalenia przeznaczenia terenów, w tym dla inwestycji celu publicznego, oraz określenia sposobów ich zagospodarowania i zabudowy przewidziano instrumenty procesowe (wnioski, uwagi, dyskusja publiczna) gwarantujące zainteresowanym podmiotom możliwość wypowiedzenia się w kwestii lokalnej polityki przestrzennej. Partycypacja społeczna w sferze kształtowania polityki przestrzennej rozmywa jednak - na co zwraca uwagę autor - istotę zasady demokratyzmu, gdyż stanowi jedynie element procesowy, nie zaś merytoryczny. To organy gminy autorytarnie rozstrzygają w tym zakresie, często ignorując stanowisko społeczne. (abstrakt oryginalny)
EN
The principle of democracy, from which public participation arises, allows citizens to bear an influence on public authority, which also addresses the activities performed by it. The involvement of the public factor was also provided for in the case of shaping urban governance within the area of the municipality. Therefore, when preparing a local land use plan, which is adopted in order to specify the intended use of land, including for public service investments, as well as identify the methods of development and construction, procedural instruments (motions, objections, public debate) have been provided for to ensure that stakeholders have the opportunity to comment on the matter of the local land use policy. However, the author notes that public participation in the development of the spatial policy blurs the essence of the principle of democracy, as it is merely a procedural component and not a substantive component. It is the authorities of the municipality that authoritatively make decisions in this respect, frequently ignoring the public position. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
72--82
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Bibliografia
 • A. Szewc, Odstąpienie od sporządzenia planu miejscowego dla terenu górniczego, "Samorząd Terytorialny" 2004/10, s. 63.
 • G. Ninard, Formalnoprawne wymogi ochrony środowiska w procedurze tworzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, "Samorząd Terytorialny" 2004/9, s. 51.
 • I. Niżnik-Dobosz, Partycypacja jako pojęcie i instytucja demokratycznego państwa prawnego i prawa administracyjnego, w: B. Dolnicki (red.), Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym, Warszawa 2014, s. 25-26.
 • J. Goździewicz-Biechońska, Partycypacja społeczna w tworzeniu prawa na przykładzie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, "Samorząd Terytorialny" 2008/7-8, s. 42.
 • J. Parchomiuk, Nadużycie władztwa planistycznego gminy, "Samorząd Terytorialny" 2014/4, s. 22.
 • K. Barańska, W kierunku partycypacji - kilka uwag na temat kierunków reformy prawa planowania i zagospodarowania przestrzennego w perspektywie rozwoju lokalnego, w: I. Zachariasz (red.), Kierunki reformy prawa planowania i zagospodarowania przestrzennego, Warszawa 2012, s. 63.
 • K. Małysa-Sulińska, Administracyjnoprawne aspekty inwestycji budowlanych, Warszawa 2012, s. 29.
 • Ł. Damurski, Dyskusja (nie)publiczna. Problem dostępności dokumentów planistycznych na poziomie gminy, "Samorząd Terytorialny" 2014/4, s. 38.
 • M. Karpiuk, Instytucja wywłaszczenia nieruchomości, Warszawa 2015, s. 217-218.
 • M. Szewczyk, Podstawowe założenia ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w: Z. Leoński, M. Szewczyk, M. Kruś, Prawo zagospodarowania przestrzeni, Warszawa 2012, s. 61.
 • T. Bąkowski, K. Kaszubowski, Regulacje tak zwanych specustaw inwestycyjnych wobec samodzielności i władztwa planistycznego gminy, w: I. Niżnik-Dobosz (red.), Przestrzeń i nieruchomości jako przedmiot prawa administracyjnego. Publiczne prawo rzeczowe, Warszawa 2012, s. 265.
 • T. Bąkowski, Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz, Kraków 2004, s. 106.
 • T. Brzezicki, A. Brzezińska-Rawa, Procedura tworzenia i uchwalania studium i planów miejscowych na poszczególnych etapach - podobieństwa i różnice, w: W. Szwajdler (red.), Aspekty prawne planowania i zagospodarowania przestrzennego, Warszawa 2013, s. 76.
 • W. Jakimowicz, Konstrukcja i istota wolnościowego prawa zabudowy, "Samorząd Terytorialny" 2005/6, s. 61.
 • Z. Niewiadomski, Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Komentarz, Warszawa 2015, s. 190.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171460296

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.