PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 1-2 | 94--108
Tytuł artykułu

Jeszcze o rodzajach opieszałości organów administracji publicznej w ogólnym postępowaniu administracyjnym

Warianty tytułu
More about the Types of Tardiness of Public Administration Authorities in General Administrative Proceedings
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł omawia problematykę rodzajów opieszałości organów administracji publicznej w ogólnym postępowaniu administracyjnym, przedstawiając jednocześnie rozwiązania prawne obowiązujące w tym zakresie, ich ocenę i proponowane kierunki zmian. Artykuł zawiera obszerny przegląd poglądów doktryny na temat sposobów ujmowania poszczególnych przejawów opieszałości organów administracji publicznej, ich wnikliwą analizę i autorskie definicje pojęć, takich jak niezałatwienie sprawy w terminie, bezczynność, milczenie oraz przewlekłe prowadzenie postępowania. (abstrakt oryginalny)
EN
The article discusses the issue of the types of tardiness of public administration authorities in general administrative proceedings, simultaneously presenting legal solutions which are applicable to this, their assessment and proposed directions of change. The article contains a comprehensive review of the views of the legal doctrine on methods of recording individual manifestations of tardiness of public authorities, their detailed analysis and proprietary definitions, such as not resolving a case on time, inaction, silence and protracted handling of procedures. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
94--108
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
Bibliografia
 • A. Korzeniowska-Polak, Zażalenie na przewlekłość postępowania administracyjnego, w: M. Błachucki, T. Górzyńska, G. Sibiga (red.), Analiza i ocena zmian Kodeksu postępowania administracyjnego w latach 2010-2011, Warszawa 2012, s. 128.
 • A. Kubiak, Fikcja pozytywnego rozstrzygnięcia w prawie administracyjnym, "Państwo i Prawo" 2009/11, s. 45.
 • E. Łętowska, Odpowiedzialność odszkodowawcza za tzw. "milczenie administracji", w: A. Rembieliński (red.), Studia z prawa cywilnego, Warszawa 1983, s. 144 i n.
 • G. Łaszczyca, Milczenie organu w świetle kodeksu postępowania administracyjnego, "Państwo i Prawo" 1999/1, s. 51 i n.
 • G. Łaszczyca, Zażalenie w ogólnym postępowaniu administracyjnym, Kraków 2000, s. 134.
 • J. Borkowski, Bezczynność w administracji publicznej, "Kontrola Państwowa" 2008/2, s. 40-41.
 • J. Jendrośka, Milczenie administracji w postępowaniu administracyjnym, w: Problemy prawa publicznego, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio G - Ius" 1993/XL, s. 58.
 • J. Lang, Przewlekłość postępowania administracyjnego jako przedmiot zaskarżenia, w: Studia z prawa administracyjnego i nauki administracji. Księga jubileuszowa dedykowana Prof. zw. dr. hab. Janowi Szreniawskiemu, Przemyśl-Rzeszów 2011, s. 492-494.
 • J. Zimmermann, Prawo administracyjne, Warszawa 2012, s. 370-371.
 • J.P. Tarno, Bezczynność organu a przewlekłe prowadzenie postępowania, "Casus" 2013/69, s. 11-12.
 • J.S. Langrod, O tzw. milczeniu władzy. Studium prawno-administracyjne, Kraków 1939, s. 6.
 • L. Klat-Wertelecka, Bezczynność organu administracji publicznej w postępowaniu administracyjnym w dobie europeizacji prawa, w: Z. Janku, Z. Leoński, M. Szewczyk, M. Waligórski, K. Wojtczak (red.), Europeizacja polskiego prawa administracyjnego, Wrocław 2005, s. 489.
 • L. Klat-Wertelecka, Bezczynność organu w postępowaniu administracyjnym, "Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo" 1999/CCLXVI, s. 150-151.
 • M. Kotulska, Zasada szybkości jurysdykcyjnego postępowania administracyjnego, Lublin 2013, s. 305-361, niepubl., maszynopis w Bibliotece Głównej UMCS w Lublinie.
 • M. Kotulski, Bezczynność a przewlekłe prowadzenie postępowania administracyjnego, "Samorząd Terytorialny" 2015/4, s. 75.
 • M. Masternak, M. Szalewska, "Milczenie" organu administracji publicznej - między prakseologią a teorią prawnych form działania administracji, w: S. Wrzosek, M. Domagała, J. Izdebski, T. Stanisławski (red.), Współzależność dyscyplin badawczych w sferze administracji publicznej, Warszawa 2010, s. 499.
 • M. Miłosz, Bezczynność organu administracji publicznej w postępowaniu administracyjnym, Warszawa 2011, s. 245.
 • M. Szymczak (red.), Słownik języka polskiego, t. 1, Warszawa 1978, s. 350.
 • M. Szypliński, Kontrola bezczynności organu administracji oraz sygnalizacja w ogólnym postępowaniu administracyjnym, "Organizacja-Metody-Technika" 1988/10, s. 23.
 • P. Dobosz, Bezczynność administracji publicznej w postępowaniu administracyjnym, w: J. Niczyporuk (red.), Kodyfikacja postępowania administracyjnego na 50-lecie K.P.A., Lublin 2010, s. 148.
 • P. Dobosz, Milczenie i bezczynność w prawie administracyjnym, Kraków 2011, s. 393-394.
 • P. Gołaszewski, Bezczynność organu administracji publicznej jako przedmiot skargi do sądu administracyjnego (aspekty prawnoprocesowe), "Przegląd Sądowy" 2009/6, s. 97.
 • P. Mijal, Skarga na bezczynność organu samorządu terytorialnego w wydaniu aktu prawa miejscowego, "Samorząd Terytorialny" 2008/5, s. 11.
 • R. Hauser, Terminy załatwiania spraw w k.p.a. w doktrynie i orzecznictwie sądowym, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 1997/1, s. 7.
 • R. Orzechowski, w: J. Borkowski, J. Jendrośka, R. Orzechowski, A. Zieliński, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 1989, s. 129.
 • R. Suwaj, Sądowa ochrona przed bezczynnością administracji publicznej, Warszawa 2014.
 • S. Waltoś, Proces karny. Zarys systemu, Warszawa 2002, s. 44.
 • T. Grzegorczyk, Czynności procesowe w postępowaniu karnym, Warszawa 1998, s. 4.
 • T. Woś, Postępowanie sądowoadministracyjne, Warszawa 1996, s. 62-63.
 • T. Woś, H. Knysiak-Molczyk, M. Romańska, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa 2005, s. 86.
 • W. Bochenek, Bezczynność a milczenie organu administracji publicznej, "Samorząd Terytorialny" 2003/12, s. 41.
 • W. Dawidowicz, Zarys procesu administracyjnego, Warszawa 1989, s. 139.
 • W.L. Jaworski, Nauka prawa administracyjnego. Zagadnienia ogólne, Warszawa 1924, s. 71.
 • Z. Janowicz, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 1999, s. 157.
 • Z. Kmieciak, Przewlekłość postępowania administracyjnego, "Państwo i Prawo" 2011/6, s. 36-37.
 • Z.R. Kmiecik, Konsekwencje "bezczynności legislacyjnej" organów samorządu terytorialnego, w: E. Jasiuk (red.), XX lat odrodzonego samorządu terytorialnego w Polsce, Radom 2011, s. 151 i n.
 • Z.R. Kmiecik, Oświadczenia procesowe w ogólnym postępowaniu administracyjnym, Lublin 2008, s. 36.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171460304

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.