PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | z. 152 | 21--40
Tytuł artykułu

Czy podatki zmuszają księgowych do manipulacji? - wybrane aspekty dotyczące prac badawczo rozwojowych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Do Taxes Force Accountants to Manipulate? Selected Aspects Concerning Research and Development
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Nieprawidłowości w sprawozdaniach finansowych mogą być efektem celowych manipulacji, ale także zastosowania nadmiernych uproszczeń. Niektóre z nich wynikać mogą ze spojrzenia wyłącznie przez pryzmat optymalizacji podatkowej. Artykuł ma na celu przeanalizowanie regulacji prawnych w zakresie prac badawczo- -rozwojowych i pokazanie, w jaki sposób zagadnienie to może być wykorzystane do zniekształcenia obrazu jednostki. Szczególny nacisk został położony na implikacje wynikające z regulacji podatku dochodowego jako potencjalnego źródła nadmiernych uproszczeń. W opracowaniu wykorzystano liczne interpretacje prawa podatkowego i wykazano, iż w związku z różnymi możliwościami rozliczania prac rozwojowo- badawczych w podatku dochodowym rośnie ryzyko nieujawniania nakładów na wartości niematerialne i prawne w rachunkowości. (abstrakt oryginalny)
EN
Irregularities in financial reports may result from deliberate manipulations, but also from the application of excessive simplifications. Some of them may result from looking exclusively from the perspective of tax optimisation. The study is aimed at the analysis of legal regulations on research and development work and indicating in which way this issue may be used to deform the entity image. A special emphasis is put on the implications resulting from the income tax regulations as a potential source of excessive simplifications. The study also uses numerous interpretations of tax law and indicates that in connection with different possibilities of research and development works settlement in income tax, there is a growing risk of non-disclosure of outlays on intangible assets. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Warszawski
Bibliografia
 • Burchart R., Lelusz H., Problemy w identyfikowaniu rachunkowości kreatywnej i rachunkowości agresywnej w teorii i praktyce, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 77 (133), SKwP, Warszawa 2014.
 • Kubacki R., Koszty uzyskania przychodów w podatkach dochodowych, Unimex, Wrocław 2014.
 • Kutera M., Hołda A., Surdykowska T., Oszustwa księgowe. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa 2006.
 • Michalczuk G., Mikulska T., Klamecka-Roszkowska G., Jamróż K., Podstawy rachunkowości finansowej, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2012.
 • Olchowicz I., Vademecum rachunkowości. Rachunkowość podatkowa, Difin, Warszawa 2011.
 • Prawo bilansowe a prawo podatkowe, red. B. Micherda, Difin, Warszawa 2011. Rachunkowość w rozliczeniach podatkowych, red. T. Martyniuk, PWE, Warszawa 2014.
 • Sawicki K., Kontrola jakości auditingu a rachunkowość kreatywna, oszustwa i błędy, materiały pokonferencyjne "Rewizja finansowa a zmiany w prawie gospodarczym", III Doroczna Konferencja Auditingu Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, 27-29 listopada, Warszawa 2002.
 • Trzpioła K., Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne MSSF?MSR - zasady ujmowania, wyceny i prezentacji, porównanie do ustawy o rachunkowości, Fundacja Rozwoju Rachunkowości, 2007.
 • Trzpioła K., Wartości niematerialne i prawne o nieokreślonym okresie użytkowania - nowa kategoria prawa bilansowego?, "Studia i Materiały" 2006, nr 2.
 • Trzpioła K., Wybrane operacje gospodarcze - ujęcie w księgach rachunkowych zgodnie z UoR, MSR i MSSF, "Wiedza i Praktyka" 2011.
 • Trzpioła K., Wykorzystanie danych systemu rachunkowości dla celów ustalenia podatku dochodowego - analiza interpretacji prawa podatkowego, w: Nauka o rachunkowości na progu gospodarki opartej na wiedzy, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013.
 • Walińska E., Podatek dochodowy w systemie rachunkowości - zasady ustalania i rewizji, SKwP, Warszawa 2014.
 • Winter M., Ryzyko i koszty badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego w świetle zmian ustawy o rachunkowości, w: Standaryzacja usług biegłego rewidenta, Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, 2009.
 • Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 38 "Wartości niematerialne".
 • Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dz.U. 2012 poz. 361 ze zm.
 • Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, Dz.U. 2014 poz. 851 ze zm.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r o rachunkowości, Dz.U 2016 poz. 1047.
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, Dz.U. 2014 poz. 1620 ze zm.
 • Ustawa z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o rachunkowości i innych ustaw, Dz.U. 2015 poz. 1333.
 • Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności, Dz.U. 2015 poz. 1767.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171460394

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.