PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | z. 152 | 53--72
Tytuł artykułu

Implementacja systemu zwalczania nadużyć finansowych przez Instytucję Zarządzającą na potrzeby audytu desygnacyjnego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Implementation of the System of Fighting Financial Abuse by the Managing Authority for the Needs of Designated Auditing
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł ma na celu przedstawienie budowy i wdrożenia systemu zwalczania nadużyć finansowych przez Instytucję Zarządzającą w nowej perspektywie unijnej 2014-2020. Do realizacji wskazanego celu wykorzystano analizę literatury i aktów prawnych regulujących przedmiotowe zagadnienie, a także posłużono się studium przypadku. Podmiotem badań był Warmińsko-Mazurski Urząd Marszałkowski, który jako Instytucja Zarządzająca został zaangażowany w przygotowanie i wdrożenie systemu zwalczania nadużyć finansowych w instytucjach zaangażowanych w działania programowe w województwie warmińsko-mazurskim. Nadużycia i oszustwa finansowe mogą pojawić się w każdej organizacji, w większym jednak stopniu narażone na ich wystąpienie są jednostki należące do sektora finansów publicznych. Dodatkowo ze względu na fakt, iż są to instytucje zarządzające publicznymi środkami finansowymi, kierownictwo tych jednostek powinno w sposób szczególny zwracać uwagę na przedmiotową kwestię. Być może zasadne byłoby wprowadzenie przez polskiego ustawodawcę obligatoryjnego obowiązku opracowania i wdrożenia takiej procedury we wszystkich jednostkach sektora finansów publicznych, a nie tylko instytucjach realizujących programy unijne. (abstrakt oryginalny)
EN
The article is aimed at the presentation of the structure and implementation of the system of fighting financial abuse by the Managing Authority within the new Union perspective of 2014-2020. In order to achieve this, the study made use of the literature analysis and legal regulations on the topical issue as well as a case study method. The study focused on the Marshal Office of Warmia and Masuria, which was involved in the preparation and implementation of the system of fighting financial abuse in the institutions engaged in the programme activities in the Warmia and Masuria Province. Financial abuse and fraud may affect any organisation; however, public finance sector entities are more exposed to them. Because these institutions are supposed to manage the public funds, it is important that their managements should pay special attention to the topical issue. It would be well grounded if the Polish legislator made it compulsory for all public finance sector entities, not only those pursuing the EU programmes, to draw up and implement this procedure. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Urząd Kontroli Skarbowej w Olsztynie
Bibliografia
 • Albrecht W. S., Howe K., Rommey M., Deterring Fraud: The Internal Auditor's Perspective, The Institute of Internal Auditors Research Foundation, Altamonte Springs 1983.
 • Arens A., Elder R., Beasley M., Auditing and Assurance Services. An Integrated Approach, wydanie 13, Prentice Hall, New Jersey 2009.
 • Bartoszewicz A., Istota audytu desygnacyjnego i rola instytucji audytowej w tym procesie, "Zeszyty Naukowe Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia" 2015, nr 76, Szczecin.
 • Bela A., Bolesławska E., Oszustwa finansowe. Podręcznik dla audytorów, Warszawa 2005.
 • Decyzja wykonawcza Komisji Europejskiej nr C (2015) 904 z dnia 12 lutego 2015 r.
 • IPPF Practice Guide Internal Auditing and Fraud, December 2009, The Institute of Internal Auditors, https://na.theiia.org.
 • Konwencji o ochronie interesów finansowych Wspólnot Europejskich, sporządzona w Brukseli dnia 26 lipca 1995 r. (Dz.U. nr 208, poz. 1603).
 • Masiukiewicz P., Nadużycia w działalności przedsiębiorstw. Aspekty Międzynarodowe, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie" 2015, nr 4, Sosnowiec.
 • Międzynarodowe Standardy Praktyki Zawodowej Audytu Wewnętrznego, https:// www.iia.org.pl/o-nas/standardy.
 • Report to the Nation on occupational fraud and abuse (2004), http://www.acfe. com/uploadedFiles/ACFE_Website/Content/documents/2004RttN.pdf.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013.
 • Sawyer L. B., Dittenhofer M. A., Scheiner J. H., Sawyer's Internal Audit: The practice of modern internal auditing, wydanie 5, The Institute of Internal Auditors, 2013.
 • Spencer Pickett K. H., The Essential Handbook of Internal Audit, John Wiley & Sons, England 2011.
 • Szczepankiewicz E. I., Kamela-Sowińska A., Żółtkowski R., Klak J., Szyba A., Młynarczyk K., Witkowska M., Luma A., Kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny w jednostkach samorządu terytorialnego, Wolters Kluwer, Warszawa 2015.
 • Wells J. T., Nadużycia w firmach - vademecum, LexisNexis, Warszawa 2006.
 • Wytyczne instytucji zarządzającej w zakresie zarządzania ryzykiem oraz wprowadzenia skutecznych i proporcjonalnych środków zwalczania nadużyć finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z dnia 24 listopada 2015 r., Departament Audytu Wewnętrznego i Certyfikacji.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171460424

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.