PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | z. 152 | 73--93
Tytuł artykułu

Rewizja finansowa, audyt wewnętrzny a audyt śledczy w wykrywaniu oszustw gospodarczych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Financial Inspection, Internal Audit and Investigative Audit in Business Fraud Detection
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W opracowaniu podjęto próbę oceny możliwości ujawnienia nieprawidłowości, oszustw i przestępstw gospodarczych w jednostce przez biegłego rewidenta i audytora wewnętrznego podczas prowadzonych przez nich czynności audytowych. Wskazano ograniczenia formalne, metodologiczne i kwalifikacyjne audytorów wewnętrznych i biegłych rewidentów w tym zakresie. Zaprezentowano również istotę, cechy i przedmiot audytu śledczego jako formy ochrony jednostek przed przestępczością gospodarczą. Metodą badawczą przyjętą w opracowaniu jest przegląd literatury, przepisów prawnych, standardów audytu i wnioskowanie. (abstrakt oryginalny)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Bela A., Bolesławska E., Oszustwa finansowe. Podręcznik dla audytorów, Warszawa 2005.
 • Hulicka M., Oszukańcza sprawozdawczość finansowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008.
 • Jasiński W., Nadużycia w przedsiębiorstwach, przeciwdziałanie i wykrywanie, Poltext, Warszawa 2013.
 • Kamela-Sowińska A., Audyt śledczy - pojęcie i zakres, w: Audyt w systemie kontroli, red. W. Gabrusewicz, VI Ogólnopolska Konferencja Zawodowa, Materiały na konferencję, KIBR, Katedra Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2010.
 • Kamela-Sowińska A., Audyt śledczy w jednostkach sektora finansów publicznych, w: E. I. Szczepankiewicz, A. Kamela-Sowińska, R. Żółtowski, J. Klak, A. Szyba, K. Młynarczyk, M. Witkowska, A. Luma, Kontrola i audyt wewnętrzny w jednostkach samorządu terytorialnego, Wolters Kluwer, Warszawa 2015.
 • Kamela-Sowińska A., Psychologiczne i ekonomiczne źródła oszustw księgowych, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", nr 32, SKwP, Warszawa 2006.
 • Komunikat nr 2 Ministra Finansów z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych, Dz. Urz. Ministerstwa Finansów poz. 15.
 • Kutera M., Rola audytu finansowego w wykrywaniu przestępstw gospodarczych, Difin, Warszawa 2008.
 • Kwasiborski A., Relacje audytora z podmiotem badanym i jego otoczenie, KIBR, Warszawa 2008.
 • Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej i Kontroli Jakości, tom III, IFAC, SKwP, KIBR, Warszawa 2010.
 • Paterson R., Kompedium terminów z zakresu rachunkowości i finansów po polsku i po angielsku, PricewaterhousCoopers, Warszawa 2008.
 • Paterson R., Kompendium terminów z zakresu rachunkowości i finansów po polsku i po angielsku, PricewaterhousCoopers, Fundacja Rozwoju Rachunkowości, Warszawa 2002.
 • Piaszczyk A., Audyt śledczy, Prestiż, Lublin 2009.
 • Schneider K., Błędy i oszustwa w dokumentach finansowo-księgowych, PWE, Warszawa 2007.
 • Skorlińska-Mathiensen M., Audyt śledczy, w: Problemy zapewnienia jakości sprawozdawczości i audytu w jednostkach gospodarczych, "Zeszyty Naukowe" 2013, nr 2 (10), red. E. I. Szczepankiewicz, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlu i Rachunkowości w Poznaniu, Poznań, 2013.
 • Szczepankiewicz E. I., Audyt operacyjny a audyt finansowy, "Biuletyn Rachunkowości" 2008, nr 24.
 • Szczepankiewicz E. I., Audyt sprawozdań finansowych w środowisku informatycznym, w: Audyt sprawozdań finansowych - teoria i praktyka, red. W. Gabrusewicz, PWE, Warszawa 2014.
 • Szczepankiewicz E. I., Dudek M., Rola audytu wewnętrznego w organizacji, w: Czy to kryzys czy recesja, "Zeszyty Naukowe", red. A. Kamela-Sowińska, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlu i Rachunkowości, Poznań 2009.
 • Szczepankiewicz E. I., Dudek M., System kontroli wewnętrznej jako przedmiot oceny audytora, w: Audyt wewnętrzny jako instrument usprawniający zarządzanie, red. K. Winiarska, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2005.
 • Szczepankiewicz E. I., Dudek M., Szczepankiewicz P., Opis procedur audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych, "Poradnik Rachunkowości Budżetowej" 2008, nr 7.
 • Szczepankiewicz E. I., Szczepankiewicz P., Współczesne standardy audytu wewnętrznego w zarządzaniu organizacją, w: Controlling i audyt wewnętrzny w usprawnianiu zarządzania, red. K. Winiarska, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2005.
 • Ustawa z dnia 16 października 2000 r. o przeciwdziałaniu prania brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, Dz.U. 2010 nr 46 poz. 276 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny, Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 7 maja 2009 o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badań sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, Dz.U. 2009 nr 77 poz. 649 z późn. zm.
 • Wąsowki W., Kreatywna rachunkowość. Fałszowanie sprawozdań finansowych, Difin, Warszawa 2010.
 • Wójtowicz P., Wykrywanie malowania zysków dokonywane w celu uniknięcia strat, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 30, SKwP, Warszawa 2005. Źródła internetowe.
 • Czerniak M., Działania biegłych rewidentów w zakresie zwalczania przestępstw gospodarczych, www.skwp.poznan.pl/files/pliki/5097bd321293f.pdf (dostęp: 15.12.2016).
 • Definicja audytu wewnętrznego, Kodeks etyki oraz Międzynarodowe Standardy Praktyki Zawodowej Audytu Wewnętrznego, tłumaczenie na język polski, ILARF, 2012, www.iia.org.pl (dostęp: 12.07.2013).
 • Glosariusz terminów dotyczących kontroli i audytu w administracji publicznej, NIK, 2005, www.nik.gov.pl/glosariusz-terminow-kontrola-i-audyt.pdf (dostęp: 15.05.2015).
 • Informatyka śledcza, EYGM Limited 2013, ey.com/pl (dostęp: 9.05.2015).
 • Rutkowski M., Definicja bez definicji, czyli co to jest nadużycie, www.fraudiq.eu/2010/ definicja-bez-definicji-czyli-co-to-jest-naduzycie.html (dostęp: 20.12.2012).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171460454

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.