PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 1-2 | 163--173
Tytuł artykułu

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 14 lipca 2015 r. (II OSK1548/15) : wybór radnego dzielnicy m.st. Warszawy na zastępcę burmistrza tej samej dzielnicy : glosa (krytyczna)

Warianty tytułu
Ruling of the Supreme Administrative Cour (IIOSK1548/15) : Critical Commentary (Election of a Councillor of a Warsaw District to the Office of Deputy Mayor of the Same District)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Jeżeli radny rady dzielnicy został wybrany na stanowisko zastępcy burmistrza dzielnicy, to tym samym jego zatrudnienie z mocy prawa w urzędzie m.st. Warszawy - w związku z zakazem zatrudnienia radnego w urzędzie gminy, w której objął mandat (art. 24a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym) - powoduje, że w świetle art. 383 § 1 pkt 5 kodeksu wyborczego, dochodzi do "naruszenia ustawowego zakazu łączenia mandatu radnego z wykonywaniem określonych w odrębnych przepisach funkcji lub działalności" i rada dzielnicy powinna wygasić mandat radnego.Mandatu radnego stołecznej dzielnicy wybranego do jej zarządu nie wygasza komisarz wyborczy, ale rada. (abstrakt oryginalny)
EN
If a councillor of a district council is elected deputy mayor of the district, this means that, by law, his employmentatthe WarsawCityHall leads toa "breach of the statutory prohibition to combine the mandate of councillor with the performance of the functions or activities specified in separate regulations" and the district council should terminate the councillor's mandate in accordance with Article 383, § 1, item 5 of the electoral code, due to the prohibition to employ a councillor in the municipal office where he took office (Article 24a, para.1 of the Act on municipal self-government),The mandate of a councillor of a district in the capital, who is selected for managing it, is not terminated by the electoral commissioner, but by the council. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
163--173
Opis fizyczny
Twórcy
  • Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu
Bibliografia
  • J. Jagielski, "Ustawa warszawska" - prawo niedoskonale (uwagi na marginesie wdrażania ustawy z 15 marca 2002 r. o ustroju m.st. Warszawy), "Samorząd Terytorialny" 2002/12, s. 59.
  • J. Nowacki, "Odpowiednie" stosowanie przepisów prawa, w: J. Nowacki, Studia z teorii prawa, Kraków 2003, s. 451 in.
  • M. Augustyniak, Dzielnice m.st. Warszawy, w: M. Augustyniak, jednostki pomocnicze gminy, Warszawa 2010, LEX/el. 2010.
  • M. Gurdek, Local government unit councillor as deputy borough leader, "Roczniki Administracji i Prawa" 2014, s. 117-124.
  • M. Gurdek, Monokratyczne organy jednostek samorządu terytorialnego, Sosnowiec 2012, s. 156 i przywoływana tam literatura.
  • M. Gurdek, Skutki łączenia mandatu radnego z mandatem lub funkcją wójta, "Przegląd Prawa Publicznego" 2016/2, s. 64-76.
  • M. Gurdek, Wybór radnego na wójta a zakaz łączenia funkcji wójta z członkostwem w organach jednostek samorządu terytorialnego, "Przegląd Prawa Publicznego" 2015/7-8, s. 170-179.
  • S. Wronkowska, M. Zieliński, Komentarz do zasad techniki prawodawczej z dnia 20 czerwca 2002 r., Warszawa 2004, s. 300.
  • A. Kozak, Odsyłanie do przepisu zawierającego upoważnienie ustawowe przez użycie sformułowania "przepisy stosuje się odpowiednio", w: Dobre praktyki legislacyjne, Publikacja przygotowana przez Rządowe Centrum Legislacji współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, s. 117.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171460456

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.