PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 9 | 347--369
Tytuł artykułu

Aktywność zawodowa młodzieży a decyzje o podjęciu studiów wyższych - przyczynek do dalszych badań

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Youth Economic Activity and the Decision of Undertaking Higher Education - an Attempt at Modeling Dependencies
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Teoria kapitału ludzkiego zakłada, że kształcenie młodych ludzi na uczelniach wyższych przełoży się w sposób bezpośredni na rozwój ekonomiczny i wzrost PKB. Obserwowane w wielu krajach zjawiska budzą wątpliwości co do działania tej teorii. Stan ten może wpłynąć na decyzje młodzieży, która w obecnych czasach jest szczególnie zagrożona bezrobociem. Jest to szczególnie ważne w kontekście postępującego starzenia się społeczeństwa. Analizując dane z Polski przy podziale NTS-3 pod kątem form aktywności zawodowej i korzystając z danych opisujących otoczenie młodych ludzi, pojawia się pytanie: Jakie czynniki wpływają w największym stopniu na zainteresowanie studiami wyższymi młodzieży w Polsce? Celem artykułu jest zatem wskazanie przy pomocy modelu stacjonarnego czynników które mają największy wpływ na decyzję młodzieży związaną z podjęciem studiów wyższych. Przeprowadzono modelowanie zależności przy użyciu UMNK z korektą heteroskedastyczności. Wyniki modelowania wskazują, że największy wpływ na zainteresowanie studiami wyższymi (zdefiniowanymi jako stosunek średniej ilości studentów na uczelniach wyższych w latach 2012-2014 w danym podregionie do średniej ilości absolwentów szkół ponadgimnazjalnych) mają takie cechy powiatów jak: stosunek ilości osób bezrobotnych do 24 roku życia do ilości bezrobotnych ogółem, odsetek bezrobotnych z wykształceniem średnim, przeciętne wynagrodzenie, średnia wartość dochodu na 1 mieszkańca. Przy czym bezrobocie działa negatywnie na zainteresowanie, pozytywny efekt mają przeciętne wynagrodzenie i średnia wartość dochodu na 1 mieszkańca. (abstrakt oryginalny)
EN
Analyzing data from subregions in Poland (NTS-3) including forms of economic activity and data describing the environment of young people following question arises: What factors, affect most, the interest in higher studies of young Poles? The aim of this article is therefore to determine factors that have the greatest impact on the decision of young people associated with taking higher education using a stationary model. Modeling was carried out using UMNK with the correction of heteroskedasticity. The modeling results indicate that the greatest impact on interest in higher studies (defined as the ratio of the average number of students in higher education in 2012-2014 in the sub-region to the average number of graduates of secondary schools) have following features: the ratio of unemployed people under 24 years of age to the number of unemployed, the proportion of the unemployed with secondary education, the average salary, the average value of budget revenue of local governments per capita. At the same time, unemployment acts negatively on the interest, the positive effect comes with growth of average salary and the average value of budget revenue of local governments per capita. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
347--369
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile
Bibliografia
 • Bell N. F. D., Blanchflower G. D., Youth Unemployment: Deja vu? Division of Economics, Stirlong Management School, University of Stirling and IZA, 2009.
 • Bilkic N., Gries T., Pilichowski M., Stay in school or start working? - The human capital investment decision under uncertainty and irreversibility, "Labour Econ." 2012, vol. 19, s. 706-717.
 • Bynner J., Parsons S., Social exclusion and the transition from school to work: The case of young people not in education, employment, or training (NEET), "J. Vocat. Behav" 2002, vol. 60.
 • Cadil J., Petkovova L., Blatna D., Human Capital, Economic Structure and Growth, [w:] Nerudova D. (Ed.), 17th International Conference Enterprise and Competitive Environment 2014. Elsevier Science Bv, Amsterdam 2014.
 • Clark K.B., Summers L.H., The dynamics of youth unemployment, The Youth Labor Market Problem: Its Nature, Causes and Consequences, National Bureau of Economic Research, Chicago, IL 1982.
 • Corrales-Herrero H., Rodriguez-Prado B., Characterizing Spanish labour pathways of young people with vocational lower-secondary education, "Appl. Econ." 2012, vol. 44.
 • Ellwood D.T., Teenage Unemployment: Permanent Scars or Temporary Blemishes?, 137 (RePEc) 1983.
 • Flek V., Mysikova M., Uneployment Dynamics in Central Europe: A Labour Flow Approach, "Prague Econ. Pap." 2015, vol. 24.
 • Genda Y., Jobless Youths and the NEET Problem in Japan, "Soc. Sci. Jpn." 2007, vol. 10.
 • Gontkovičová B., Mihalčová B., Youth Unemployment - Current Trend in the Labour Market?, "Procedia Economics and Finance" 2015, vol. 23.
 • Grinevica L., Rivza B., Integration of Young People into the Labour Market Through Participation, [w:] Economic Science for Rural Development: Integrated and Sustainable Regional Development. Latvia Univ Agriculture, Jelgava 2014.
 • Heyes J., Vocational training, employability and the post-2008 jobs crisis: Responses in the European Union, "Econ. Ind. Democr" 2013, vol. 34.
 • Johnson M.T., The impact of business cycle fluctuations on graduate school enrolment, "Econ. Educ. Rev." 2013, vol. 34.
 • Klatt M., Filip P., Grzebyk M., Understanding youth transition system in Poland through the analysis of partnerships between vocational upper secondary schools and industry, "J. Youth Stud." 2015, vol. 18.
 • Lamza-Maronic M., Ivancic I., Majstorovic M., The Role of Vocational Education and Training in the Youth Employability, [w:] Bacher U., Barkovic D., Dernoscheg K.H., LamzaMaronic M., Matic B., Pap N., Runzheimer B. (Eds.), Interdisciplinary Management Research X. Josip Juraj Strossmayer Univ Osijek, Osijek 2014.
 • Lopez-Bazo E., Motellon E., The regional distribution of unem-ployment: What do micro-data tell us?, "Pap. Reg. Sci." 2013, vol. 92.
 • Marksoo U., Tammaru T., Long-term unemployment in economic boom and bust: The case of Estonia, "Trames. Journal of the Humanities and Social Sciences" 2011, vol. 15.
 • Mavromaras K., Sloane P., Wei Z., The scarring effects of un-employment, low pay and skills under-utilization in Australia compared, "Appl. Econ." 2015, vol. 47.
 • Mihaela G., Emilia T., Druica E., Investigating the Costs of Education in the European Union, [w:] Iacob A.I. (Ed.), 2nd Global Conference on Business, Economics, Management and Tourism. Elsevier Science Bv, Amsterdam 2015.
 • Oppedisano V., Higher education expansion and unskilled labour market outcomes, "Econ. Educ. Rev." 2014, vol. 40.
 • Paliskova M., Youth Unemployment - Problem of the European Labor Market. 8th International Days of Statistics and Economics 2014.
 • Pastore F., To Study or to Work? Education and Labor-Market Participation of Young People in Poland, "East. Eur. Econ." 2012, vol. 50.
 • Potuzakova Z., Mildeova S., Analysis of Causes and Consequences of the Youth Unemployment in the European Union, "Polit. Ekon." 2015, vol. 63.
 • Pozega Z., Crnkovic B., Zdravko S., Analysis of Unemployment Rates by Education Level of Unemployed, [w:] Bacher U., Barkovic D., Dernoscheg K.H., LamzaMaronic M., Matic B., Runzheimer B. (Eds.), Interdisciplinary Management Research Ix. Josip Juraj Strossmayer Univ Osijek, Osijek 2013.
 • Reiter H., Schlimbach T., NEET in disguise? Rival narratives in troubled youth transitions, "Educ. Res." 2015, vol. 57.
 • Roberts S., Beyond "NEET" and "tidy" pathways: considering the "missing middle" of youth transition studies, "J. Youth Stud." 2011, vol. 14.
 • Stojanova H., Blaskova V., The role of graduates' field of study and its impact on the transition to working life, [w:] Nerudova D. (Ed.), 17th International Conference Enterprise and Competitive Environment 2014. Elsevier Science Bv, Amsterdam 2014.
 • Unemployment rate by education level, Eurostat 2015.
 • Unemployment rates of the population aged 25-64 by level of education, Eurostat 2015.
 • Unemployment rates of young people not in education and training by sex, educational attainment level and years since completion of highest level of education, Eurostat 2015.
 • Vasile V., Anghel I., The educational level as a risk factor for youth exclusion from the labour market, [w:] Luminita C., Constantin C., Valeriu I.F. (Eds.), 2nd International Conference Economic Scientific Research - Theoretical, Empirical and Practical Approaches, Espera 2014, Elsevier Science Bv, Amsterdam 2015.
 • Yates S., Harris A., Sabates R., Staff J., Early Occupational Aspirations and Fractured Transitions: A Study of Entry into "NEET" Status in the UK, "J. Soc. Policy" 2011, vol. 40.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171460630

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.