PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 1 (14) | 19--31
Tytuł artykułu

Young Consumers' Attitudes Towards Product Innovation

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Postawy młodych konsumentów wobec innowacji produktowych = Otnošenie molodyh potrebitelej k produktovym innovaciâm
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Artykuł stanowi głos w dyskusji nad postawami młodych konsumentów wobec innowacji produktowych. Analizując wyniki badań na próbie 180 młodych konsumentów dokonujących zakupów na rynku dóbr i usług konsumpcyjnych, u większości z nich stwierdzono pozytywne postawy wobec tego zjawiska. Na ogół zgadzają się oni z opinią, że produkty innowacyjne w nowy, lepszy sposób zaspokajają potrzebę konsumentów i pozwalają oszczędzać czas. Nie zgadzają się natomiast z poglądem, że produkty innowacyjne mają zwykle negatywny wpływ na środowisko i zdrowie człowieka. Blisko 3/4 badanych przyznało, że lubi produkty innowacyjne i kojarzy je z postępem, nowością i lepszą jakością. Mimo to niewiele ponad 1/4 zadeklarowała ich nabycie w ciągu ostatnich 6 miesięcy. Do produktów innowacyjnych najbardziej wyczekiwanych na rynku badani zaliczyli dobra usprawniające codzienne funkcjonowanie i dobra czasooszczędne. (abstrakt oryginalny)
EN
The article is a voice in discussion about young consumers' attitudes towards product innovations. The analysis of findings of the research surveys conducted on 180 young consumers, who buy in the goods and services market, says that most respondents have positive attitudes towards this phenomenon. They generally share the opinion that innovative products meet the consumers' needs in a new, better way and let them save time. However, they disagree that innovative products have usually negative influence on the environment and human health. Nearly 3/4 of respondents admit that they like innovative products and associate them with progress, novelty and better quality. Even so, not much more than 1/4 of respondents declare buying them in next 6 months. Goods, which improve daily functioning and help to save time, are the most awaited goods by respondents. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
19--31
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Baruk J. (2006), Zarządzanie wiedzą i innowacjami, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 • Bohner G., Wänke M. (2004), Postawy i zmiana postaw, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 • Balcerzak-Paradowska B. (2007), Miejsce i rola ludzi młodych w społeczeństwie i gospodarce. Struktura społeczna - Praca - Sytuacja bytowa - Rodzina, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
 • Borusiak B. (2011), Innowacyjne formaty handlu detalicznego, in: B. Borusiak (ed.) Innowacje w marketingu i handlu, Zeszyty Naukowe nr 184, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 • Jachnis A. (2007), Psychologia konsumenta. Psychologiczne i socjologiczne uwarunkowania zachowań konsumenckich, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz.
 • Karcz K., Kędzior Z. (1999), Postawy konsumentów wobec produktów krajowych i zagranicznych, CBIE, Katowice.
 • Maciejewski G. (2010), Ryzyko w decyzjach nabywczych konsumentów, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 • Maciejewski G. (2015), Młodzi konsumenci wobec globalnych trendów w konsumpcji, "Marketing i Rynek", nr 2 (CD).
 • Mróz B. (2013), Konsument w globalnej gospodarce. Trzy perspektywy, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Nowacki R., Staniewski M.W. (ed.), (2010), Podejście innowacyjne w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Difin, Warszawa.
 • Olejniczuk-Merta A. (2001), Rynek młodych konsumentów, Difin, Warszawa.
 • Olejniczuk-Merta A. (ed.) (2003), Współczesne dylematy młodych konsumentów, IRWiK, Warszawa.
 • Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji [Oslo Manual: Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data]. (2008), OECD & Eurostat (3rd Edition), Warszawa.
 • Prahalad C.K., Hamel G. (1999), Przewaga konkurencyjna jutra, Business Press, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r., Kodeks cywilny, z późn. zm., art. 15, 20 i 21 [The Act of 23 April 1964, The Civil Code, as amended, Art. 15, 20 and 21].
 • Vejlgaard H. (2012), Anatomia trendu, Wolters Kluwer Business, Warszawa.
 • Włodarczyk-Śpiewak K. (2004), Wyposażenie młodych gospodarstw domowych w dobra trwałe jako jeden z elementów jakości życia na tle krajów Unii Europejskiej, in: A. Manikowski, A. Psyk (ed.), Unifikacja gospodarek europejskich: szanse i zagrożenia, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171460666

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.