PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 23 | 578--595
Tytuł artykułu

Priorytety PROW 2014-2020 w zakresie instrumentów wsparcia i liczby planowanych wskaźników

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
RDP 2014-2020 Priorities in the Range of Support Instrument and Number of Planned Indicators
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W opracowaniu przedstawiono nowe grupowanie działań i poddziałań poprzez pryzmat priorytetów. Zgodnie z rozporządzeniem PE i Rady z 2013 r. wyodrębniono 6 priorytetów, dla których ustalono cele strategiczne. Następnie do każdego priorytetu podporządkowano działania (poddziałania), oraz planowane wskaźniki produktu, otrzymując układ zadań podporządkowanych priorytetom. Najwięcej środków skoncentrowano w priorytecie 2 poświęconym rentowności i konkurencyjności gospodarstw rolnych (30,1%) oraz w priorytecie 4 związanym z odtwarzaniem, chronieniem i wzmacnianiem ekosystemów (31,8%). Pod względem liczbowym największy zakres poczynań odnotowano w priorytecie 4 związanym z odtwarzanie, chronienie i wzmacnianie ekosystemów. Najmniejszy zakres poczynań występuje w priorytecie 1. Łączny poziom wsparcia działań PROW 2014-2020 wynosi 13,5 mln euro, w tym 8,6 mln euro środków w pozycji EFRROW. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents a new grouping of actions and measures through the prism of priorities. According to the Regulation of EP and European Council from 2013 there were separated 6 priorities with established strategic objectives. Then, each priority was subordinated to the action (sub-action) and tot he planned indicators of the product, in order to get system tasks subordinated to priorities. Most means were accumulated in priority 2 dedicated to the profitability and competitiveness of agricultural holdings (30.1%) and Priority 4 related to reproduction, preserving and enhancing of ecosystems (31.8%). In terms of quantity the largest range of actions were reported in the Priority 4 related to rebuilding, preserving and enhancing of ecosystems. The smallest range of actions occur in 1 priority. The total level of support of RDP 2014-2020 is 13.5 million euros, including 8.6 million euros for the items in EAFRD. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
578--595
Opis fizyczny
Twórcy
  • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
  • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Bibliografia
  • 1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich [Program of Rural Development], 2013, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa.
  • 2. Rozporządzenie PE i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 [Regulation of the EP and the Council (EU) No 1305/2013 of 17 December 2013 on support for rural development by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) and repealing Council Regulation (EC) No 1698/2005], 2013, Bruksela.
  • 3. Rozporządzenie PE i Rady (UE) nr 1310/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające niektóre przepisy przejściowe w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) [3. Regulation of the EP and the Council (EU) No 1310/2013 of 17 December 2013 on laying down certain transitional provisions on support for rural development by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD)], 2013, Bruksela.
  • 4. Wersja skonsolidowana Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej [Consolidated version of the Treaty on the Functioning of the European Union], 2009, Bruksela.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171461580

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.