PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 462 Innowacyjność w finansach - perspektywa Polski | 11--32
Tytuł artykułu

Zróżnicowanie gotówkowych i pieniężnych funduszy inwestycyjnych otwartych w Polsce w latach 2005-2015 pod względem stóp zwrotu

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Differentiation of Money Market Open-End Investment Funds in Poland in The Years 2005-2015 in Terms of Rates of Return
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule dokonano oceny zróżnicowania 15 funduszy inwestycyjnych otwartych, należących do grupy funduszy rynku pieniężnego, i gotówkowych, funkcjonujących w Polsce, pod względem stóp zwrotu. Badanie zostało przeprowadzone dla różnych horyzontów inwestycyjnych (od 1 roku do 9 lat) na podstawie notowań jednostek uczestnictwa funduszy w latach 2005-2015. Analizę przeprowadzono z wykorzystaniem kwartyli rozkładów empirycznych stóp zwrotu z poszczególnych funduszy. Rozkłady empiryczne uzyskano z zastosowaniem ruchomego okna obserwacji. Zróżnicowanie funduszy zbadano formułując sześć hipotez badawczych dotyczących: zróżnicowania wartości kwartyli rozkładów stóp zwrotu z poszczególnych funduszy, różnic między wartościami kwartyli stóp zwrotu z funduszy najlepszych i najgorszych, zmian zachodzących w wartościach kwartyli stóp zwrotu wraz z wydłużaniem horyzontu inwestycyjnego oraz zmian pozycji funduszy w rankingach funduszy zachodzących wraz z wydłużaniem horyzontu inwestycyjnego. Uzyskane wyniki nie wskazały podstaw do odrzucenia postawionych hipotez(abstrakt oryginalny)
EN
In the paper, the diversity of 15 money market open investment funds operating in Poland, was assessed in terms of rates of return. The study was conducted for different investment horizons (from 1 to 9 years) on the basis of quotations of funds units from in the years 2005-2015. The analysis was conducted using the quantiles of empirical distributions of returns from individual funds. Empirical distributions were obtained using a rolling window of observation. The differentiation of funds was examined by formulating six hypotheses concerning: the diversification of quartiles of distributions of rates of return on funds, the difference between quartiles of returns with the best and worst funds, changes in the values of quartiles of returns when elongating investment horizon, changes in position in the rankings funds of funds when elongating investment horizon. The results showed no evidence to reject the hypotheses(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Brooks C., 2014, Introductory Econometrics for Finance, 3rd ed., Cambridge University Press, Cambridge.
 • Campbell J.Y., Lo A.W., MacKinlay A.C., 1996, The Econometrics of Financial Markets, Princeton University Press, Princeton, New Jersey.
 • Collins S., Gallagher E., 2016, Assessing the credit risk of money market funds during the eurozone crisis, Journal of Financial Stability, August, 25, s. 150-165, DOI: 10.1016/j.jfs.2015.12.001.
 • DeFusco R.A., McLeavey D.W., Pinto J.E., Runkle D. E., 2007, Quantitative Investment Analysis, 2nd ed., John Wiley & Sons, Hoboken, New Jersey.
 • Dittmann I., 2016, Analiza porównawcza gotówkowych i pieniężnych FIO w Polsce w latach 2005-2016 pod względem wybranych parametrów rozkładów stóp zwrotu, referat wygłoszony na Ogólnopolskiej Konferencji "Finanse - Statystyka - Badania empiryczne", Wrocław, październik.
 • Doman M., Doman R., 2009, Modelowanie zmienności i ryzyka: metody ekonometrii finansowej, Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków.
 • Domian D.L., Reichenstein W., 1997, Performance and persistence in money market fund returns, Financial Services Review, vol. 6, iss. 3, s. 169-183, DOI:10.1016/S1057-0810(97)90011-1.
 • Francis J.C., 1976, Investments: analysis and management, 2nd ed., McGraw-Hill, New York.
 • Jajuga K. (red.), 2009, Zarządzanie ryzykiem, PWN, Warszawa.
 • Jajuga K., Jajuga T., 2015, Inwestycje. Instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, wyd. 3, PWN, Warszawa.
 • Jank S.,Wedow M., 2015, Sturm und Drang in money market funds: When money market funds cease to be narrow, Journal of Financial Stability, February, 16, s. 59-70, DOI: 10.1016/j.jfs.2014.12. 002.
 • Kacperczyk M., Schnabl P., 2013, How Safe Are Money Market Funds?, Quarterly Journal of Economics, August, vol. 128, iss. 3, s. 1073-1122.
 • Kowalski J.M., 2011a, Krajowe fundusze rynku pieniężnego w dobie kryzysu, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, nr 35, s. 149-157.
 • Kowalski J.M., 2011b, Krajowe fundusze rynku pieniężnego wobec UCITS IV, Śląska Biblioteka Cyfrowa, Katowice (http://www.sbc.org.pl/dlibra).
 • Osińska M., 2006, Ekonometria finansowa, PWE, Warszawa.
 • Perez K., 2012, Efektywność funduszy inwestycyjnych: podejście techniczne i fundamentalne, Difin, Warszawa.
 • www.analizy.pl.
 • www.stooq.pl.
 • Zamojska A., 2008, An Analysis of Distribution of Rates of Return for Investment Funds Game, [w:] Milo W., Szafrański G., Wdowiński P. (red.), Financial Markets. Principles of Modeling Forecasting and Decision-Making, t. 5, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 163-173.
 • Zamojska A., 2012, Efektywność funduszy inwestycyjnych w Polsce: studium teoretyczno-empiryczne, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171461598

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.