PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 462 Innowacyjność w finansach - perspektywa Polski | 33--45
Tytuł artykułu

Standardy etyki zawodowej profesjonalistów na rynkach finansowych w Polsce i na świecie a kwestia zaufania do instytucji rynków finansowych

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Standards of Professional Ethics in Financial Markets in Poland and Globally vs. A Matter of Trust to Financial Institutions
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Budowanie zaufania do instytucji finansowych to zadanie złożone. Postępowanie zgodnie z normami etycznymi jest kluczowym czynnikiem tego procesu. Celem pracy jest omówienie istotności etycznego postępowania profesjonalistów w budowaniu zaufania do instytucji rynków finansowych oraz porównanie zasad etyki zawodowej wybranej grupy specjalistów. W pracy dokonano analizy obowiązujących w Polsce i globalnie kanonów etycznych, raportów badających poziom zaufania do instytucji finansowych, a także literatury przedmiotu. Omówiono zagadnienia związane z etyką na rynkach finansowych oraz wpływ postępowania zgodnego z normami etycznymi na budowanie zaufania do rynku finansowego. Polskie instytucje finansowe korzystają w pełni z doświadczeń rozwiniętych rynków. Standardy etyki zawodowej profesjonalistów rynku finansowego w Polsce nie odbiegają od globalnych kanonów, co przyczynia się do zwiększania zaufania do instytucji finansowych, którego poziom jest odbudowywany po kryzysie finansowym(abstrakt oryginalny)
EN
Building trust to financial markets' institutions is a complex task. Following the ethical norms is one of the key elements in this process. The purpose of the paper is to discuss the impact of ethical conduct of professionals to building trust to the financial institutions and to compare the rules of professional conduct of the selected group of specialists. The paper analyses the Polish and globall canons of ethics, reports examining the level of confidence to financial institutions, as well as literature. It also discusses issues related to ethics in financial markets and its impact to building trust to financial markets. Polish financial institutions benefit fully from the experiences of developed markets. The standards of professional ethics of the financial markets' professionals in Poland do not differ from international canons, making a significant contribution to increasing the confidence to the financial markets, the level of which is being rebuilt after the financial crisis(original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Beauchamp T., Bowie N., Arnold D. (red.), 2009, Ethical Theory and Business, Pearson, New Jersey.
 • Bugdol M., 2006, Wartości organizacyjne. Szkice z teorii organizacji i zarządzania, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Bylok F., 2012, Budowa zaufania konsumenckiego jako czynnik determinujący sukces przedsiębiorstwa w warunkach kryzysu, Zarządzanie i Finanse, nr 4.
 • CFA Institute, 2014a, Code of Ethics and Standards of Professional Conduct, http://www.cfapubs.org (6.02.2016).
 • CFA Institute, 2014b, Standards of Practice Handbook, 11th ed., http://www.cfapubs.org (6.02.2016).
 • Czerniawski R., 1992, Giełdy, Wydawnictwo Park, Bielsko-Biała.
 • Dembiński P., 2013, Etyka w sferze finansów, [w:] Gasparski W. (red.), Biznes, etyka, odpowiedzialność, Wydawnictwa Profesjonalne PWN, Warszawa.
 • Dziawgo D., 2013, Etyka a dystrybucja produktów finansowych, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 311.
 • Edelman, 2015, 2015 Edelman Trust Barometer, http://www.edelman.com (5.02.2016).
 • EY, 2014, Światowe Badanie Klientów Banków Detalicznych 2014, www.ey.com (2.02.2016).
 • Frączek B., Mitręga-Niestrój K., 2015, Regulacyjno-instytucjonalne ramy ochrony konsumentów na rynku usług finansowych - wybrane doświadczenia międzynarodowe, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 2.
 • Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Sankowska A., Wańtuchowicz M., 2009, Zarządzanie zaufaniem w przedsiębiorstwie, Wolters Kluwer Polska, Kraków.
 • Grun A., Kohrs T., 2009, Jak etycznie inwestować, Wydawnictwo Salwator, Kraków.
 • Jajuga K., 2014, Rynek finansowy - standardy etyczne i regulacje prawne, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 372.
 • Jakubowska A., Grabowska-Powaga A., 2015, Wpływ zaufania na podejmowanie decyzji podmiotów gospodarujących na rynku, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria: Organizacja i Zarządzanie, Zeszyt 86.
 • Klimczak B., 1997, Etyczne otoczenie rynku kapitałowego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Kowalkowski A., 2016, Rola doradcy w sprzedaży produktu finansowego, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, Zeszyt 45 (1).
 • Lepczyński B., Penczar M., 2012, Wpływ globalnego kryzysu zaufania na pozycję polskiego sektora bankowego w Unii Europejskiej, Zarządzanie i Finanse, nr 4.
 • Solarz J.K., 1996, Rozwój systemów bankowych, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa.
 • TNS Polska dla Związku Banków Polskich, 2014, Badanie: Wizerunek polskiego sektora bankowego edycja 2014, www.znb.pl (31.01.2016).
 • Waliszewski K., 2016, Rola doradcy finansowego w zapewnieniu skutecznej ochrony konsumenta na rynku usług finansowych, Finanse i Prawo Finansowe, nr 01.
 • Wolska G., 2013, Związki etyki i ekonomii we współczesnej gospodarce, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe UE w Katowicach, t. 129.
 • Związek Maklerów i Doradców, www.zmid.org.pl (6.02.2016).
 • ZMID, 2014, Zasady etyki zawodowej maklerów i doradców, www.zmid.org.pl (6.02.2016).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171461600

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.