PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 7 | nr 303 | 36--51
Tytuł artykułu

Społecznie zdeterminowana konsumpcja jako przedmiot badań w ekonomii

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Socially Determined Consumption as a Research Subject in Economics
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Istnienie powiązań między jednostkami przejawia się we wszystkich niemal dziedzinach ludzkiego życia. Dotyczy to również procesów zaspokajania potrzeb, których przebieg jest istotnie uwarunkowany przez wpływ czynników społecznych. Wielu ekonomistów podejmowało próby objaśnienia społecznego charakteru konsumpcji, przyjmując różne perspektywy i założenia badawcze, dlatego zgromadzona w tym obszarze wiedza jest dość sfragmentaryzowana. W związku z tym głównym celem opracowania jest dokonanie syntetycznego przeglądu i podsumowania dorobku nauk ekonomicznych, charakteryzującego społeczne aspekty procesów konsumpcji.(abstrakt oryginalny)
EN
The existence of relations between individuals manifests itself in almost all areas of human life. This also applies to the processes of satisfying consumption needs which are strongly determined by the influence of social factors. Many economists have tried to explain the social nature of consumption, taking different perspectives and research assumptions, hence the accumulated knowledge in this area is quite fragmented. Therefore, the main objective of this paper is to develop a synthetic review and summarize the achievements of economics in the field of the social aspects of the consumption processes.(original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Tom
7
Numer
Strony
36--51
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Ackerman F. (1997), Consumed in Theory: Alternative Perspectives on the Economics of Consumption, "Journal of Economic Issues", Vol. 31, s. 651-664.
 • Alkemade F. (2004), Evolutionary Agent-Based Economics, Technische Universiteit Eindhoven, https://pure.tue.nl/ws/files/1808147/200412820.pdf (dostęp: 11.09.2016).
 • Ariely D., Levav J. (2000), Sequential Choice in Group Settings: Taking the Road Less Traveled and Less Enjoyed, "Journal of Consumer Research", Vol. 27, s. 279-290.
 • Becker G.S. (1974), A Theory of Social Interactions, "Journal of Political Economy", Vol. 82, s. 1063-1093.
 • Blaug M. (2000), Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Burgiel A. (2014), Społeczne zjawiska w zachowaniach polskich konsumentów. Oddziaływania społeczne, naśladownictwo, ostentacja i snobizm, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 • Clark A.E., Oswald A.J. (1998), Comparison-concave Utility and Following Behaviour in Social and Economic Settings, "Journal of Public Economics", Vol. 70, s. 133-155.
 • Duesenberry J.S. (1949), Income, Savings and the Theory of Consumer Behavior, Harvard University Press, Cambridge.
 • Eagle T.C. (2005), Comment on Spatial Models in Marketing Research and Practice, "Applied Stochastic Models in Business and Industry", Vol. 21, s. 345-346.
 • Easterlin R.A. (1974), Does Economic Growth Improve the Human Lot? Some Empirical Evidence [w:] P.A. David, M.W. Reder (red.), Nations and Households in Economic Growth: Essays in Honour of Moses Abramovitz, Academic Press Inc., New York.
 • Easterlin R.A. (1995), Will Raising the Incomes of all Increase the Happiness of all? "Journal of Economic Behavior and Organization", Vol. 27, s. 35-47.
 • Frank R.H. (1985), Choosing the Right Pond: Human Behavior and the Quest for Status, Oxford University Press, New York.
 • Frank R.H. (1999), Luxury Fever: Why Money Fails to Satisfy in an Era of Excess, Free Press, New York.
 • Frank R.H. (2007), Falling Behind: How Rising Inequality Harms the Middle Class, University of California Press, Berkeley.
 • Glapiński A. (2006), Meandry historii ekonomii. Między matematyką a poezją, SGH, Warszawa.
 • Glazer A., Konrad K.A. (1996), A Signaling Explanation for Charity, "The American Economic Review", Vol. 86, s. 1019-1028.
 • Granovetter M. (1978), Threshold Models of Collective Behavior, "The American Journal of Sociology", Vol. 83, No. 6, s. 1420-1443.
 • Granovetter M. (1985), Economic Action and Social Structure: The Problem of Embeddedness, "American Journal of Sociology", Vol. 91, No. 3, s. 481-510.
 • Granovetter M., Soong R. (1986), Threshold Models of Interpersonal Effects in Consumer Demand, "Journal of Economic Behavior and Organization", Vol. 7, No. 1, s. 83-99.
 • Grzesiuk K. (2014), Powstanie i ewolucja modelu homo oeconomicus, "Roczniki Ekonomii i Zarządzania KUL", t. 6(42), nr 2, s. 253-288.
 • Hirsch F. (1976), Social Limits to Growth, Harvard University Press, Cambridge.
 • Ireland N.J. (1994), On Limiting the Market for Status Signals, "Journal of Public Economics", Vol. 53, s. 91-110.
 • James J. (1987), Positional Goods, Conspicuous Consumption and the International Demonstration Effect Reconsidered, "World Development", Vol. 15, No. 4, s. 449-462.
 • Jurek M., Rybacki R. (2014), Model homo oeconomicus i jego dostosowanie do współczesnych uwarunkowań, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 180, s. 65-75.
 • Katona G. (1951), Psychological Analysis of Economic Behavior, McGraw-Hill, New York.
 • Katona G. (1960), The Powerful Consumer, McGraw-Hill, New York.
 • Kieżel E. (red.) (2010), Konsument i jego zachowania na rynku europejskim, PWE, Warszawa.
 • Kosicki G. (1987), A Test of the Relative Income Hypothesis, "Southern Economic Journal", Vol. 54, No. 2, s. 422-434.
 • Krugman P. (2009), How Did Economists Get It So Wrong? "The New York Times" z dn. 6.09.2009, http://www.debtdeflation.com/blogs/wp-content/uploads/papers/ Dahlem_Report_EconCrisis021809.pdf (dostęp: 10.09.2016).
 • Lavoie M. (1994), A Post Keynesian Approach to Consumer Choice, "Journal of Post Keynesian Economics", Vol. 16, Iss. 4, s. 539-562.
 • Leibenstein H. (1950), Bandwagon, Snob and Veblen Effects in the Theory of Consumer Demand, "Quarterly Journal of Economics", Vol. 64, No. 2, s. 183-207.
 • Leibenstein H. (1975), The Economic Theory of Fertility Decline, "The Quarterly Journal of Economics", Vol. 89, No. 1, s. 1-31.
 • Łatuszyńska M., Wawrzyniak A., Furaji F. (2012), Symulacja wieloagentowa w badaniu zachowania konsumentów, "Handel Wewnętrzny", maj-czerwiec, s. 36-45.
 • Mason R. (1995), Interpersonal Effects on Consumer Demand in Economic Theory and Marketing Thought, 1890-1950, "Journal of Economic Issues", Vol. XXIX, No. 3, s. 871-881.
 • Mason R. (2000), The Social Significance of Consumption: James Duesenberry's Contribution to Consumer Theory, "Journal of Economic Issues", Vol. XXXIV, No. 3, s. 553-572.
 • Mayer T. (1996), Prawda kontra precyzja w ekonomii, PWN, Warszawa.
 • Nurkse R. (1953), Problems of Capital Formation in Underdeveloped Countries, Oxford University Press, New York.
 • O'Boyle E.J. (2007), Requiem for Homo Economicus, "Journal for Markets and Morality", No. 2, s. 321-337.
 • Pasinetti L.L. (1981), Structural Change and Economic Growth, Cambridge University Press, Cambridge.
 • Pigou A.C. (1913), The Interdependence of Different Sources of Demand and Supply in a Market, "The Economic Journal", Vol. 23, s. 19-24.
 • Pollak R.A. (1976), Interdependent Preferences, "The American Economic Review", Vol. 66, s. 309-320.
 • Psychologia inwestowania: nieświadome zachowania stadne (2006), "Gazeta Giełdy Parkiet" z dn. 19.08.2006, wydanie internetowe, http://www.parkiet.com/artykul/ 462780.html?p=1 (dostęp: 9.09.2016).
 • Ratajczak M. (2011), Popularność ekonomii instytucjonalnej. Moda czy trwała zmiana? "Zeszyty Naukowe PTE", nr 9, s. 29-42.
 • Ratner R.K., Kahn B.E. (2002), The Impact of Private Versus Public Consumption on Variety-seeking Behavior, "Journal of Consumer Research", Vol. 29, s. 246-258.
 • Rauscher M. (1993), Demand for Social Status and the Dynamics of Consumer Behavior, "Journal of Socio-Economics", Vol. 22, s. 105-113.
 • Reinstaller A., Sanditov B. (2005), Social Structure and Consumption: On the Diffusion of Consumer good Innovation, "Journal of Evolutionary Economics", Vol. 15, s. 505-531.
 • Solnick S.J., Hong L., Hemenway D. (2007), Positional Goods in the United States and China, "The Journal of Socio-Economics", Vol. 36, s. 537-545.
 • Scitovsky T. (1992), The Joyless Economy: An Inquiry into Human Satisfaction and Dissatisfaction, Oxford University Press, Oxford.
 • Sedlacek T., Orrell D. (2012), Zmierzch homo economicus, Studio Emka, Warszawa.
 • Sen A. (1973), Behaviour and the Concept of Preference, "Economica", Vol. 40, Iss. 159, s. 241-259.
 • Sen A. (1977), Rational Fools: A Critique of the Behavioral Foundations of Economic Theory, "Philosophy & Public Affairs", Vol. 6, No. 4, s. 317-344.
 • Stępień B., Szarzec K. (2007), Ewolucja poglądów teorii ekonomii na temat koncepcji człowieka gospodarującego, "Ekonomista", nr 1, s. 13-35.
 • Szczepański J. (1981), Konsumpcja a rozwój człowieka. Wstęp do antropologicznej teorii konsumpcji, PWE, Warszawa.
 • Veblen Th. (2008), Teoria klasy próżniaczej, MUZA, Warszawa.
 • Wawrzyniak A. (2015), Zmiana paradygmatu homo oeconomicus w naukach o zarządzaniu, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 233, s. 46-55.
 • Wojcieska L. (2014), Współczesna koncepcja homo socio-oeconomicus, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 180, s. 240-248.
 • [www 1] http://causesofthecrisis.blogspot.com/2009/09/alan-kirman-on-whats-wrongwith. html (dostęp: 12.09.2016).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171461634

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.