PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 462 Innowacyjność w finansach - perspektywa Polski | 95--109
Tytuł artykułu

Perspektywy rozwoju systemu automatycznej wymiany informacji podatkowych pomiędzy administracjami krajów członkowskich UE w oparciu o Dyrektywę o Oszczędnościach

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Perspectives of Development of The EU System of Tax Information Exchange Based on The European Savings Directive
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Europejska Dyrektywa o Oszczędnościach, regulując zasady efektywnego opodatkowania dochodów odsetkowych osób fizycznych, miała stanowić podstawę prawną do wprowadzenia unijnego systemu automatycznej wymiany informacji. Celem artykułu jest analiza skutków wdrożonych regulacji. W pracy zaprezentowano genezę wprowadzenia europejskiej dyrektywy, a także porozumień z krajami trzecimi, stosującymi szkodliwą konkurencję podatkową. Następnie dokonano oceny jej skuteczności: zanalizowano wpływy, jakie udało się pozyskać z tytułu opodatkowania oszczędności offshore, zbadano problematyczne kwestie związane z poufnością bankową oraz ochroną praw podatnika, a także zaprezentowano zmiany dostosowawcze rynku. Zbadano również wpływ pozostałych regulacji - zarówno unijnych, jak i międzynarodowych - na ewolucję Europejskiej Dyrektywy o Oszczędnościach, we wnioskach końcowych dokonano próby oceny perspektyw dalszego unijnego rozwoju systemu automatycznej wymiany informacji podatkowych(abstrakt oryginalny)
EN
The implementation of the Savings Directive was treated as the first step in building the effective system of automatic tax information exchange among the EU Member States. As the law regulated the principles of effective taxation of offshore savings, belonging to EU residents, it was also perceived as a measure helpful in fighting tax evasion and avoidance. The purpose of the article is the analysis of consequences caused by the implementation of the law, which is aimed at increasing the transparency. The paper brings closer the issue of European Savings Directive, focuses on problems caused by different interests of EU Member States and analyzes the influence of the law on offshore investment decisions of the EU individuals. It also presents the modifications made in the Directive in order to increase its efficiency and tries to assess the prospects for further development of the EU system of exchange of tax information(original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Dyrektywa Rady 2003/48/WE z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek.
 • Dyrektywa Rady 2003/49/WE z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania stosowanego do odsetek oraz należności licencyjnych między powiązanymi spółkami różnych państw członkowskich.
 • Dyrektywa Rady 2011/16/UE z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania i uchylająca dyrektywę 77/799/EWG.
 • Dyrektywa Rady 2011/96/UE z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych państw członkowskich.
 • Dyrektywa Rady 2014/48/UE z dnia 24 marca 2014 r. zmieniająca dyrektywę 2003/48/WE w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek.
 • Dyrektywa Rady 2014/107/UE z dnia 9 grudnia 2014 r. zmieniająca dyrektywę 2011/16/UE w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania.
 • Kolesnikov-Jessop S., 2005, Coraz większa fala europejskich pieniędzy odpływa do azjatyckich kas, International Herald Tribune, 30.10.2005.
 • Komisja Europejska, 2008, Commission Staff Working Document presenting an economic evaluation of the effects of Council Directive 2003/48/EC on the basis of the available data SEC(2008) 2420, Komisja Europejska, Bruksela, 15.09.2008.
 • Komisja Europejska, 2010, Statistics for 2010 and prior years for exchange of information and withholding tax, 13.03.2015.
 • Komisja Europejska, 2012, Dokument roboczy służb Komisji: Streszczenie oceny skutków uzupełniający Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady - Plan działania zakładający poprawę skuteczności walki z oszustwami podatkowymi i uchylaniem się od opodatkowania; Zalecenie Komisji w sprawie środków, które mają zachęcić państwa trzecie do stosowania minimalnych norm w zakresie dobrych rządów w dziedzinie opodatkowania; Zalecenie Komisji w sprawie agresywnego planowania podatkowego, Komisja Europejska (2012), Bruksela 06.12.2012, SWD (2012) 404 final, s. 6.
 • Komisja Europejska, 2012, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady, Plan działania zakładający poprawę skuteczności walki z oszustwami podatkowymi i uchylaniem się od opodatkowania, Bruksela, 6.12.2012, COM(2012) 722 final.
 • Komisja Europejska, 2012, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie konkretnych sposobów usprawnienia walki z oszustwami podatkowymi i uchylaniem się od opodatkowania, w tym w odniesieniu do państw trzecich, Komisja Europejska, Bruksela, 27.07.2012, COM 2012(351) final, s. 7.
 • Komisja Europejska, 2013, Propozycja - Dyrektywa Rady zmieniająca dyrektywę 2011/16/UE w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania, Bruksela, 26.09.2013, COM (2013) 348 final/3.
 • Ministerstwo Finansów, 2014, Nowa dyrektywa przeciw unikaniu opodatkowania i oszustwom podatkowym, Komunikaty Ministerstwa Finansów, 12.12.2014.
 • Narodowy Bank Polski, 2014, Przegląd Spraw Europejskich, NBP Wydział Integracji Europejskiej Departamentu Zagranicznego, marzec 2014, s. 9.
 • Norwegian Government, 2009, Tax havens and development - status analyses and measures, Official Norwegian Reports, 19, Oslo, s. 11.
 • Pistone P., 2011, Latest developments in EU Tax Law Lectures, Institute for Austrian and International Tax Law, Wien, March 2011.
 • Promoting good governance in tax matters, 2010, European Parliament Resolution of 10 February 2010 on promoting good governance in tax matters, 2010/C 341 E/07, 10.02.2010.
 • Swire M., 2006., Savings Tax Directive Under The Microscope In Hong Kong, LawAndTax-News.com, Hong Kong, 6.10.2006.
 • The Internal Revenue Service (IRS), Treasury, 2013, Regulations Relating to Information Reporting by Foreign Financial Institutions and Withholding on Certain Payments to Foreign Financial Institutions and Other Foreign Entities, Federal Register, vol. 78, no. 18, Monday, 28.01.2013.
 • UE traci nawet bilion euro rocznie na nieuczciwych podatnikach, Newsweek, 22.05.2013.
 • Zalewski Ł., 2014, Fiskus eliminuje tylko sztuczne struktury, Dziennik Gazeta Prawna, 4.12.2014.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171461656

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.