PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 462 Innowacyjność w finansach - perspektywa Polski | 110--125
Tytuł artykułu

Analiza zmian w kształtowaniu się długu jednostek samorządu terytorialnego

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Analysis of Changes in Shaping Self-Government Units Debt
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przedstawiono istotę postrzegania aktualnego standingu finansowego jednostek samorządu terytorialnego w Polsce na przestrzeni lat 2000-2014. Podstawowym celem artykułu jest uzyskanie odpowiedzi na pytania: jakie są główne przyczyny i trendy zadłużenia samorządów w Polsce przed i po nabyciu członkostwa w Unii Europejskiej oraz w jaki sposób owo zadłużenie wpływa na standing finansowy samorządów. Przedstawione wnioski oparto na przeglądzie literatury i analizie obowiązującego prawa, jak również danych empirycznych z wykonania budżetów. O wartości aplikacyjnej pracy stanowić będzie uzyskanie odpowiedzi na pytanie: jaki jest obecny standing finansowy jednostek samorządu terytorialnego i czy pozwoli on samorządom w perspektywie długookresowej na terminową obsługę zadłużenia(abstrakt oryginalny)
EN
This paper presents the essence of perception of the current financial standing of local government units in Poland in the period of 2000-2014. The main aim of this article is to answer the following questions: what are the main causes and trends for local governments debt in Poland before and after the acquisition of membership in the European Union and how this debt affects the financial standing of local governments. The conclusions were based on a literature review and analysis of the applicable law, as well as empirical data on the implementation of budgets. The value of the application work will get the answer to the question what the current financial standing of local government entities is and whether it will allow local governments in the long term for timely debt service(original abstract)
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Borodo A., 2008, Samorząd terytorialny. System prawnofinansowy, LexisNexis Polska, Warszawa.
 • Filipiak B., 2002, Procedury budowy strategii finansowania zadań własnych gminy, Szczecin.
 • Franek S., 2012, Źródła ekspansji zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego w Polsce, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 727.
 • Jastrzębska M., 2009, Zarządzanie długiem jednostek samorządu terytorialnego, Oficyna Wolters a Kluwer business, Warszawa.
 • Korolewska M., Marchewka-Bartkowiak K., 2011, Zadłużenie samorządów terytorialnych w Polsce, Studia BAS, nr 4(28).
 • Kosek-Wojnar M., Surówka K., 2007, Podstawy finansów samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Poniatowicz M., Salachna J.M., Perło D., 2010, Efektywne zarządzanie w jednostce samorządu terytorialnego, Oficyna a Wolters Kluwer Business, Warszawa.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28.12.2011 w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego, Dz.U. nr 298, poz. 1767.
 • Surówka K., 2014, Samorząd terytorialny w Polsce w dobie spowolnienia gospodarczego, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, nr 37 (1).
 • Sierak J., Bitner M., Gałązka A., Górniak R., 2013, Oszacowanie środków niezbędnych do zapewnienia krajowego wkładu publicznego do projektów realizowanych w ramach średniookresowych ram finansowych 2014-2020, Warszawa.
 • Swianiewicz P., 2006, Zadłużenie samorządów, Wspólnota, nr 45.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych, Dz.U. nr 157, poz. 1240.
 • Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 o finansach publicznych, Dz.U. nr 249, poz. 2104 ze zm.
 • Wlaźlak K., 2010, Rozwój regionalny jako zadanie administracji publicznej, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • Woźniak B., 2008, Zasady funkcjonowania i zakres publicznego systemu finansowego, [w:] Pietrzak B., Polański Z., Woźniak B. (red.), System finansowy w Polsce, tom 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Związek Miast Polskich, 2011, Stanowisko Związku Miast Polskich w sprawie stanu finansów miast na tle całego sektora finansów publicznych, Poznań.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171461662

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.