PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 4 (17) | 16--24
Tytuł artykułu

Ekoinnowacje - czy to się opłaca?

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Ecoinnovations - Is It Worth It? = Ekoinnovacii stoât li oni ètogo?
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Ekoinnowacje to interesujący trend w rozwoju innowacji o charakterze środowiskowym, jak i społecznym, a tym samym bardzo dobrze wpisujący się również w zakres innowacji społecznych. Celem opracowania jest przedstawienie cyklu życia (Life Cycle Analysis) usługi wdrażanej w badanym przedsiębiorstwie. Zastosowano metodę eksperymentu, który potwierdził możliwość wdrożenia innowacyjnej usługi w badanym przedsiębiorstwie, mającej charakter innowacji ekologicznej. Dzięki temu przedsiębiorstwo osiągnęło wymierne korzyści finansowe i jest lepiej postrzegane przez interesariuszy zewnętrznych oraz wewnętrznych. Czy ekoinnowacje się opłacają? Na to pytanie próbujemy odpowiedzieć w tym artykule. (abstrakt oryginalny)
EN
Ecoinnovations mean an interesting trend in the development of innovations of the environmental and social nature, thus very well fitting in the scope of social innovations. An aim of the study was to present the life cycle of the service implemented at a given enterprise. The authors applied the method of experiment which had confirmed the possibility to implement the innovative service at the enterprise in question of the ecological innovation nature. Owing to that the enterprise gained measurable financial benefits and is better perceived by external and internal stakeholders. Are ecoinnovations worth it? In our study, we try to answer this question. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
16--24
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
Bibliografia
 • Anuszewska I. (red.) (2011), Wzorce zrównoważonej produkcji (WZP) w działalności przedsiębiorstw - propozycja rozwiązań systemowych wspierających wdrażanie WZP w MSP. Raport z analizy danych zastanych, PARP, Warszawa.
 • Badania i innowacje. Budowanie przyszłości Europy, http://www.europa.eu
 • Bejger A., Sitarski M. (2010), Administracyjne decyzje o usuwaniu drzew oraz kompensacje przyrodnicze w procesach inwestycyjnych (na terenie dzielnicy Mokotów), "Człowiek i Środowisko", nr 34(1-2).
 • Bernatzky A. (1987), Tree ecology and preservation. Elsevier, Amsterdam-Oxford-New York.
 • Chojnacka I. (2007), Instrumenty prawne ochrony terenów zieleni. Materiały seminaryjne i poseminaryjne, "Drzewa w mieście", Tychy, Polski Klub Ekologiczny, Okręg Górnośląski.
 • Kaźmierczak-Piwko K. (2016), Determinanty działalności ekoinnowacyjnej przedsiębiorstw, http://jmf.wzr.pl/pim/2012_1_2_45.pdf [dostęp: 15.11.2016].
 • Kosmala M. (2005a), Problemy zaczynają się po przesadzeniu, cz. I., "Przegląd Komunalny", nr 1(160).
 • Kosmala M. (2005b), Problemy zaczynają się po przesadzeniu, cz. II., "Przegląd Komunalny", nr 2(161).
 • Krzymowska-Kostrowicka A. (1991), Zarys geoekologii rekreacji, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
 • Kubiak J., Księżniak A. (2005), Przyrodnicze uwarunkowania zadrzewień na obszarach zurbanizowanych, Komisja Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych - OL PAN.
 • Romańczyk A. (2010), Ekoinnowacje, PARP, Warszawa.
 • Schumpeter J.A. (1960), Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa.
 • Smolorz J. (2008), Czy przesadzać drzewa samosiejki?, "Zieleń Miejska", nr 8.
 • Szczepanowska H.B. (2001), Drzewa w mieście, Hortpress, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. O ochronie przyrody (DzU z 2004 r., nr 92, poz. 880).
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Środowiska (DzU z 2001 r., nr 62, poz. 627).
 • Watson G.W. (1996-1997), Tree Transplanting and Establishment, Arnoldia.
 • Wizja 2050. Innowacje społeczne. Podsumowanie prac grupy roboczej w 2013 r. (2015), PWC, Warszawa.
 • http://www.fs.fed.us/managing-land/urban-forests/ucf) [dostęp: 12.05.2016].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171461774

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.