PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 2(34) | 343--359
Tytuł artykułu

Doświadczenie pracy i jego znaczenie dla kształtowania postaw przyszłych kadr obsługi ruchu turystycznego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Working Experience and its Importance in Shaping Future Tourist Employees' Attitudes
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wykształcone kadry, które ze swoistą pasją i zaangażowaniem realizują proces usługowy to wiodąca determinanta sukcesu współczesnych firm turystycznych. Szczególne miejsce w procesie ich kształcenia i przygotowania do obsługi ruchu turystycznego zajmuje praktyka zawodowa, ukazująca faktyczne realia pracy w turystyce, weryfikująca i rozwijająca umiejętności przyszłych kadr. Dobrze zaplanowany i przygotowany proces praktyk stanowi swoiste medium pomiędzy nauką a praktyką gospodarczą, a jego właściwa realizacja może mieć istotne znaczenie zarówno dla postrzegania branży turystycznej jako przyszłego pracodawcy, jak i intencji zatrudnienia w niej po zakończeniu studiów. Celem niniejszej pracy była próba oceny praktyk studenckich jako formy doświadczenia pracy oraz ukazanie ich znaczenia dla kształtowania postaw przyszłych kadr obsługi ruchu turystycznego wobec pracy. Problemem badawczym było poszukiwanie odpowiedzi na dwa szczegółowe pytania: czy praktyki studenckie tworzą istotną przestrzeń edukacyjną sprzyjającą uczeniu się poprzez zdobywanie doświadczania pracy; czy doświadczenie to może wpływać na postrzeganie branży i kształtować pozytywne postawy studentów wobec przyszłej pracy w turystyce. Rezultaty badań ukazały, że satysfakcjonujące doświadczenie praktyki może odgrywać ważną rolę zarówno w kształtowaniu pozytywnych postaw studentów wobec przyszłej pracy w branży turystycznej, jak i ich intencji zatrudnienia w niej po zakończeniu studiów. Jednak aby praktyka mogła przynieść założony rezultat, podkreśla się potrzebę ścisłego partnerstwa między uczelniami a podmiotami turystycznymi w zakresie doskonalenia kształcenia praktycznego, co przedstawiono w zaproponowanym w pracy modelu praktyk studenckich. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this study was to evaluate internships as a form of the working experience, and to show their importance in shaping the attitudes and working intentions of tourism and hospitality students, who are perceived as a future and well qualified tourism workforce. The research problem was to find the answers for two specific questions: whether the student internships constitute an important educational space conducive to learning by providing students with real working experience; whether this experience can influence the perception of the industry and shape positive attitudes of students towards their future work in tourism. Research results showed that successful working experience during internships may potentially play an important role in shaping positive attitudes of students towards their future employment in the tourism industry and may contribute to their working intentions in the industry after graduation. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
343--359
Opis fizyczny
Twórcy
 • Akademia Morska w Gdyni
Bibliografia
 • Barron, P. (2007). Hospitality and Tourism Students' Part-time Employment: Patterns, Benefits and Recognition,.Journal of Hospitality Leisure Sport and Tourism, 6 (2), 40-54.
 • Beggs, B., Ross, C.M., Goodwin, B. (2008). A Comparison of Student and Practitioner Perspectives of the Travel and Tourism Internship. Journal of Hospitality, Leisure, Sport and Tourism Education, 7 (1), 31-39.
 • Busby, G.D., Gibson, P. (2010). Tourism and hospitality internship experiences overseas: A British perspective. Journal of Hospitality, Leisure, Sport and Tourism Education, 9 (1), 4-12.
 • Chen, Ch-T., Hu, J-L., Wang, Ch-C., Chen, Ch-F. (2011). A study of the effects of internship experiences on the behavioural intentions of college students majoring in leisure management in Taiwan. Journal of Hospitality, Leisure, Sport and Tourism Education, 10 (2), 61-73.
 • Chen, T-L., Shen, C-C. (2012). Today's intern, tomorrow's practitioner? The influence of internship programmes on students' career development in the Hospitality Industry. Journal of Hospitality, Leisure, Sport and Tourism Education, 11 (1), 29-40.
 • Collins, A.B. (2002). Gateway to the real world, industrial training: dilemmas and problems. Tourism Management, 23 (1), 93-96.
 • Czerwińska, A. (2009). Kampania wizerunkowa McDonald' Polska jako pracodawcy - przemyślany Employer Branding a walka ze stereotypami. [W:] U. Gołaszewska-Kaczan (red.), Czas na EB Employer Branding & Corporate Social Responsibility (s. 65-71), , Uniwersytet w Białymstoku, Białystok.
 • Dąbrowska, J. (2014). Employer branding. Marka pracodawcy w praktyce. Lublin-Warszawa: Słowa i Myśli.
 • Global Talent Trends and Issues for the Travel & Tourism Sector (2015). A report prepared by Oxford Economics for the World Travel & Tourism Council. Pobrano z: http://www.wttc.org/-/media/files/reports/policy%20research/global% 20talent%20trends%20report%20-%20web.pdf (10.2015).
 • Hsu, L. (2013). Work motivation, job burnout, and employment aspiration in hospitality and tourism students - An exploration using the self-determination theory. Journal of Hospitality, Leisure, Sport and Tourism Education, 13, 180-189.
 • Jak zapewnić znakomitą obsługę klientów (2006). Kraków: Performance Research Associates, Oficyna Ekonomiczna.
 • Jiang, B., Tribe, J. (2009). Tourism jobs - short-lived professions': Student attitudes towards tourism careers in China. Journal of Hospitality, Leisure, Sport and Tourism Education, 8 (1), 4-19.
 • Kim, H., Park, E.J. (2013). The role of social experience in undergraduates' career perceptions through internships. Journal of Hospitality, Leisure, Sport and Tourism Education, 12 (1), 70-78.
 • Kozioł, L. (2001). System zapewnienia jakości kształcenia kadr w zakresie turystyki i rekreacji. [W:] A. Nowakowska (red.), Cele i treści akademickiego kształcenia w dziedzinie turystyki i rekreacji (materiały pokonferencyjne), s. 29-40. Kraków: Instytut Turystyki, Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie, Departament Turystyki, Ministerstwo Gospodarki.
 • Kusluvan, S., Kusluvan, Z., Eren, D. (2003). Undergraduate tourism students' satisfaction with student work experience and its impact on their future career intentions: a case study. [W:] S. Kusluvan (red.), Managing employee attitudes and behaviors in the tourism and hospitality industry, s. 135-151. New York: Nova Publishers.
 • Kusluvan, S., Kusluvan, Z. (2000). Perceptions and attitudes of undergraduate tourism students towards working in the tourism industry in Turkey. Tourism Management, 21, 251-269.
 • Łaguna, M. (2008). Szkolenia. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Lam, T., Ching, L. (2007). An exploratory study of an internship program: The case of Hong Kong students. International Journal of Hospitality Management, 26, 336-351.
 • Leary-Joyce, J. (2007). Budowanie wizerunku pracodawcy z wyboru. Kraków: Wolters Kluwer Polska.
 • Losy absolwentów szkół i uczelni kształcących kadry dla turystyki (2014). Ministerstwo Sportu i Turystyki, Active Group. Pobrano z:. http://www.msport.gov.pl/article/praca-badawcza-losy-absolwentow-szkol-i-uczelni-ksztalcacychkadry- dla-turystyki (10.2015).
 • Lundberg, Ch. Gudmundson, A., Andersson, T.D. (2009). Herzberg's Two-Factor Theory of work motivation tested empirically on seasonal workers in hospitality and tourism 2009. Tourism Management, 30, 890-899.
 • Marciszewska, B. (2008). Kształtowanie umiejętności rozwiązywania realnych problemów rynkowych studentów kierunków i specjalności turystycznych. Ekonomiczne Problemy Usług, 19.
 • Martin, W.B. (2006). Zarządzanie jakością obsługi w restauracjach i hotelach. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 • Mohsin, A., Lengler, J. Kumar, B. (2013). Exploring the antecedents of intentions to leave the job: the case of luxury hotel staff. International Journal of Hospitality Management, 35, 48-58.
 • Panasiuk, A. (2006). Jakość Obsługi ruchu turystycznego. [W:] B. Meyer (red.), Obsługa ruchu turystycznego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Piotrowska, E. (2009). Niestandardowe formy promocji pracodawcy. [W:] U. Gołaszewska-Kaczan (red.), Czas na EB. Employer Branding & Corporate Social Responsibility, s. 81-91. Białystok: Uniwersytet w Białymstoku.
 • Program rozwoju turystyki do 2020 roku. Ministerstwo Sportu i Turystyki, Załącznik do uchwały nr 143/2015 Rady Ministrów z dnia 18 sierpnia 2015 r. Pobrano z: https://bip.msit.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnyc/zakonczony- -proces-legi/inne/1599,program-rozwoju-turystyki-do-2020-roku.html?search=571 (10.2015).
 • Richardson, S., Butler, G. (2012). Attitudes of Malaysian Tourism and Hospitality Students' towards a Career in the Industry. Asia Pacific Journal of Tourism Research, 17, 262-276.
 • Roney, S.A., Öztin, P. (2007). Career Perceptions of Undergraduate Tourism Students: A Case Study in Turkey. Journal of Hospitality, Leisure, Sport and Tourism Education, 6 (1), 4-17.
 • Ruhanen, L., Robinson, R., Breakey, N. (2013). A tourism immersion internship: Student expectations, experiences and satisfaction. Journal of Hospitality, Leisure, Sport and Tourism Education, 13, 60-69.
 • Shin, S-H., Lee, T.J. (2011). Degree of motivation of international hospitality students in their work place. Journal of Hospitality Leisure Sport and Tourism, 10 (1), 135-144.
 • Solnet, D., Robinson, R., Cooper, Ch. (2007). An industry partnerships approach to tourism education. Journal of Hospitality, Leisure, Sport and Tourism Education, 6 (1), 66-70.
 • Srinivasan, S., Karmarkar, A. (2014). Changing perception of students towards Hotel Management Course while pursuing the course. International Journal of Informative & Futuristic Research, 1 (9), 101-114.
 • Tomaszewski, T. (red.) (1995). Psychologia ogólna. Pamięć, uczenie się, język. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Turel, P. (2009). Wojna o talenty, czyli przyczyny rosnącej roli employer branding w budowaniu strategii personalnej organizacji. [W:] U. Gołaszewska-Kaczan (red.), Czas na EB. Employer Branding & Corporate Social Responsibility, s. 109-116. Białystok: Uniwersytet w Białymstoku.
 • Wan, Y.K.P., Wong, I.A., Kong, W.H. (2014). Student career prospect and industry commitment: the roles of industry attitude, perceived social status, and salary expectations. Tourism Management, 40, 1-14.
 • Winiarski, R. (2001). Sylwetka absolwenta wyższych studiów w zakresie turystyki i rekreacji. [W:] A. Nowakowska (red.), C ele i treści akademickiego kształcenia w dziedzinie turystyki i rekreacji (materiały pokonferencyjne), s. 41-46. Kraków: Instytut Turystyki, Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie, Departament Turystyki, Ministerstwo Gospodarki.
 • Zopiatis, A., Theocharous, A.L. (2013). Revisiting hospitality internship practices: A holistic investigation. Journal of Hospitality, Leisure, Sport and Tourism Education, 13, 33-46.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171461822

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.