PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 3 | 5--17
Tytuł artykułu

Wybrane zagrożenia dla rozwoju małych i średnich miast w Polsce

Warianty tytułu
Selected Factors Forming the Economic Base of Small And Medium-sized Towns in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem analiz zaprezentowanych w artykule jest wyodrębnienie podstawowych uwarunkowań funkcjonowania i rozwoju małych i średnich miast w Polsce. Dokonując przeglądu wybranych współczesnych procesów społeczno-gospodarczych, autor wskazuje te z nich, które ograniczają bazę ekonomiczną i potencjał badanych ośrodków miejskich. W opinii autora można zaobserwować kilka procesów, które w długim okresie będą stanowiły barierę ograniczającą rozwój małych i średnich miast, co w konsekwencji będzie prowadziło do spadku ich znaczenia w systemie społeczno-gospodarczym kraju. Do najważniejszych z nich można zaliczyć: niekorzystne tendencje demograficzne, procesy restrukturyzacji gospodarki narodowej, ekspansję sieci sklepów dyskontowych oraz stopniową ewolucję zachowań konsumentów wywołaną rozwojem sieci Internet. (abstrakt oryginalny)
EN
The objective of the analyses presented in the article was to highlight the main conditions of the functioning and development of small and medium-sized towns in Poland. While reviewing selected contemporary socio-economic processes, the author mentions those which restrict the economic base and the potential of the urban centres studied. According to the author, several processes can be observed, which, in the long term, will be a barrier that limits the development of small and medium-sized towns, which, in turn, will lead to a decline in their significance in the country's socio-economic system. The most important of them include adverse demographic trends, processes of restructuring of the national economy, the expansion of chains of discount stores and the gradual evolution of consumer behaviour brought about by the development of the Internet. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
5--17
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Bibliografia
 • A. Kwiatkowska-Sołtys, Zmiany na rynkach pracy małych miast województwa małopolskiego, w: J. Slodczyk (red.), Przemiany bazy ekonomicznej i struktury przestrzennej miast, Opole 2002, s. 256-257.
 • A. Nowak, Produktywność rolnictwa polskiego w kontekście jego konkurencyjności, "Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis" 2013/70, s. 162-167.
 • A. Runge, A. Kwiatek-Sołtys, Male i średnie miasta Polski na osi kontinuum osadniczego, w: M. Soja, A. Zaborowski (red.), Człowiek w przestrzeni zurbanizowane), Kraków 2011, s. 151-162.
 • A. Runge, Metodologiczne problemy badania miast średnich w Polsce, "Prace Geograficzne" 2012/129, s. 83-101.
 • A. Zborowski, Przemiany demograficzne w małych i średnich miastach w Polsce w latach 1995-2010, w: G. Korzeniak (red.), Male i średnie miasta w policentrycznym rozwoju Polski, Kraków 2014, s. 28-31.
 • D. Bell, M. Jayne, Small Cities? Towards Research Agenda, "International Journal of Urban and Regional Research" 2009/33, s. 690.
 • H. Elsasser, 1st eine Kleinstadt mehrals eine kleine Stadt?, w: Kleinstddte - Motoren im landlichen Raum. Tagungs-band, Murau 1998, s. 10-18.
 • J. Czekaj, J. Żmija, Spółdzielczość - działania grupowe jako forma działalności gospodarczej na obszarach wiejskich, "Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych" 2014/4, s. 18.
 • J. Działek, Aktualne i potencjalne bariery rozwojowe miast. Bariery demograficzne i społeczne, w: B. Domański, A. Noworol (red.), Badanie funkcji, potencjału oraz trendów rozwojowych miast w województwie wielkopolskim, Kraków 2010, s. 181.
 • K. Grossmann, M. Bontje, A. Haase, V Mykhnenko 2013, Shrinking cities: Notes for the further research agenda, "Cities" 2013/35, s. 224.
 • K. Gwosdz, A. Sobala-Gwosdz, Polska Wschodnia w strategiach lokalizacji sieci hipermarketów, w: M. Woźniak (red.), Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Uwarunkowania sprawnego działania w przedsiębiorstwie i regionie, Rzeszów 2011, s. 286.
 • K. Gwosdz, М. Ciechowski, G. Micek, Ekonomiczne podstawy funkcjonowania i rozwoju gospodarki miast. Funkcje i baza ekonomiczna ośrodków miejskich w tym stopień jej dywersyfikacji, w: B. Domański, A. Noworol (red.), Badanie funkcji, potencjału oraz trendów rozwojowych miast w województwie wielkopolskim, Kraków 2010, s. 133-134.
 • K. Przybyła, Wpływ specjalnych stref ekonomicznych na kształtowanie się bazy ekonomicznej miast, Wrocław 2010, s. 40.
 • Kantor-Pietraga, Systematyka procesu depopulacji miast na obszarze Polski od XIX do XXI wieku, Katowice 2014, s. 165.
 • L. Bertinelli, D. Black, Urbanization and growth, "Journal of Urban Economics" 2004/6, s. 80-81.
 • L. Dijkstra, E. Garcilazo, P. McCann, The Economic Performance of European Cities and City Regions: Myths and Realities, ^European Planning Studies" 2013/21, s. 338.
 • M. Czornik, Miasto. Ekonomiczne aspekty funkcjonowania, Katowice 2004, s. 33.
 • M. Karolewska, E-podatki, "Społeczeństwo Informacyjne" 2009/3, s. 88.
 • M. Podogrodzka, Demografia małych miast - wybrane zagadnienia, w: K. Heffner, M. Twardzik (red.), Nowoczesne instrumenty polityki rozwoju lokalnego - zastosowanie i efekty w małych miastach, "Studia Ekonomiczne" 2013/144, s. 159.
 • M. Stanny, Zróżnicowanie terytorialne wybranych problemów ludnościowych w kontekście rozwoju społeczno-gospodarczego polskiej wsi, w: A. Raczaszek, W Koczur (red.), Polityka społeczna wobec przemian demograficznych, "Studia Ekonomiczne" 2014/167, s. 20.
 • P Messerli, Sind die Alpenstadte besondere Stddte?, "Revue de Geographie Alpine" 1998/87, s. 67-68.
 • P. Chechelski, Wpływ korporacji handlowych na polski rynek spożywczy, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej" 2015/2, s. 7, 11.
 • P. Gajewski, Zróżnicowanie rozwoju gospodarczego w latach 90. Konwergencja w Polsce, "Wiadomości Statystyczne" 2003/11, s. 34-52.
 • P. Szukalski, Depopulacja dużych miast w Polsce, "Demografia i Gerontologia Społeczna - Biuletyn Informacyjny" 2014/7, s. 2-5.
 • Q. David, D. Peeters, G. Van Hamme, C. Vandermotten, Is bigger better? Economic Performance of European Cities, 1960-2009, "Cities" 2013/35, s. 242.
 • T. Stryjakiewicz, E. Jaroszewska, S. Marcińczyk, A. Ogrodowczyk, P. Rumpel, Т. Siwek, O. Slach, Współczesny kontekst i podstawy teoretyczno-metodologiczne analizy procesu kurczenia się miast, w: T. Stryjakiewicz (red.), Kurczenie się miast w Europie Środkowowschodniej, Poznań 2014, s. 12.
 • W Wilk, Miasta zbyt małe na handel z dyskontem, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica" 2013/15, s. 29-33.
 • W. Dziemianowicz, J. Szlachta, K. Szmigiel-Rawska (red.), Subregionalne bieguny wzrostu, Warszawa 2011, s. 32-39.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171461920

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.