PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 3 | 18--25
Tytuł artykułu

Granice partycypacji w podejmowaniu decyzji publicznych - przyczynek do dyskusji

Autorzy
Warianty tytułu
The Limits of Participation in Public Decision-Making - a Contribution to the Discussion
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Postulaty związane z uspołecznianiem procesów podejmowania decyzji publicznych formułowane są w literaturze przedmiotu nieustannie. Jednocześnie stosunkowo rzadko diagnozowane są negatywne konsekwencje związane z szerokim uspołecznianiem procesów decyzyjnych. Nie ulega bowiem wątpliwości, że poszerzanie zakresu spraw, w których może partycypować społeczeństwo, wywołuje określone ryzyka. W artykule autorka stawia tezę o konieczności sformułowania granic partycypacji społecznej w sprawach publicznych, celem opracowania czyniąc analizę zasadniczych kategorii granic, pojmowanych jako zewnętrzne i wewnętrzne granice prawne, a także granic poza- i paraprawnych, tj. wynikających z aksjologii, prakseologii oraz socjologii. Tekst ma stanowić w założeniu przyczynek do dyskusji nad kształtem partycypacji społecznej ujmowanej także w kontekście jej ograniczeń. (abstrakt oryginalny)
EN
Postulates related to the socialization of public decision-making processes are constantly being formulated in the literature on the subject. At the same time, negative consequences related to the extensive socialization of decision-making processes are relatively rarely analysed. There is, in fact, no doubt that the increase in the range of matters in which the public can participate incites specific risks. In the article, the authoress raises the argument about the need to formulate limits of public participation in public matters, making the objective of the paper the analysis of the fundamental categories of limits, understood as external and internal legal limits, as well as non-legal limits and limits related to the law, namely those arising from axiology, praxeology and sociology. By assumption, the paper is to be a contribution to the discussion on the shape of public participation also construed in the context of its limitations. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
18--25
Opis fizyczny
Twórcy
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Bibliografia
 • A. Barczewska-Dziobek, Zasada partnerstwa w relacjach administracji z obywatelami. Zarys problematyki, w: I. Niżnik-Dobosz (red.), Zastosowanie idei public governance w prawie administracyjnym, Warszawa 2014, s. 104.
 • A. Haładyj, Organ administracji jako mediator w konfliktach związanych z realizacją inwestycji publicznych. Działania faktyczne w postępowaniu w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w: K. Giordano, R. Biskup (red.), Planowanie inwestycji publicznych. Aspekty prawne, ekonomiczne i środowiskowe, Lublin 2010, s. 31-48.
 • A. Haładyj, Udział społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko jako instytucja prawa ochrony środowiska, Lublin 2015, s. 33-104.
 • A. Kisielewicz, Skarga na akt organu gminy w trybie art. 101 ustawy o samorządzie gminnym w świetle orzecznictwa sądowego, "Samorząd Terytorialny" 2003/10, s. 56.
 • B. Abramowicz, Koncepcja demokracji deliberatywnej jako odpowiedź na postulaty usprawnienia demokracji przedstawicielskiej, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 2001/4, s. 217.
 • D. Długosz, J.J. Wygnański, Obywatele współdecydują. Przewodnik po partycypacji społecznej, Warszawa 2005, s. 254.
 • E. Kruk, H. Spasowska, Nieformalne uzgodnienia w prawie administracyjnym, w: J. Olszewski (red.), Arbitraż i mediacja. Praktyczne aspekty stosowania przepisów. Materiały z konferencji naukowej Iwonicz Zdrój, 18-20 października 2007 r., Rzeszów 2007.
 • E. Schmidt-Assmann, Ogólne prawo administracyjne jako idea porządku, Warszawa 2011, s. 22.
 • G. Makowski, K. Sobieszak (red.), Prawo a partycypacja publiczna - bilans monitoringu 2010, Warszawa 2011.
 • I. Niżnik-Dobosz, Partycypacja jako pojęcie i instytucja demokratycznego państwa prawnego i prawa administracyjnego, w: B. Dolnicki (red.), Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym, Warszawa 2013, s. 25.
 • J. Dziobek-Romański, A. Barczewska-Dziobek, Interes publiczny i prywatny w prawie ochrony środowiska (zagadnienia wybrane), "Prawo i Środowisko" 2012/1, s. 66-67.
 • J. Goździewicz-Biechońska, Partycypacja społeczna w tworzeniu prawa na przykładzie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, "Samorząd Terytorialny" 2008/7-8, s. 36.
 • J. Zimmermann, Granice regulacji materialnoprawnej w prawie administracyjnym, w: J. Boć, A. Chajbowicz (red.), Nowe problemy badawcze w teorii prawa administracyjnego, Wrocław 2009, s. 68.
 • M. Andrzejewska, M. Baranowski, K. Fiedziukiewicz, A. Kowalska, J.M. Matuszkiewicz, M. Rusztecka, E. Roo-Zielińska, J. Solon, O partycypacji społecznej w planowaniu przestrzennym. Zastosowania geowizualizacji w celu wzmocnienia udziału społecznego w planowaniu przestrzennym, Warszawa 2007, s. 7.
 • M. Bogusz, Podstawy zaskarżenia i wzruszenia uchwały organu gminy w trybie art. 101 ustawy o samorządzie terytorialnym, "Państwo i Prawo" 1994/12, s. 58.
 • M. Stahl, Kontrola społeczna w społeczeństwie obywatelskim, w: Studia z prawa administracyjnego i nauki administracji. Księga jubileuszowa dedykowana Prof. Zw. Dr. hab. Janowi Szreniawskiemu, Przemyśl-Rzeszów 2011, s. 689.
 • P. Dobosz, Sprawiedliwość międzypokoleniowa w prawie administracyjnym, w: M. Stahl, M. Kasiński, K. Wlaźlak (red.), Sprawiedliwość i zaufanie do władz publicznych w prawie administracyjnym, Warszawa 2015, s. 88.
 • P. Sobieszak-Penszko (red.), Prawo a partycypacja publiczna - bilans monitoringu 2011, Warszawa 2012.
 • R. Paczuski, M. Micińska, Patologie w relacjach z obywatelami w zakresie udziału społeczeństwa w ochronie środowiska przy organizowaniu referendów lokalnych jako formy prawnej rozstrzygania konfliktów społecznych, w: P.J. Suwaj, D.R. Kijowski (red.), Patologie w administracji, Warszawa 2009, s. 315-324.
 • S.R. Arnstein, Drabina partycypacji, "Magazyn Amerykańskiego Instytutu Planistów" 1969, przedruk w: Partycypacja, przewodnik krytyki politycznej, Warszawa 2012, s. 26.
 • T. Kuta, Aspekty prawne działań administracji publicznej w organizowaniu usług, "Prace Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego" 1969/132.
 • W. Lenart, Wprowadzenie, w: W. Lenart (red.), Rola konsultacji i negocjacji społecznych w procedurze uzgadniania inwestycji zmieniających środowisko, Gdańsk 2000, s. 7.
 • Z. Cieślak, Trybunał Konstytucyjny - "prawotwórca" negatywny, w: T. Bąkowski, K. Grajewski, J. Warylewski (red.), Orzecznictwo w systemie prawa. II Konferencja Naukowa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz Wolters Kluwer Polska. Gdańsk, 17-18 września 2007, Warszawa 2008, s. 63.
 • Z. Kmieciak, Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne a prawo europejskie, Kraków 2009, s. 58-94.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171461930

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.