PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 22 | 200--210
Tytuł artykułu

Inicjatywa JEREMIE jako zewnętrzne źródło finansowania sektora MSP w Polsce

Warianty tytułu
Jeremie Initiative as a Source of External Financing of Small and Medium- Sized Enterprises in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Inicjatywa JEREMIE została wprowadzona w celu zwiększenia dostępu MSP do zewnętrznych źródeł finansowania. Zakładała odejście od tradycyjnych instrumentów bezzwrotnych i zastąpienie ich zwrotnymi instrumentami finansowymi - kredytami, pożyczkami i reporęczeniami. Analiza danych dotyczących wykorzystania instrumentów stosowanych w programie JEREMIE wskazuje na systematycznie rosnącą liczbę MSP z nich korzystających, przede wszystkim mikroprzedsiębiorstw. Wśród beneficjentów, ponad jedną trzecią stanowiły przedsiębiorstwa "młode" - w pierwszych trzech latach prowadzenia działalności gospodarczej. (abstrakt oryginalny)
EN
The improvement of SME access to external financing was the main reason behind the implementation of JEREMIE initiative. The principle of this program is based on repayable financial instruments to SME such as guaranties and loans instead of nonrefundable grants. The results of this study made it possible to formulate the following key findings. First, in the years 2010 through 2014, the number of SMEs benefiting from Jeremie has been steadily growing. Second, more than one-third of the beneficiaries came from companies in the first three years of business. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
200--210
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Bibliografia
 • 1. Baran B., Biernacki K., Kowalska A., Kowalski A., Leasing, kredyt, factoring jako formy finansowania przedsiębiorstwa. Analiza porównawcza i korzyści dla przedsiębiorcy,[ Leasing, credit, factoring as a form of corporate financing. Comparative analysis and benefits for entrepreneurs], Warszawa, Difin, 2015.
 • 2. Pozadotacyjne instrumenty finansowe UE w BGK, [Newsletter BGK- Non-grant financial instruments of the EU in the BGK], "Biuletyn informacyjny BGK nr 3/2014", Bank Gospodarstwa Krajowego 2014.
 • 3. Ćwikła A., Wdrażanie instrumentów inżynierii finansowej w sektorze MSP na przykładzie inicjatywy JEREMIE,[Implementation of financial engineering instruments for the sector SME's on the example of JEREMIE Initiative], "Zeszyty Naukowe ZPSB Firma i rynek" nr 1/2012.
 • 4. Czykier- Wierzba D. , Inicjatywa JEREMIE w polityce spójności Unii Europejskiej na lata 2007-2013 i jej funkcjonowanie w Polsce,[ The JEREMIE initiative in the European Union's cohesion policy for 2007-2013 and its functioning in Poland], Wyd. W.Z. Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2013.
 • 5. Dobija E., Geneza i istota funkcjonowania zwrotnych instrumentów finansowych małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce ze środków unijnych: przypadek JEREMIE, [Origin and Idea of the operation of the EU funded repayable financial instruments for SMEs in Poland. The Jeremie case],"Studia i prace Kolegium Zarządzania i Finansów", nr 139, SGH, 2014.
 • 6. Jaworski J., Tokarski M., Inicjatywa JEREMIE jako forma wsparcia rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie województwa pomorskiego i kujawsko-pomorskiego, [JEREMIE initiative as a form of support for the development of micro, small and medium-sized enterprises on the example of the Pomeranian and Kujawsko-Pomorskie province], "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego: Ekonomiczne problemy usług" nr 111, 2014.
 • 7. JEREMIE 2007-2013. Efekty i plany,[ JEREMIE 2007-2013. Effects and plans], Głęboczek, BGK 2015.
 • 8. Klimczak T., Ocena wpływu wdrażania instrumentów inżynierii finansowej na gospodarkę regionu.[Impact assessment of implementation of financial engineering instruments on the region's economy], PSDB , Warszawa 2015.
 • 9. Kurowska M., Innowacyjny program finansowania MSP - JEREMIE, [Jeremie -innovative financing program for SMEs], "Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica" nr 260/ 2011.
 • 10. Lepczyński B. Penczar M., Znaczenie instrumentów zwrotnych w ograniczaniu luki finansowej i podnoszeniu bezpieczeństwa finansowego przedsiębiorstw z sektora MSP,[The Importance of Returnable Instruments in Reducing The Equity Gap and Improving The Financial Security of The SMEs Sector] , "Zarządzanie i Finanse", tom 4, nr 4, 2013.
 • 11. Małe i średnie przedsiębiorstwa niefinansowe w Polsce w latach 2009-2013. [Small and Medium non-financial enterprises in Poland in 2009-2009]. GUS (Central Statistical Office) GUS 2015.
 • 12. Oręziak L., Finanse Unii Europejskiej,[European Union finance], Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
 • 13. Pełka W., Rola instrumentów inżynierii finansowej w alokacji funduszy Unii Europejskiej, [The role of financial engineering instruments in the allocation of EU funds], "Studia BAS" nr 3(31), 2012.
 • 14. Raport o sytuacji banków w 2014 r., [Report on the conditions of Polish banks in 2014], UKNF [Polish Financial Supervision Authority], Warszawa 2015.
 • 15. Wolak-Tuzimek A., Duda J., Sołoma A., Lament M., Zarządzenie małym i średnim przedsiębiorstwem. Wybrane problemy,[Small and medium -sized enterprise management. Selected issues] , Instytut Naukowo-Wydawniczy "Spatium", Radom 2015.
 • 16. ttp://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/inicjatywa-jeremie/ (dostęp:20.06.2016)
 • 17. http://www.jeremie.com.pl ( dostęp:20.06.2016)
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171461974

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.