PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 3 | 60--79
Tytuł artykułu

Długookresowe przemiany w rozwoju społeczno-gospodarczym wschodnich Niemiec

Warianty tytułu
Long-Term Changes in the Socio-economic Development of Eastern Germany
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Z perspektywy długoletniej przemiany gospodarcze, społeczne i polityczne wschodnich Niemiec mogą służyć jako modelowy przykład wpływu polityki na sytuację gospodarczą i społeczną kraju. Dominująca do II wojny światowej militarystyczna i ekspansjonistyczna polityka, wywodząca się z tradycji pruskiej, zawiodła, czego dobitnym świadectwem są straty demograficzne, terytorialne i gospodarcze, jakich doznały całe Niemcy na skutek obu wojen światowych. Polityką realistyczną - zdaniem autora - uwzględniającą obiektywne procesy gospodarcze, społeczne i uwarunkowania polityczne wydaje się być natomiast ta, która leży u podstaw realizowanego procesu jednoczenia dwóch państw niemieckich i w jej ramach polityka rozwoju wschodnich landów, wchodzących wcześniej w skład Niemieckiej Republiki Demokratycznej. W stosunkowo dużym stopniu przyczyniła się do wzmocnienia ich gospodarek i podniesienia ogólnej konkurencyjności wschodnioniemieckiego makroregionu, a także do umocnienia międzynarodowej pozycji całych Niemiec. (abstrakt oryginalny)
EN
From the long-term perspective, economic, social and political changes in eastern Germany can serve as a model example of the influence of politics on the country's economic and social situation. The militaristic and expansionist policy arising from the Prussian tradition, which dominated until the Second World War, failed. The this is emphatically demonstrated by the demographic, territorial and economic losses, which the whole of Germany experienced as a result of both World Wars. According to the author, a realistic policy, which takes into account the objective economic, social and political processes, seems to be one which lies at the heart of the ongoing process of the reunification of the two German states, a part of which is the development policy of the eastern lands, formerly comprising the German Democratic Republic. It contributed to a relatively large extent to the strengthening of their economies and raising the overall competitiveness of the eastern German macro-region, as well as the strengthening of the international position of the whole of Germany. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
60--79
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Bibliografia
 • A. Piwowarczyk, Trudne dobrego początki. Przemiany społeczno-gospodarcze po zjednoczeniu Niemiec, http://www.psz.pl/117-polityka/trudne-dobrego-poczatki-przemiany-gospodarczo-spoleczne-po-zjednoczeniu-niemiec.
 • B. Brocka-Palacz, Integracja Niemiec Wschodnich z UE, w: W. Małachowski (red.), Niemcy jako strategiczny partner Polski, Warszawa 2002, s. 238.
 • B. Brocka-Palacz, Wspieranie rozwoju gospodarki wschodniej części Niemiec - zamierzenia, instrumenty, efekty, Warszawa 2008, s. 19-29.
 • B. Dolnicki, Ustrój samorządu terytorialnego w Niemczech - po reformie, "Samorząd Terytorialny" 2001/3, s. 67-69.
 • B. Martens, Die Wirtschaft in der DDR, w: Lenge Wege der Deutschen Eincheit, Bonn 2010, s. 7.
 • B. Perlak, Problemy reformy powiatowej i gminnej w pięciu nowych krajach RFN, "Przegląd Zachodni" 1995/3, s. 134-143.
 • B. Wieliński, Zjednoczone Niemcy - 20 lat później, "Biuletyn Niemiecki" 2010/9, s. 2.
 • C. Buch, F. Toubal, Openness and Growth: The Long Shadow of the Berlin Wall, "Institute for Applied Economic Research. Discussion Paper" 2007/31.
 • C. Clark, Prusy. Powstanie i upadek 1600-1947, Warszawa 2009, s. 491-493.
 • C. Klessmann, Zwei Staaten, eine Nation. Deutsche Geschichte 1955-1970, t. 2, Bonn 1988, s. 321.
 • C. Links, S. Nitsche, A. Taffelt, Das wunderbare Jahr der Anarchie. Von der Kraft des zivilen Ungehorsams 1989/90, Berlin 2004.
 • C. Łuczak, Dzieje gospodarcze Niemiec 1871-1990, t. 2, Trzecia Rzesza, Poznań 2006, s. 15-17.
 • C. Łuczak, Dzieje gospodarcze Niemiec 1871-1990, t. I, Druga Rzesza i Republika Weimarska, Poznań 2004, s. 16-17.
 • E. Cziomer, Zarys historii Niemiec powojennych 1945-1995, Warszawa-Kraków 1997, s. 157.
 • E. Zawadzki, Rola środków publicznych w finansowaniu budownictwa mieszkaniowego w Niemczech, "Kancelaria Sejmu Biuro Studiów i Ekspertyz" 1997/104.
 • G. Hackenberg, Wirtschaftlicher Wiederaufbau in Sachsen 1945-1949/50, Köln 2000, s. 217-225.
 • G. Mann, Niemieckie dzieje w XIX i XX wieku, Olsztyn 2007, s. 144-145.
 • H. Brücker, Die Privatisierungsstrategie der Treuhandanstalt: Eine Analyse aus transaktionskostentheoretischer Sicht, "Vierteljahreshefte zur Wirtschaftsforschung" 1995/3, s. 444-459.
 • H. Heinker, Leipziger Wirtschaft, Regionale Größe im globalen Wettbewerb, Oldenburg 2002.
 • H. Schulze, Niemcy. Nowa historia, Kraków 1999, s. 79.
 • H.A. Winkler, Długa droga na Zachód. Dzieje Niemiec 1933-1990, t. 2, Wrocław 2007, s. 552-558.
 • H.W. Koch, A History of Prussia - myth and reality: the role of Prussia in German History, London 1970.
 • I. Zachariasz, Ustrój, zadania i kompetencje miast wydzielonych w Europie i w Stanach Zjednoczonych, "Kancelaria Sejmu. Biuro Studiów i Ekspertyz" 1995/50.
 • J. Czech-Rogosz, Wielka koalicja wobec unifikacji gospodarek wschodnich i zachodnich landów RFN, w: D. Kopycińska (red.), Polityka gospodarcza państwa, Szczecin 2007, s. 129-132.
 • J. Kaliński, Gospodarka realnego socjalizmu a światowy cykl koniunkturalny, "Gospodarka Narodowa" 2009/10, s. 73-75.
 • J. Ragnitz, Solidarpakt II: Zweckentsprechende Mittelverwendung nicht in Sicht, "Wirtschaft im Wandel" 2005/9, s. 288-292.
 • K. Koźbiał, Kryzys demokracji na wschodzie? Frekwencja wyborcza w nowych krajach związkowych RFN 25 lat po zjednoczeniu, "Athenauem" 2016/49, s.138-151.
 • K. Nyklewicz, Regionalne dysproporcje w rozwoju atypowych form zatrudnienia w Niemczech, "Studia Regionalne i Lokalne" 2012/4, s. 78-93.
 • M. Bryx, A. Jadach-Sepioło, Rewitalizacja miast w Niemczech, Kraków 2009, s. 20.
 • M. Burda, The East German Economy in the Twenty-First Century, w: H. Berghoff, U.A. Balbier (red.), The East Germany Economy, 1945-2010. Falling Behind or Catching up, Cambridge 2013, s. 195-216.
 • M. Cassel, The Treuhandanstalt, Privatisation and Role of the Courts, "Wissenschaftszentrum Berlin fur Sozialforschung. "Discussion Paper" 1996, https://www.econstor.eu/obitstream/10419/44072/1/226640388.pdf.
 • M. Fritsch, Entrepreneurship, Entry and Performance of New Business Compared in Two Growth Regimes: East and West Germany, "Journal of Evolutionary Economics. Heidelberg" 2004/5.
 • M. Götz, Problemy wzrostu gospodarczego zjednoczonych Niemiec. Ujęcie retrospektywne, "Współczesna Ekonomia" 2010/2, s. 53-71.
 • M. Kirbach, C. Schmiedeberg, Innovation and Export Performance: Adjustment and Remaining Differences in East and West German Manufacturing, "Economics of Innovation and New Technology" 2008/5, s. 435-457.
 • M. Kołodziejczak, Zróżnicowanie regionalne rolnictwa w Polsce i w Niemczech, "Problemy Rolnictwa Światowego. Zeszyty Naukowe SGGW" 2008/1, s. 176-181.
 • M. Moszyński, Transformacja systemowa byłej NRD - oczekiwana rzeczywistość. Oceny procesu w literaturze niemieckiej, "IER. Working Papers" 2014/18, s. 9.
 • M. Moszyński, Transformacja systemowa wschodnich Niemiec w perspektywie "cudu gospodarczego" Ludwiga Erharda, w: P. Pysz, M. Mączyńska (red.), Ordoliberalizm i społeczna gospodarka narodowa wobec wyzwań współczesności, Warszawa 2014, s. 219-238.
 • M. Moszyński, Zjednoczone Niemcy - dwie dekady konwergencji, w: Procesy integracyjne i dezintegracyjne we współczesnej gospodarce, Toruń 2011, s. 253-268.
 • M. Quehenberger, Ten years after: Eastern Germany's convergence at halt, "EIB Papers" 2000/2, s. 117-136.
 • M. Smętkowski, Wschodnie obszary problemowe i ich trajektorie rozwojowe na przykładzie Polski i Niemiec, "Studia Regionalne i Lokalne" 2012/4, s. 29-52.
 • M. Zawilska-Florczuk, A. Ciechanowicz, Jeden kraj, dwa społeczeństwa? Niemcy 20 lat po zjednoczeniu, Ośrodek Studiów Wschodnich, Warszawa 2011.
 • Ossi-Wessi - Uprzedzenia twarde jak mur, http://www.dw.com/pl/ossi-wessi-uprzedzenia-twarde-jak-mur/a-4473071.
 • R. Bajczuk, Odnawialne źródła energii w Niemczech. Obecny stan rozwoju, grupy interesu i wyzwania, Warszawa 2014, s. 35-36.
 • R. Meissner, H. Rupp, P. Leinweber, Re-wetting of fen soils and changes in water quality - experimental results and further research needs, "Journal of Water and Land Development" 2003/7, s. 75-91.
 • R. Schröder, Die wichtigsten Irrtümer über die deutsche Einheit, Freiburg 2007, s. 9.
 • T. Gregory, R. Patuelli, Regional Age Structure, Human Capital and Innovation - Is Demographic Ageing Increasing Regional Disparities, http://www2.dse.unibo.it/wp/WP900.pdf.
 • T. Paluszyński, Historia Niemiec i państw niemieckich. Zarys dziejów politycznych, Poznań 2006, s. 386.
 • U. Mahlert, Krótka historia NRD, Wrocław 2007, s. 18.
 • U. Zagóra-Jonszta, Wykłady z historii myśli ekonomicznej, cz.1, Katowice 2005, s. 21.
 • W. Carlin, D. Soskice, Shocks to the System: The German Political Economy Under Stress, "National Institute Economic Review" 1997/159, s. 57-76.
 • W. Strubelt. Policy lessons from the reconstruction of East Germany: the former Germany Democratic Republic, w: Regional development in Central and Eastern Europe: development processes and policy challenges, London 2010, s. 71-90.
 • Z. Leoński, Samorząd terytorialny w krajach byłej NRD, "Samorząd Terytorialny" 1997/3, s. 68-69.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171461978

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.