PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 4 (17) | 67--77
Tytuł artykułu

Przejawy nieracjonalnej konsumpcji żywności w polskich gospodarstwach domowych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Symptoms of Irrational Food Consumption in Polish Households = Simptomy neracional'nogo potrebleniâ produktov pitaniâ v pol'skih domohozâjstvah
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest przedstawienie i ocena niepokojących zjawisk towarzyszących konsumpcji żywności w polskich gospodarstwach domowych na podstawie źródeł wtórnych. Pokazano w nim zmiany w asortymencie konsumowanej żywności na przestrzeni 15 lat i zagrożenia zdrowotne, wynikające z nadmiernego spożycia żywności przetworzonej. Wskazano na nieprawidłowości w postępowaniu z żywnością w gospodarstwach domowych, nadmierne zakupy i marnowanie żywności oraz błędy natury higienicznej i technologicznej popełniane podczas przygotowania posiłków. W związku z nieracjonalnym gospodarowaniem żywnością w gospodarstwach domowych, wykazano konieczność edukacji konsumentów w tym zakresie. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article was to present and evaluate the disturbing phenomena accompanying food consumption in Polish households based on secondary sources. The author presented in it changes in the mix of food consumed over 15 years, and health risks resulting from excessive consumption of processed foods. She also pointed to irregularities in the handling of food in households, excessive shopping, waste and mistakes of the hygienic and technological nature during meals preparation. In connection with the irrational management of food in households, she demonstrated the need for consumer education in this area. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
67--77
Opis fizyczny
Twórcy
 • Akademia Morska w Gdyni
Bibliografia
 • Bilska B., Grzesińska W., Tomaszewska M., Rudziński M. (2015), Marnotrawstwo żywności jako przykład nieefektywnego zarządzania w gospodarstwach domowych, "Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu", nr (17).
 • Czarniecka-Skubina E., Korzeniowska-Ginter R. (2013), Ostatni etap łańcucha żywnościowego - przygotowanie żywności przez konsumentów w warunkach domowych, ZPPNR, nr 574.
 • Dąbrowska H. (2015), Postawy polskich konsumentów - od konsumpcjonizmu do zrównoważonej konsumpcji, "Handel Wewnętrzny", nr 2(355).
 • Dąbrowska A., Janoś-Kresło M. (2013), Marnowanie żywności jako problem społeczny, "Handel Wewnętrzny, nr 4(345).
 • Dybkowska E., Świderski F., Waszkiewicz-Robak B. (2007), Zawartość witamin w diecie dorosłych mieszkańców Warszawy, "Roczniki PZH", nr 58(1).
 • Gałązka M. (2013), Społeczno-demograficzne uwarunkowania kształtowania się wydatków żywnościowych w gospodarstwach domowych w Polsce, "Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich", t. 100, z. 1.
 • Głowacka-Rębała A. (2013), Zachowania zdrowotne w rodzinie a problem otyłości u dzieci, (rozprawa doktorska), UM Poznań, Wydział Nauk o Zdrowiu.
 • Goryńska-Goldmann E., Ratajczak P. (2010), Świadomość żywieniowa a zachowania żywieniowe konsumentów, "Journal of Agribusiness and Rural Development", No. 4(18).
 • Górska-Warsewicz H., Świątkowska M. (2015), Zachowania konsumentów na rynku produktów zbożowych i ich uwarunkowania, (w:) M. Jeżewska-Zychowicz (red.), Innowacyjne produkty zbożowe z perspektywy konsumenta, SGGW, Warszawa.
 • Jarosz M. (red.) (2008), Zasady prawidłowego żywienia dzieci i młodzieży oraz wskazówki dotyczące zdrowego stylu, Instytut Żywności i Żywienia, Warszawa.
 • Jeżewska-Zychowicz M. (2015), Innowacyjne produkty zbożowe z perspektywy konsumenta, SGGW, Warszawa.
 • Kolny B. (2004), Czynniki kształtujące zachowania konsumentów w czasie wolnym, Zeszyty Naukowe PTE, Kraków.
 • Komunikat z badań CBOS (2014), Zachowania żywieniowe Polaków, nr 115, Warszawa, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2014/K_115_14.PDF [dostęp: 18.04.2016].
 • Korzeniowska-Ginter R., Bartkowicz J., Nowakowska M. (2015), Zachowania konsumentów w zakresie racjonalnego wykorzystania żywności - badania wstępne, "Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu", t. 17, z. 6.
 • Korzeniowska-Ginter R., Czarniecka-Skubina E. (2011), Przestrzeganie zasad higieny podczas przygotowywania posiłków w warunkach domowych, "Problemy Higieny i Epidemiologii", nr 4.
 • Niedźwiecka J., Kapka-Skrzypczak L., Michalak-Majewska M. (2013), Zwyczaje żywieniowe związane z konsumpcją produktów stanowiących źródło kwasów tłuszczowych trans - implikacje zdrowotne wysokiego spożycia, "Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu", nr 3(19).
 • Patrzałek W. (2015), Zmiany nawyków żywieniowych w zachowaniach dekonsumpcyjnych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu", nr 38(865).
 • Pilska M., Jeżewska-Zychowicz M. (2008), Psychologia żywienia, SGGW, Warszawa.
 • Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego (2011), Jak uniknąć marnotrawienia żywności: strategie na rzecz poprawy wydajności łańcucha żywnościowego w UE, http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference-=A7-2011-0430&language=PL-[dostęp: 20.04.2016].
 • Raport banku BGŻ BNP PARIBAS Agrokonferencja (2015), Zmiany preferencji Polaków w zakresie konsumpcji żywności, https://www.google.pl/
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171462040

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.