PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 22 | 282--296
Tytuł artykułu

Znaczenie oraz koherentność wiedzy medycznej i finansowej w zarządzaniu publiczną placówką medyczną (szpitalem specjalistycznym)

Warianty tytułu
An Importance and a Coherence of Medical and Financial Knowledge in Public Health Facilities (Specialized Hospitals) Management
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem pracy jest zaakcentowanie potrzeby zwrócenia szczególnej uwagi na istotność spójności wiedzy w obszarze finansowym i medycznym publicznego podmiotu świadczącego usługi lecznicze (szpitala specjalistycznego). W ramach analizy powyższego obszaru problematycznego (na przykładzie onkologicznego szpitala specjalistycznego), podjęta została próba eksplikacji zjawiska koherentności wiedzy w placówce medycznej. W rozważań uwzględniono również wskazanie czynników, sprzyjających implementowaniu podejścia spójności wiedzy. Istotną częścią pracy jest szczegółowa retrospekcja barier, które w obszarze zarządzania jednostką medyczną wpływać mogą na brak koherentności wiedzy. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the paper is to emphasize significiance of knowledge coherence in financial and medical area in a public health facilities. In the analysis of this topic, attempt was made to clarify the issue of knowledge coherence. Considerations indicate, also factors (solutions), that conductive to implementing the knowledge coherence. The key part of this paper is also detailed retrospection of barriers, that could have an impact on knowledge coherence in healthcare management. This paper contains also same examples from cancer center about using medical and financial knowledge in the treatment process. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
282--296
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • 1. Arytoteles, Metafizyka, [Metaphysics], PWN, Warszawa 1983.
 • 2. Bukovitz W.R., Williams R.L., The knowledge management fieldbook,, Financial Times - Prentice Hall, Pearsons Education Ltd., London 1999.
 • 3. Chluska J., Problemy analizy kosztów w zarządzaniu SPZOZ, [The problems of costs analysis in SPZOZ management], "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 44, Seria: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 679, Wydaw. Uniwersytetu Szczecińskiego, 2011.
 • 4. Dajczak K., Hille-Jarząbek S., Koncepcja zarządzania wiedzą w polskim szpitalu, [The conception of knowledge management in polish hospitals], "Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Wiedzą. Seria: Studia i Materiały", nr 27, 2010.
 • 5. Davenport T.H., Prusak L., Working Knowledge, Harvard Business School Press, Boston MA 1998.
 • 6. Girdauskiene L., Savanevicience A., Influence of formalization effective knowledge management In a creative organization,"International Journal of Knowledge, Culture and Change Management", volume 11, issue 6, Common Ground Publishing, 2012.
 • 7. Jashapara A., Zarządzanie wiedzą, [Knowledge management], Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A., Warszawa 2014.
 • 8. Krawczyk-Sołtys A., Zarządzanie wiedzą w szpitalach publicznych. Identyfikacja poziomu i kierunku doskonalenia, [Knowledge management in public hospitals. Research results and improvement directions], "Studia i Monografie", nr 485, Wydaw. Uniwerystetu Opolskiego, 2013.
 • 9. Latusek D., Rola kultury organizacyjnej w zarządzaniu wiedzą, [The role of organizational culture in knowledge management], (w): D. Jemielniak, A.K. Koźmiński (red.), Zarządzanie wiedzą, [Knowledge management], Wydaw. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
 • 10. Lipczyński T., Wiedza jako narzędzie budowy przewagi konkurencyjnej małych i średnich przedsiębiorstw, [Knowledge as a tool of building the competitive advantage of SMES], "Informatyka Ekonomiczna Business Informatics" nr 1(31), Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2014.
 • 11. Michalska A., Problem wiedzy niejawnej dziś. Perspektywa neurokognitywna, [The tacit knowledge problem today. A neurocognitive perspective], "Filozofia i Nauka. Studia filozoficzne i interdyscyplinarne", Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Tom 1, 2013.
 • 12. Mleczko K., Model transferu zasobów wiedzy w organizacji szpitalnej, [Tranformation model of knowledge resources in hospitals], "Systemy wspomagania w inżynierii produkcji", nr 2(2), Politechnika Śląska, 2012.
 • 13. Morawski M., Ilościowe zarządzanie wiedzą - podejście zachodnie, [Quantitative knowledge management - western views], [w]: Pereducha K. (red.), Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie [Knowledge management in enterprises], Warszawa, Wydaw. PWN, 2005.
 • 14. Musiał M., Znaczenie wiedzy finansowej w procesie zarządzania finansami osobistymi, [Financial literaciny personal finance management], "Finanse i Prawo Finansowe", vol. 3, no. 1, Uniwersytet Łódzki, 2016 r.
 • 15. Nonaka I., Takeuchi H., Kreowanie wiedzy w organizacji, [The knowledge-creating company], Poltex, Warszawa 2000.
 • 16. Nowakowski M., Wiedza medyczna jako przedmiot badań w ramach socjologii medycyny i socjologii wiedzy, [Medical knowledge as a subject of research in medical sociology and sociology of knowledge], "Konteksty społeczne", Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Tom 4, numer 2, 2014.
 • 17. Olejniczak K., Rok J., Płoszaj A., Organizacje uczące się i zarządzanie wiedzą - przegląd koncepcji, [Learning organizations and knowledge management - review of conceptions], [w]: Olejniczak K. (red.), Organizacje uczące się. Model dla administracji publicznej, [Learning organizations. Model for public sector], Warszawa, Wydaw. Naukowe Scholar, 2012.
 • 18. Rok J., Doświadczenia administracji w Wielkiej Brytanii, [Experience in public administration in Great Britain], [w]: Mazur S., Płoszaj A. (red.) Zarządzanie wiedzą w organizacjach publicznych. Doświadczenie międzynarodowe, [Knowledge management in public organization. International experience], Warszawa, Wydaw. Naukowe Scholar, 2013.
 • 19. Shortell S.M., Kaluzny A.D., Podstawy zarządzania opieką zdrowotną, [The basics in Healthcare management], Fundacja Zdrowia Publicznego Versalius, Kraków 2001.
 • 20. Stańczyk-Hugiet E., Strategiczny kontekst zarządzania wiedzą, [Strategic Framework of knowledge management], Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2007.
 • 21. Tilden D., Aristides M., Stynes G. [et al.], Analiza kosztów i efektów stosowania gemcytabiny w połączeniu z cisplatyną w porównaniu z winerelbiną w połączeniu z cisplatyną w leczeniu niedrobno komórkowego raka płuc w Polsce: retrospektywna analiza ekonomiczna badań klinicznych, [Cost-effectiveness of gemcitabine in combination with cisplatin versus vinorelbine in combination with cistoplatin in the treatment of non-small cell lung cancer in Poland: a retrospective economic analysis of clinical trias], Farmakoekonomika, nr 3, 2003.
 • 22. Trajer J., Paszek A., Iwan S., Zarządzanie wiedzą, [Knowledge management], Polskie Wydaw. Ekonomiczne, Warszawa 2012.
 • 23. Werwińska A., Specyfika zarządzania finansami szpitala, [The specifity of hospital's financial management], "Zarządzanie i Finanse", vol. 12, no. 2 Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2014.
 • 24. Zipperer L., Knowledge management in Healthcare, Gower Publishing Limited, Farnham 2014 r.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171462278

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.