PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 22 | 310--322
Tytuł artykułu

Znaczenie wybranych systemów upraw w zrównoważonej produkcji rolniczej

Warianty tytułu
Meaning of Chosen Systems of the Cultivation in the Sustainable Agricultural Production
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Technologiczne efekty środowiskowe tj. korzyści i koszty są jednym z najważniejszych elementów produkcji rolniczej prowadzonej w sposób zrównoważony. Ze względu na wielowymiarowość problemu mogą one mieć charakter kontekstowy, na przykład zależny od metody i dawki nawożenia, pestycydów lub systemu uprawy. Bardzo często zastosowanie jednego z zasobów produkcyjnych powoduje jednak znaczące zmiany w innych, a tym samym ograniczając lub poprawiając ich przydatność do pozostałych działań prowadzonych w sferze społecznej i środowiskowej. Celem pracy była zatem ocena wybranych kosztów środowiskowych systemów uprawy roli, jako jednego z elementów zrównoważonego rolnictwa. Badania wykazały, że system siewu bezpośredniego w porównaniu do tradycyjnego systemu uprawy ma korzystny wpływ na zmniejszenie strat azotu, potasu i fosforu oraz zmniejszenie intensywności procesów erozyjnych gleby. (abstrakt oryginalny)
EN
Technological environmental effects eg. The benefits and costs are one of the most important elements of agricultural production conducted in a sustainable way. Because of the multidimensional of the problem they may have contextual character , for example. dependent on method and dose of fertilization, pesticide or tillage system. Very often the use of one of the production resources makes significant changes in the others, thereby limiting or improving their suitability for other activities carried out in the sphere of social and environmental. The aim of the study was evaluation of selected environmental costs of Tillage systems, as one of the elements of sustainable agriculture. Studies have shown that, No-till system compared to the traditional system of tillage has favorable impact on reducing losses of nitrogen, potassium and phosphorus, and decrease intensity of soil erosion. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
310--322
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 • Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 • Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Bibliografia
 • Boligłowa E., Środowiskowe aspekty stosowania środków chemicznej ochrony roślin [Environmental aspects of applying means of the chemical plant protection] (w): Filipek-Mazur B. (red.), Środowiskowe aspekty stosowania nawozów i środków ochrony roślin w rolnictwie [Environmental aspects of applying fertilizers and plant protection products in the farming], Wydawnictwo UR w Krakowie Kraków, 2011.
 • 2. Bradford J. M., Chi-hua Huang, Interril soil erosion as affected by tillage and residue cover, Soil & Tillage Research, 31, 1994.
 • 3. Cammara K. M., Payne W. A., Rasmusen P. E., Long-term effects of tillage, nitrogen, and rainfall on winter wheatyields in the Pacific Northwest, Agron. J., 95, 2003.
 • 4. Chowaniak M., Klima K., Niemiec M., Impact of slope gradient, tillage system, and plant cover on soil losses of calcium and magnesium, J. Elem., 21(2), 2016.
 • 5. Comia R. A., Paningbatan E. P., Ha˚ kansson I., Erosion and crop yield response to soilconditions under alley cropping systems in the Philippines, Soil Tillage Res., 31, 1994.
 • 6. Feiza V., Feizienė D., Jankauskas B., Jankauskienė G., The impact of soil management on surface runoff, soil organic matter content and soil hydrological properties on the undulating landscape of Western Lithuania, Zemdirbyste-Agriculture, Vol. 95, No. 1, 2008.
 • 7. Gondek K., Nawożenie a wymywanie makroelementów i pierwiastków śladowych z gleby [Fertilizing and scouring macroelements and trace elements out of the soil] (w): Filipek-Mazur B. (red.), Środowiskowe aspekty stosowania nawozów i środków ochrony roślin w rolnictwie [Environmental aspects of applying fertilizers and plant protection products in the farming], Wydawnictwo UR w Krakowie, Kraków 2011.
 • 8. http://www.ppr.pl/ekologia/rolnictwo-ekologiczne/zrownowazona-produkcja-rolnicza-w-systemie-umozliwiajacym-trwaly-wzrost-produkcji-i-bezpieczenstwo-dla-srodowiska-96778 [data dostępu: 02.05.2016], [access date: 02.05.2016].
 • 9. Ismail I., Blevins R. L., Frye W. W., Long-term no-tillage effects on soil properties and continuous corn Fields, Soil Sci. Soc. Am. J., 58, 1994.
 • 10. Jaskulski D., Kotwica K., Jaskulska I., Piekarczyk M., Osiński G., Pochylski B., Elementy współczesnych systemów uprawy roli i roślin - skutki produkcyjne oraz środowiskowe [Elements of contemporary systems of the agriculture - their influence on production and environmental effects], Fragmenta Agronomica, 29 (3), Wydawnictwo PTA, Lublin 2012.
 • 11. Józefaciuk A.,. Józefaciuk C, Erozja agroekosystemów [Erosion of Agroecosystems], Biblioteka Monitoringu Środowiska, PIOŚ, Warszawa 1995.
 • 12. Kapusta G., Krausz R., Matthews J., Corn yield is equal in conventional, reduced, and no tillage after 20 years, Agronom. J., 88, 1996.
 • 13. Kiełczewski D., Rozwój zrównoważony w skali regionalnej. Środowisko przyrodnicze - czynnik czy bariera rozwoju? [Sustainable development in the regional scale. The natural environment - the determinant or the barrier of the development?] (w): Skup M. (red.), Zrównoważony rozwój - aspekty rozwoju społeczności lokalnych [Sustainable development - aspects of the development of the local communities], Wydawnictwo FFIR, Białystok 2009.
 • 14. Kinsella J., The effect of various tillage system on soil compaction, (in:) , A White Paper, Soil and Water Conservation Society (Ed.), Farming for better environment, Ankeny, USA 1995.
 • 15. Kisic I., Basic F., Nestroy O., Mesic M., Butorac A., Chemical Properties of Eroded Soil Material, J. Agronomy & Crop Science, 188, 2002.
 • 16. Korbas M., Horoszkiewicz-Janka J., Jajor E., Uproszczone systemy uprawy a występowanie sprawców chorób, [ Simplified systems of soil management in relation to the occurrence of disease casual agents], Postępy w Ochronie Roślin, 48 (4), 2008.
 • 17. Kozłowski S., Przyszłość ekorozwoju [Future of the eco-development], Wydawnictwo KUL, Lublin 2007.
 • 18. Krzysztofek K., Cywilizacja - interpretacje i spory. Transformacje 1-2, Wydawnictwo FE "Transformacje", Warszawa 1992.
 • 19. Kulig B., Lepiarczyk A., Oleksy A., Kołodziejczyk M., The effect of tillage system and forecrop on the yield and values of LAI and SPAD indices of spring wheat, European Journal of Agronomy, 33, 2010.
 • 20. Lampurlanés J., Cantero-Martínez C., Hydraulic conductivity, residue cover, and soil surface roughness under different tillage systems in semiarid conditions, Soil and Tillage Research, 85, 2006.
 • 21. Liziński T., Wróblewska A., Środowiskowe koszty i korzyści w przedsiębiorstwach agrobiznesu [Environmental costs and benefits in enterprises of the agribusiness], Zeszyty Naukowe EiOGŻ, Warszawa 2009.
 • 22. Majewski E., Trwały rozwój i trwałe rolnictwo - teoria praktyka a gospodarstw rolniczych [The sustainable development and the sustainable farming - theory of the practitioner and farms], Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2008.
 • 23. Mądry W., Gozdowski D., Roszkowska-Mądra B., Hryniewski R., Typologia systemów produkcji Roślinnej: koncepcja, metodologia i zastosowanie [Typology of systems of the crop production: the concept, methodology and the application], Fragmenta Agronomica, 28 (3), Wydawnictwo PTA, Lublin 2011.
 • 24. Payne W. A., Samussen P. E., Ramig R. E. , Tillage and rainfall effect upon a winter wheat-dry pea rotation, Agron. J., 92, 2000.
 • 25. Piwowar A., Zarys problematyki nawożenia w zrównoważonym rozwoju rolnictwa w Polsce [Outline of issues of fertilizing the farming in the sustainable development in Poland], Ekonomia i Środowisko, Wydawnictwo FEŚiZN, Białystok 2013.
 • 26. Przeździecki Z., Biologiczne skutki chemizacji środowiska [Biological effects of the chemisation of the environment], Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1980.
 • 27. Ptaszyński S., Golka W., Sergiel L., Markiewicz W., System uprawy gleb dla rolnictwa zrównoważonego [System of the cultivation of the soil for the balanced farming], IT-P w Falentach, MOB w Kłudzienku, Kłudzienko 2013, http://www.itep.edu.pl/dokumenty /broszura_29_01_14.pdf [data dostępu: 04.05.2016], [access date: 04.05.2016].
 • 28. Soon Y. K., Clayton G. W., Rice W. A., Tillage and previous crop effects on dynamics of nitrogen in a wheat-soil system, Agron. J., 93, 2001.
 • 29. Wilken G. C., Sustainable Agriculture is the Solution, but what is the Problem?, Ocasional paper no. 14, Board for International Food and Agricultural Development and Economic Cooperiation, Agency for International Development, Washington D. C. 1991,
 • 30. Williams J. D., Gollany H. T., Siemens M. C, Wuest S. B, Long D. S, Comparison of runoff, soil erosion, and winter wheat yields from no-till and inversion tillage production systems in northeastern Oregon, J. Soil Water Conserv, 64(1), 2009.
 • 31. Zegar, J. St., Współczesne wyzwania rolnictwa [Contemporary challenges of the farming], Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171462514

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.