PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 4 | nr 4 | 97--120
Tytuł artykułu

Opłata miejscowa i uzdrowiskowa na przykładzie gmin województwa kujawsko-pomorskiego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Local and Spa Fee on the Example of Kujawsko-Pomorskie Municipalities
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł został poświęcony omówieniu fakultatywnych danin publicznych obowiązujących w polskim systemie podatkowym - tj. opłaty miejscowej oraz opłaty uzdrowiskowej. W publikacji przedstawiono konstrukcję prawną obu opłat zgodnie z regulacjami zawartymi w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych oraz przedstawiono wyniki badań empirycznych, które zostały przeprowadzone w gminach województwa kujawsko-pomorskiego posiadających opłatę miejscową i uzdrowiskową. Podstawowym celem badania było ustalenie, w których gminach województwa analizowane opłaty obowiązywały w latach 2010-2014 oraz jakie dochody z tytułu pobierania tych opłat osiągnęły poszczególne samorządy gminne. Zrealizowane badanie miało także odpowiedzieć na pytanie, czy analizowane opłaty są w ogóle opłacalne z punktu widzenia organów samorządu terytorialnego. Artykuł powstał w oparciu o analizę aktów prawnych, dostępnej literatury przedmiotu oraz przy wykorzystaniu orzecznictwa sądów administracyjnych. Ponadto autorzy przedstawili wyniki badań empirycznych, które stanowiły istotną część pracy magisterskiej mgr Iwony Majewskiej. (abstrakt oryginalny)
EN
The article discusses facultative public levies in the Polish tax system - ie. local and spa tax. This publication presents legal structure of both taxes in accordance with the regulations of local taxes and fees contained in the Act of 12 January 1991. It also presents the results of empirical researches that have been carried out in Kujawsko-pomorskie municipalities, where local and spa taxes occured. The basic aim of study was to determine in which municipalities these fees were in force in 2010-2014 and what income had the individual municipal governments. Completed research would answer the question, whether the analysed charges are effective from local government`s point of view. The article is based on the analysis of legal acts, available literature and using case law of administrative courts. Furthermore, the authors presented the results of empirical research taken from Ms. Iwona Majewska thesis. (original abstract)
Rocznik
Tom
4
Numer
Strony
97--120
Opis fizyczny
Twórcy
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku
Bibliografia
 • Borodo A., Polskie prawo finansowe. Zarys ogólny, TNOiK, Toruń 2007.
 • Borszowski P., Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych. Komentarz, Lexis Nexis, Warszawa 2011.
 • Borszowski P., Stelmaszczyk K., Podatki i opłaty lokalne. Podatek rolny. Podatek leśny. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2016.
 • Dowgier R., Obowiązek uiszczenia opłaty uzdrowiskowej. Glosa do wyroku WSA w Bydgoszczy z 27 kwietnia 2011 roku (I SA/Bd 76/11), "Finanse Komunalne" 2011, nr 7-8, s. 116-122.
 • Dowgier R., Etel L., Podatki i opłaty lokalne. Czas na zmiany, Temida 2, Białystok 2013.
 • Dowgier R., Etel L., Pahl B., Popławski M., Podatki i opłaty lokalne. 601 pytań i odpowiedzi, LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012.
 • Dudar G., Opłata uzdrowiskowa - problemy praktyczne, "Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych" 2006, nr 6, s. 8-17.
 • Dudar G., Komentarz do art. 17 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, [w:] L. Etel, S. Presnarowicz, G. Dudar, Podatki i opłaty lokalne. Podatek rolny. Podatek leśny. Komentarz, ABC a Wolters Kluwer business, Warszawa 2008.
 • Łobocki M., Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2007.
 • Olesińska A., Polskie prawo podatkowe. Zarys systemu, TNOiK "Dom Organizatora", Toruń 2007.
 • Sienkiewicz A., Opłata miejscowa, "Biuletyn Skarbowy" 2008, nr 1, s. 11-13.
 • Morawski W., Wantoch-Rekowski J., Komentarz do art. 17 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, [w:] W. Morawski (red.), Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych. Komentarz, Gdańsk 2013.
 • Morawski W., Wantoch-Rekowski J., Komentarz do art. 19 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, [w:] W. Morawski (red.), Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych. Komentarz, ODDK, Gdańsk 2013.
 • Wantoch-Rekowski J., Opłata uzdrowiskowa a pobyt w szpitalu uzdrowiskowym - uwagi na tle interpretacji ogólnej ministra finansów, "Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu" 2016, nr 1, s. 33-41.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171462700

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.