PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 4 (82) Cz.1 Pomiar i ocena wyników przedsiębiorstw | 89--97
Tytuł artykułu

Uwarunkowania decyzji inwestycyjnych w przedsiębiorstwach branży hutniczej

Warianty tytułu
Determinants of Investment Decision Making In Steell Industry Enterprises
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Na podjęcie decyzji inwestycyjnej przez przedsiębiorstwo wpływa szereg różnorodnych czynników i uwarunkowań, które tworzą determinanty działalności inwestycyjnej. Działalność inwestycyjna przedsiębiorstwa uwarunkowana jest zarówno czynnikami zewnętrznymi pochodzącymi z otoczenia, jak i czynnikami wewnętrznymi wynikającymi z możliwości samego podmiotu gospodarczego. Związane jest to z tym, iż jednym z elementów oceny stanu przedsiębiorstwa i jego potencjału inwestycyjnego jest określenie stwarzanych przez otoczenie szans i zagrożeń. Natomiast możliwość uniknięcia ewentualnych niebezpieczeństw, a także wykorzystanie pojawiających się okazji oraz perspektyw rozwoju zależne są w znacznym stopniu od wewnętrznej sytuacji samego przedsiębiorstwa. Z uwagi na złożony charakter i szeroki zasięg oddziaływania poszczególnych czynników, konieczna jest ich identyfikacja. Jednoznaczne wskazanie przesłanek inwestowania sprzyja ich głębszej analizie oraz ułatwia określenie ich wpływu na przebieg procesów inwestycyjnych w przedsiębiorstwie. W artykule zaprezentowano główne uwarunkowania decyzji inwestycyjnych przedsiębiorstw, wskazując przy tym rodzaj oraz znaczenie zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych czynników wpływających na procesy inwestycyjne w przedsiębiorstwach przemysłu stalowego.(abstrakt oryginalny)
EN
Investment decision by a company is affected by a variety of factors and conditions which constitute the determinants of investment activity. Investment activity of a company is influenced by two types of factors: the external ones which exist outside the company and the internal ones resulting from the company's own capabilities. This relates to the fact that one of the elements of the company assessment and its investment potential consists of identification of opportunities and threats which exist in the surrounding business environment. While the possibility to avoid potential dangers and to use arising opportunities and prospects for business growth depends largely on the internal situation of the company. Due to the complex nature and broad scope of impact these factors have, it is essential to identify each of them. Once the good reasons for investing are clearly stated, both a deeper analysis and evaluation of their impact on the process of investment are facilitated. The paper presents the main determinants of enterprises investment decisions, indicating the nature and importance of both internal and external factors affecting the investment processes in enterprises of the steel industry.(original abstract)
Twórcy
  • Politechnika Częstochowska
Bibliografia
  • Dziworska K. (2000). Decyzje inwestycyjne przedsiębiorstw. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
  • Flis P. (2008). Metody i procedury oceny efektywności inwestycji rzeczowych przedsiębiorstw. Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Informatycznej w Warszawie.
  • Kokot-Stępień P. (2015). Finansowanie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. W: A. Zimny (red.), Wybrane problemy i wyzwania gospodarcze. Ujęcie interdyscyplinarne. Konin: Wydawnictwo WSZ w Koninie.
  • Marcinek K. (2004). Finansowa ocena przedsięwzięć inwestycyjnych przedsiębiorstw. Katowice: Wydawnictwo AE w Katowicach.
  • Różański J. (2006). Inwestycje rzeczowe oraz procesy fuzji i przejęć w przedsiębiorstwie. W: J. Różański (red.), Inwestycje rzeczowe i kapitałowe. Warszawa: Difin.
  • Sitek E. (2004). Inwestycje bezpośrednie przedsiębiorstwa na rynku zagranicznym. Częstochowa: Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej.
  • Skowronek-Mielczarek A. (2013). Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej.
  • Towarnicka H. (2004). Strategia inwestycyjna przedsiębiorstwa. Wrocław: Wydawnictwo AE we Wrocławiu.
  • Zachorowska A. (2006). Ryzyko działalności inwestycyjnej przedsiębiorstwa. Warszawa: Wydawnictwo PWE.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171462802

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.