PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 4 (82) Cz.1 Pomiar i ocena wyników przedsiębiorstw | 145--157
Tytuł artykułu

Zróżnicowanie rentowności sprzedaży w spółkach pracowniczych

Warianty tytułu
The Differentiation of Return on Sales In Employee-Owned Companies
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Cel - Zasadniczym celem artykułu jest przedstawienie wyników badań empirycznych nad zróżnicowaniem rentowności sprzedaży spółek pracowniczych, mierzonej relacją zysku netto do przychodów netto ze sprzedaży. Metodologia badania - W badaniach empirycznych została wykorzystana metoda granicznej analizy danych DEA. Estymacja syntetycznych miar efektywności została dokonana za pomocą modelu zorientowanego na nakłady o stałych efektach skali (model CCR), w którym za efekt przyjęto rentowność sprzedaży, a za nakład średnią wartość majątku trwałego. Wynik - Przeprowadzone badania empiryczne wykazały, iż według zastosowanego modelu CCR najmniej efektywny był początkowy okres następujący po roku prywatyzacji, świadczący o najniższym stopniu skutecznego wykorzystania majątku trwałego w relacji od uzyskanej rentowności sprzedaży. Na tle badanych podmiotów pozytywnie pod względem efektywności wyróżniło się siedem spółek pracowniczych. Oryginalność/wartość - Oryginalność przeprowadzonych badań empirycznych wynika z przyjętej metodologii, tj. z zastosowania w analizie rentowności sprzedaży spółek pracowniczych nieparametrycznej metody DEA, bazującej na procedurze programowania liniowego.(abstrakt oryginalny)
EN
Purpose - The main aim of this article is to present the results of research on the differentiation of return on sales in employee-owned companies, measured by the ratio of net profit to net sales. Design/methodology/approach - The Data Envelopment Analysis (DEA) was used in empirical research. The estimation of synthetic measures of effectiveness was performed using the input-oriented model with constants returns to scale (CCR model), in which the return on sales was adopted as the effect and the average value of fixed assets as the input. Findings - Conducted empirical studies showed that according to the applied model CCR the initial period following the year of privatisation was the least effective, providing the lowest degree of effective usage of fixed assets in relation to gained return on sales. Seven employee-owned companies singled out positively in terms of effectiveness compared to other studied entities. Originality/value - The originality of empirical research results from the adopted methodology, i.e. the application of the non-parametric DEA method, basing on the procedure of linear programming in the analysis of return on sales of employee-owned companies.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Baehr J. (1993). Spółka z udziałem kapitałowym pracowników. Warszawa-Poznań: Polski Dom Wydawniczy Ławica.
 • Banker R.D., Charnes A., Cooper W.W. (1984). Some Models for Estimating Technical and Scale Inefficiencies in Data Envelopment Analysis. Management Science, 30 (9), 1078-1092.
 • Bednarski L. (2003). Analiza rentowności przedsiębiorstwa. W: L. Bednarski, R. Borowiecki, J. Duraj, E. Kurtys, T. Waśniewski, B. Wersty (red.), Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa, s. 59-88. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu.
 • Bojar E., Sosińska-Wit M. (1999). Leasing pracowniczy jako czynnik rozwoju przedsiębiorstwa. W: . R. Borowiecki (red.), Wyzwania rozwojowe a restrukturyzacja przedsiębiorstw, s. 422-428. Warszawa-Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Europejska Rada Zarządzania - CECIOS.
 • Bojar E., Sosińska-Wit M., Żminda Z. (2003). Leasing pracowniczy a restrukturyzacja przedsiębiorstw. Lublin: Politechnika Lubelska.
 • Bukowska-Piestrzyńska A. (2002). Leasing mienia Skarbu Państwa w spółkach pracowniczych. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 5, 44-51.
 • Charnes A., Cooper W., Golany B., Seiford L.M., Stutz J. (1985). Fundations of DEA for Pareto-Koopmans Efficient Empirical Production Function. Journal of Economics, 30 (1-2), 91-107.
 • Chodakowska E. (2009). Przykłady zastosowań metody Data Envelopment Analysis w badaniu efektywności podmiotów sektora edukacji. Problemy Zarządzania. T. 7: Metody ilościowe w zarządzaniu, 4 (26), 91-112.
 • Debreu G. (1951). The Coefficient of Recourse Utilization, Econometrica, 19 (3), 273-292.
 • Fäare R., Grosskopf S., Lovell C.A.K. (1985). The Measurement of Efficiency of Production. Boston: Kluwer Academic Publishers.
 • Farell M.J. (1957). The Measurement of Productive Efficiency. Journal of the Royal Statistical Society, Series A, 120 (3), 253-290.
 • Feruś A. (2006). Zastosowanie metody DEA do określania poziomu ryzyka kredytowego przedsiębiorstw. Bank i Kredyt, 7, 44-59.
 • Górka K. (1991). Samorząd pracowniczy w procesie prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych. W: R. Borowiecki (red.), Kierunki przekształceń własnościowych w gospodarce. Aspekt teoretyczno-praktyczny, s. 83-97. Kraków: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Oddział w Krakowie.
 • Helta M. (2009). Zastosowanie metody DEA do opracowania rankingu efektywności spółek Agencji Nieruchomości Rolnych w 2006 roku. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 96 (3), 107-111.
 • Jarosz M., Kozak M. (1995). Ekonomiczna i społeczna kondycja spółek pracowniczych w latach 1991-1994. Konkluzje. W: M. Jarosz (red.), Blaski i cienie spółek pracowniczych 1991-1994, s. 117-125. Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN.
 • Jawłowski A. (2001). Prywatyzacja pracownicza. Przemiany firm i ich załóg. Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN.
 • Karpińska-Mizielińska W., Smuga T. (1997). Zmiany relacji własnościowych i ich wpływ na poprawę efektywności gospodarowania w długim okresie. Warszawa: Instytut Rozwoju i Studiów Strategicznych.
 • Kozarzewski P. (1998). Prywatyzacja bezpośrednia: stan prawny. W: M. Jarosz (red.), Prywatyzacja bezpośrednia. Inwestorzy. Menedżerowie. Pracownicy, s. 19-31. Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN.
 • Kozarzewski P., Woodward R. (2001). Secondary privatization in Poland (Part I): Evolution of ownership structure and company performance in firms privatized by employee buyouts. Raporty Case, no. 47. Warszawa: Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych.
 • Kozuń-Cieślak G. (2011). Wykorzystanie metody DEA do oceny efektywności w usługach sektora publicznego. Wiadomości Statystyczne, 3, 14-42.
 • Kucharski A. (2014). Metoda DEA w ocenie efektywności gospodarczej. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Matuszewska-Pierzynka A. (2015). Kredyty i pożyczki jako źródło finansowania działalności spółek pracowniczych. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H, 49 (4), 381-390.
 • Nadratowska A. (1990). Wpływ poszczególnych form prywatyzacji na efektywność gospodarowania. W:T. Kierczyński (red.), Spółka akcyjna jako forma prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, s. 46-70. Warszawa: Przedsiębiorstwo Doradztwa Ekonomicznego "Lege Artis".
 • Nazarko J., Chrabołowska J. (2005). Benchmarking w ocenie efektywności krajowych spółek dystrybucyjnych energii elektrycznej. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu. Taksonomia 12, 1076, 38-47.
 • Nowak M., Borowiec A. (2013). Zastosowanie metody DEA w badaniu efektywności parków naukowo-technologicznych. Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie, 61, 109-119.
 • Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych w 1999 r. (2000). Warszawa: GUS.
 • Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych w 2004 r. (2005). Warszawa: GUS.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania należności za korzystanie z przedsiębiorstwa, sposobu zabezpieczenia nie spłaconej części należności oraz warunków oprocentowania nie spłaconej należności. Dz.U. 1997, nr 130, poz. 855.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie warunków spłaty należności za korzystanie z przedsiębiorstwa. Dz.U. 2004, nr 269, poz. 2667.
 • Sajnóg A. (2015). Comparative Analysis of Economic Efficiency of Polish and German Listed Companies. Oeconomia Copernicana, 6 (2), 67-87.
 • Sajnóg A., Sosnowski T. (2015). Efektywność realizacji procesów dezinwestycji funduszy private equity na GPW w Warszawie. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, 143, 55-76.
 • Silva Portela M.C. (2014). Value and quantity data in economic and technical efficiency measurement. Economics Letters, 124 (1), 108-112.
 • Surdykowska T. (1996). Prywatyzacja. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji. Dz.U. 1996, nr 118, poz. 561.
 • Włodyka S. (1996). Spółki w procesie komercjalizacji i prywatyzacji. W: S. Włodyka (red.), Prawo spółek, s. 632- 665. Kraków: Instytut Prawa Spółek i Inwestycji Zagranicznych.
 • Wrońska E.M. (2004). Strategie finansowe spółek pracowniczych. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie- -Skłodowskiej.
 • Zwierzyńska-Bubałło T. (red.) (1998). Leksykon prywatyzacji. Warszawa: PWE.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171462832

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.