PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 23 | 74--84
Tytuł artykułu

Młodzież na rynku pracy w Polsce - bariery i szanse

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Young People in the Labor Market in Poland - Barriers and Opportunities
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Bezrobocie to zjawisko, które negatywnie wpływa na jednostki, rodziny i społeczeństwa. Utrata pracy i trudności ze znalezieniem nowej, mogą powodować u ludzi pesymizm i apatię, problemy zdrowotne oraz finansowe. Brak możliwości pozyskiwania dochodu za wykonywaną pracę jest jednym z podstawowych źródeł ubóstwa oraz wykluczenia społecznego. Wykształcenie polskiej młodzieży jest istotnym składnikiem kapitału intelektualnego. Zasoby zawarte w kapitale ludzkim, strukturalnym, społecznym i relacyjnym mogą być źródłem obecnego i przyszłego dobrostanu kraju. (abstrakt oryginalny)
EN
Unemployment is a phenomenon that affects the individual, the family and society. Job loss and difficulty in finding a new cause in humans pessimism and apathy, health problems and financial. No possibility of raising income for their work is one of the main sources of poverty and social exclusion. Polish youth education is an essential component of intellectual capital. The resources contained in human capital, structural, social and relational can be a source of current and future welfare of the country. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
74--84
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Uniwersytet Rzeszowski
Bibliografia
 • 1. Barwińska- Małajowicz, A., Polski i niemiecki rynek pracy a instytucje wyrównujące dysproporcje rynkowe,opis bibliograficzny[Polish and German labor market institutions and leveling disproportions market bibliographic description].
 • 2. Domański, H., Samorożnicujące się społeczeństwo,[The same differentiating socjety] "Nowy obywatel", 15-11-2010 http://nowyobywatel.pl/2010/11/15samoroznicujace-siespoleczenstwo.
 • 3. Jelonek M., Szklarczyk D., Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych i wyższych na rynku pracy [Graduates of secondary schools and universities in the job market ] (w:) J., Górniak (red.), Młodość czy doświadczenie. Kapitał Ludzki w Polsce, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2013.
 • 4. Jelonek M., Młodzi na rynku pracy - polityka publiczna wobec wyzwań związanych z poprawą sytuacji zawodowej osób młodych, Polski rynek pracy - wyzwania i kierunki działań na podstawie badań Bilans Kapitału Ludzkiego 2010-2015 [Young people in the labor market - public policy to the challenges of improving the employment situation of young people, Polish labor market - challenges and courses of action based on the research of Human Capital 2010-2015] (red.) Jarosława Górniaka, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa-Kraków, 2015.
 • 5. Lauer, C., Steiner V., Returns to Education in West Germany - An Empirical Assessment, ZEW, Discussion Paper No. 00-04, Mannheim 2000.
 • 6. Kompetencje Polaków a potrzeby gospodarki polskiej. Raport podsumowujący IV edycję badań BKL z 2013 roku, [Competence Poles and the needs of the Polish economy. The report summarizing the fourth edition of the BKL Study of 2013 years ] red. J. Górniak, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2014.
 • 7. Komunikat komisji do parlamentu europejskiego, rady, europejskiego komitetu ekonomiczno-społecznego i komitetu regionów, [Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions] http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/com/com_com(2011)0112_/com_com(2011)0112_pl.pdf
 • 8. Raport ,,Młodzi 2011‖[The report,, Young 2011 "]. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, zds.kprm.gov.pl,
 • 9. Siewicz, K., Bezrobocie młodych - strategie przeciwdziałania bezrobociu wśród młodzieży - rozwiązania unii europejskiej a województwo warmińsko-mazurskie.[Youth unemployment - strategies against youth unemployment - solutions European Union and the warminsko-mazurskie] http://www.ue.katowice.pl/fileadmin/_migrated/content_uploads/19_K.Siewicz__ Bezrobocie_mlodych_-_strategie_przeciwdzialania....pdf
 • 10. Wrońska G., Oczekiwania na rynku pracy. Pracodawcy a absolwenci szkół wyższych w Polsce. [Expectations for the labor market. Employers and graduates in Poland ] Studia Ekonomiczne. Zeszyty naukowe. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Nr 214-2015, 2015.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171463008

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.