PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 23 | 99--111
Tytuł artykułu

Agroturystyka jako forma pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich na przykładzie województwa świętokrzyskiego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Agritourism as a Form of Non-Agricultural Business in Rural Areas on the Example of the Świętokrzyskie Province
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest określenie stanu i możliwości rozwoju agroturystyki na obszarach wiejskich województwa świętokrzyskiego oraz identyfikacja ekonomicznych i pozaekonomicznych korzyści z rozwoju agroturystyki na obszarach wiejskich województwa świętokrzyskiego. Województwo świętokrzyskie jest regionem z jednym z największych w kraju udziałem obszarów chronionych w całkowitej powierzchni (65%). Badaniem objęto 39 gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, których powierzchnia zlokalizowana jest w 90% na obszarach chronionych. Agroturystyka w analizowanych gminach województwa świętokrzyskiego stanowiła ok. 3,5% wszystkich pozarolniczych przedsięwzięć gospodarczych. Gminy te można zatem określić mianem "gmin niewykorzystanych szans‖, w których niezależnie od szczególnych i wyjątkowo atrakcyjnych uwarunkowań przyrodniczych, funkcja turystyczna i rekreacyjna nie jest w pełni rozwinięta. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this article is to determine the conditions and opportunities for development of agrotourism in rural areas of Świętokrzyskie province and the identification of economic and noneconomic benefits from the development of agrotourism in rural areas in Świętokrzyskie province.Świętokrzyskie province is a region with one of the country's largest share of protected areas in the total area (65%). The study included 39 rural and semi-urban areas, where the area is located in 90% of protected areas. Agritourism in the analyzed municipalities of Świętokrzyskie province accounted for approx. 3.5% of all non-agricultural businesses. These municipalities can thus be described as "municipalities missed opportunities" in which regardless of the particular and very attractive natural conditions, the function of tourism and recreation is not developed. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
99--111
Opis fizyczny
Twórcy
  • Politechnika Świętokrzyska
Bibliografia
  • 1. Duczkowska-Małysz K., Nowe funkcje obszarów wiejskich, [New features of rural areas] (w:) Wokół trudnych problemów globalnego rozwoju obszarów wiejskich, gospodarkim żywnościowej i rolnictwa, [Around the difficult problems of global rural development, food economy and agriculture], pod red. nauk. K. Duczkowskiej-Małysz i A. Szymeckiej, wyd. SGH, Warszawa 2009.
  • 2. Gralak K., "Farming for health‖ jako innowacyjny kierunek wzmacniania konkurencyjności gospodarstw rolniczych, [Farming for health" as an innovative way of strengthening the competitiveness of farms], [w:] ,,Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu‖, Tom X, zeszyt 3, [Scientific Annals of the Association of Agricultural and Agribusiness Economists, Volume X, issue 3], wyd. SGGW, Warszawa 2009.
  • 3. Hassink J., Van Dijk M., Farming for Health across Europe. Comparison between countries, and recomenadtions for a research and policy agenda, Springer 2006.
  • 4. Jędrzejczyk I., Ekologiczne uwarunkowania i funkcje turystyki, [Ecological conditions and features of tourism], wyd. Śląsk, Katowice 1995.
  • 5. Majewski J., Agroturystyka to też biznes, [Agritourism is a business], Fundacja Wspomagania Wsi, Warszawa 2000.
  • 6. Strategia Rozwoju Turystyki w województwie świętokrzyskim na lata 2015-2020, [Tourism Development Strategy in Świętokrzyskie for the years 2015-2020],Urząd Marszałkowski, Kielce 2015.
  • 7. Wójcik-Augustyniak M., Augustyniak W., Agroturystyka szansą rozwoju obszarów wiejskich, [Agritourism as opportunity for rural development, economy, human environment in rural areas], [w:] Agrobiznes 2002. Przemiany w agrobiznesie i obszarach wiejskich oraz ich następstwa - tom 2, [Agribusiness 2002. Changes in agribusiness and rural areas and their consequences], Urban S. (red)., wyd. AE, Wrocław 2002.
  • 8. Zaręba D., Ekoturystyka. Wyzwania i nadzieje, [Ecotourism. Challenges and hopes], PWN, Warszawa 2000.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171463028

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.