PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 23 | 112--124
Tytuł artykułu

Ocena spełnienia wymagań dotyczących odpowiedzialności kierownictwa w systemach zarządzania jakością w przedsiębiorstwach branży spożywczej

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Assessment of the Fulfillment the Requirements Concerning Management Responsibility in Quality Management Systems in Food Industry Enterprises
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Jednym z czynników determinujących skuteczność systemu zarządzania jakością jest zaangażowanie kierownictwa przedsiębiorstwa w utrzymanie i doskonalenie systemu. W artykule przedstawiono wyniki badania dotyczącego spełnienia przez przedsiębiorstwa branży spożywczej wymagań dotyczących odpowiedzialności kierownictwa w systemach zarządzania jakością zbudowanych w oparciu o wymagania normy PN-EN ISO 9001:2009. W pracy przedstawiono niezgodności w odniesieniu do wymagań dotyczących odpowiedzialności kierownictwa zawartych w normie PN-EN ISO 9001:2009 oraz spostrzeżenia odnoście spełnienia tych wymagań, sformułowane podczas auditów zewnętrznych systemów zarządzania jakością przeprowadzonych przez auditorów jednostek certyfikujących. W wyniku badania stwierdzono, że kierownictwo powinno przede wszystkim doskonalić spełnienie wymagań dotyczących odpowiedzialności, uprawnień oraz komunikacji wewnętrznej, a także przeglądów zarządzania. (abstrakt oryginalny)
EN
One of the factors that determine the quality management system effectiveness is the commitment of the top management to the development, implementation and continually improving of the system. In the work there have been presented the results of the researches dealing with fulfillment the requirements concerning management responsibility in quality management systems in accordance with PN-EN ISO 9001:2009 standard by the enterprises in food industry. In this work there have been mentioned some nonconformities in relation to the requirements of PN-EN ISO 9001:2009 standard concerning management responsibility and observations relating to this requirements, formulated during the external audits of the quality management systems realised by the auditors from the certification bodies. The obtained results confirm that management should first and foremost improve compliance with the requirements concerning responsibility, authority and communication and management review. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
112--124
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Akademia Morska w Gdyni
Bibliografia
 • 1. Ejdys J., Model doskonalenia znormalizowanych systemów zarządzania opartych na wiedzy [Model improvement of knowledge-based standardized management systems], Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok 2011, s. 21.
 • 2. Frąś J., Gołębiowski M., Bielawa M., Podstawy zarządzania jakością w przedsiębiorstwie [Basics of quality management in a company], Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006.
 • 3. Hamrol A., Mantura W., Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka [Quality management. Theory and practice], Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 • 4. Jedynak P., Ocena znormalizowanych systemów zarządzania jakością [Evaluation of normalized quality management systems], Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007.
 • 5. Karaszewski R., Zarządzanie jakością. Koncepcje, metody i narzędzia stosowane przez liderów światowego biznesu [Quality management. Concepts, methods and tools used by the world business leaders], Dom Organizatora TNOiK, Toruń 2005.
 • 6. Kobylińska U., Ewolucja czy rewolucja? Zmiany w standardzie ISO 9001:2015 [Evolution or Revolution? The new ISO 9001:2015 standard], "Ekonomia i Zarządzanie‖ 1, Szczecin 2014, s. 206.
 • 7. Kołożyn-Krajewska D., Sikora T., Zarządzanie bezpieczeństwem żywności. Teoria i praktyka [Food safety management. Theory and practice], Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2010.
 • 8. Luning P.A., Marcelis W.J., Jongen W.M.F., Zarządzanie jakością żywności. Ujęcie technologiczno - menedżerskie [Food quality management: a techno-managerial approach], Wydawnictwo Naukowo - Techniczne, Warszawa 2005.
 • 9. Łunarski J., Zarządzanie jakością. Standardy i zasady [Quality management. Standards and principles], Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2008.
 • 10. PN-EN ISO 9001:2006 Systemy zarządzania jakością. Podstawy i terminologia [Quality management system. Fundamentals and vocabulary].
 • 11. PN-EN ISO 9001:2009 Systemy zarządzania jakością. Wymagania [Quality management system. Requirements].
 • 12. PN-EN ISO 9004:2001 Systemy zarządzania jakością. Wytyczne doskonalenia funkcjonowania [Quality management systems. Guidelines for performance improvements].
 • 13. PN-EN ISO 9004:2010 Zarządzanie ukierunkowane na trwały sukces organizacji. Podejście wykorzystujące zarządzanie jakością [Managing for the sustained success of an organization. A quality management approach].
 • 14. Toruński J., Rola przywództwa w zarządzaniu jakością w przedsiębiorstwie [The role of leadership in quality management in the enterprise],,,Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, seria: Administracja i Zarządzanie‖, nr 99, Siedlce 2013.
 • 15. Zapłata S., Wpływ "czynników osobowych‖ na skuteczność systemu zarządzania jakością - wyniki badań ankietowych [The impact of "personal factors" on the effectiveness of the quality management system - survey results], "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi‖, 1(72), Warszawa 2010.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171463044

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.