PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 4 (82) Cz.1 Pomiar i ocena wyników przedsiębiorstw | 335--346
Tytuł artykułu

Proinnowacyjny model zintegrowanego systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności

Warianty tytułu
Pro-Innovative Model of Integrated System of Quality Management and Food Safety
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Cel - Celem rozważań jest określenie koncepcji i ocena możliwości wdrożenia zintegrowanego systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności w aspekcie determinantów jego skutecznej implementacji. Metodologia badania - Zastosowano metodę analizę i konstrukcji logicznej. Problem zintegrowanego systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności i jego modelowania przeprowadzono w oparciu o krytyczną literaturę przedmiotu i własne doświadczenia autorów. Wynik - Wynikiem opracowania jest proinnowacyjny model zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności uwzgledniający kompleksowo spełnianie innych, określonych w międzynarodowych wzorcach, wymagań zapewniających produkcję i przetwarzanie żywności o gwarantowanej jakości i bezpiecznej zdrowotnie. Oryginalność/wartość - Jako oryginalną wartość można uznać autorski model proinnowacyjnego systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności.(abstrakt oryginalny)
EN
Objective - The purpose of discussion is to define the concept and assess the possibility of implementing an integrated system of quality management and food safety in terms of the determinants of its successful implementation. Design/methodology/approach - Used method of analysis and logical construction. The problem of an integrated system of quality management and food safety, and its modeling was based on the critical literature of the subject and the authors' own experience. Findings - The result of the study is to pro-innovative model of quality management and food safety into account comprehensively meet certain other international patterns, requirements to ensure the production and processing of food quality assured and safe to health. Originality/value - As the original value can be considered an original model of innovation-oriented quality management system and food safety.(original abstract)
Twórcy
 • Politechnika Poznańska
 • Attrax SA, Route d'Esch, Luxembourg
 • Hausbrauerei Feierling GmbH, Niemcy
Bibliografia
 • Borowy T., Kubiak M. S. (2014). Jakość zdrowotna żywności funkcjonalnej. Problemy Jakości, 4, 31-35.
 • Croft N.H. (2012). ISO 9001:2015 and beyond. ISO Focus.
 • Czapski J. (2012). Opracowanie nowych produktów żywnościowych o charakterze prozdrowotnym. Cz. I. Przemysł Spożywczy, 1, 214-32.
 • Ejdys J. (2011). Model doskonalenia znormalizowanych systemów zarządzania oparty na wiedzy. Białystok: Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej.
 • Ejdys J., Kobylińska U., Lulewicz A. (2012). Zintegrowane systemy zarządzania. Teorie i praktyka. Białystok: Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej.
 • Frąś J., Bielawa A. (2007). Zarządzanie rolnictwem ekologicznym na obszarach wiejskich. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 456, 115-124.
 • Frąś J. (2015). Normalizacja i zarządzanie jakością w logistyce. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Politechniki Poznańskiej.
 • Gajdzik B. (2014). Bariery systemowe zarządzania jakością w przedsiębiorstwach. Problemy Jakości, 5, 23-28.
 • Hampton D. (2014). A Step Forward. Quality Progres, 3, 39-43.
 • Horubała A. (1993). Systemy kontroli w produkcji żywności gwarantowanej jakości. Przemysł Spożywczy, 2, 2-9.
 • ISO 9001:2015. Revision Overview (2013). Pobrano z: http://www.lsqa.com/iso/1_iso-TC186-SC2-WG24 (7.06.2014).
 • Katalog norm europejskich ISO/IEC (systemy jakości) (1993). Warszawa: Polski Komitet Normalizacji, Miar i Jakości.
 • Kobylińska U. (2014). Ewolucja czy rewolucja? Zmiany w standardzie ISO 9001:2015. Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Economics and Management, 6 (1), 205-219.
 • Łunarski J. (2008). Zarządzanie jakością. Standardy i zasady, Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne.
 • Oakland J.S. (1993). Total Quality Management. Oxford: Butterworth-Heinemann.
 • PN-EN ISO 9001:2009 (2009). System zarządzania jakością. Wymagania. Warszawa: PKN.
 • Skrzypek E. (2013). Dojrzałość jakościowa a wyniki przedsiębiorstw zorientowanych projakościowo. Warszawa: Difin.
 • Skrzypek E. (2014). Model doskonalenia zarzadzania. Marketing i Rynek, 5.
 • Urbaniak M. (1996). System HACCP - narzędziem do uzyskania produktów gwarantowanej jakości. Problemy Jakości, 1, 13-16.
 • Wiśniewska M. (1997). Systemy zapewnienia jakości w sektorze rolno-spożywczym. Problemy Jakości, 8/9, 62-68.
 • Wolniak R. (2014). Korzyści doskonalenia systemów zarządzania jakością opartych o wymagania normy ISO 9001:2008. Problemy Jakości, 3, 20-25.
 • Żukowski P., Frąś J. (1998). System zapewnienia jakości w agrobiznesie. Folia Universitatis Agriculturae Stetinensis, 189, 181-201.
 • Żukowski P. (2001). The Model of the Integrated System of Food Products' Quality Assurance in an Agricultural and Industrial Complex. The 16th International Conference on Production Research. CD no. 0089. Prague: Czech Technical University.
 • Zymonik Z., Hamral A., Grudowski P. (2013). Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem. Warszawa: PWE.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171463146

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.