PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | Biznes w kulturze - kultura w biznesie : wybrane problemy | 61--68
Tytuł artykułu

Wybrane problemy zarządzania projektami kultury

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Działania rutynowe i powtarzalne w wielu organizacjach odgrywają nadal podstawową rolę, jednak wydaje się, że zwłaszcza w organizacjach sektora kultury rola działań o charakterze niepowtarzalnym, czyli projektów, staje się coraz istotniejsza. Wpływ na to mają przede wszystkim skomplikowane uwarunkowania, nasilająca się konkurencja, rosnące wymagania klientów, szybki postęp technologiczny, warunki, w jakich współczesne organizacje sektora kultury muszą funkcjonować. Podmioty te coraz częściej podejmują działania w celu pozyskania dodatkowych finansów na działalność kulturalną. Jedną z możliwości rozwoju organizacji jest aplikowanie o środki finansowe z różnych źródeł, m.in. z funduszy Unii Europejskiej, oraz realizacja projektów kultury. W trakcie ponad 50 lat integracji państw Unii Europejskiej odkrywano nowe obszary do eksploracji, innowacyjne trendy artystycznej ekspresji. Unia Europejska dąży do stworzenia nowej perspektywy rozwoju kultury i projektów artystycznych. Celem niniejszego rozdziału jest skonfrontowanie technik i modeli zarządzania projektami kultury z wynikami badań empirycznych dostępnymi w literaturze oraz z badaniami, które zostały przeprowadzone w organizacjach sektora kultury w 2013 r. przez autorkę. Pełne wyniki badań zostały zamieszczone w rozprawie doktorskiej pn. Zarządzanie projektami w sektorze kultury w Polsce, napisanej pod kierunkiem prof. dr. hab. Łukasza Sułkowskiego, obronionej w 2014 r. Na podstawie zrealizowanych wywiadów oraz uzyskanych wyników ankietowych opisano wybrane metody i techniki zarządzania, a w związku z tym kierunki zmian zarządzania w samej organizacji sektora kultury. (fragment tekstu)
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
Bibliografia
 • Brunet P.: A European Manual for Cultural Operators. How to Develop a European Cultural Project. "Reíais Culture Europe", January 2010.
 • Wyrozębski P.: Praktyki zarządzania wiedzą projektową w polskich organizacjach - wyniki badań. "E-mentor" 2010, nr 5 (42).
 • Walczak W.: Uwarunkowania i czynniki wpływające na sukces projektu. "E-mentor" 2010, nr 3(35).
 • Kacuga K.: Projekt - od pomysłu do realizacji. Fundacja Edukacja dla Demokracji, Warszawa 2008.
 • Bryde D.J.: Modelling Project Management Performance. "International Journal of Quality & Reliability Management" 2013, Vol. 20, No. 2.
 • Lichtarski J.M.: Innowacje w obszarze struktur organizacyjnych przedsiębiorstw i jednostek sektora publicznego. W: Innowacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz instytucjami sektora publicznego. Teoria i praktyka. Red. H. Bieniok, T. Kraśnicka. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2010.
 • Łada M., Kozarkiewicz A.: Zarządzanie wartością projektów. Instrumenty rachunkowości zarządczej i controllingu. C.H. Beck, Warszawa 2010.
 • Dragićević-Šešić M., Stojković B.: Kultura: Zarządzanie, animacja, marketing. Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2010.
 • Lichtarski L.M., Wąsowicz M.: Uwarunkowania rozwoju strategicznego zarządzania projektami w organizacji. "Organizacja i Kierowanie" nr 1A (159). Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania PAN, SGH, Kolegium Zarządzania i Finansów, Warszawa 2014.
 • Monkiewicz W., Rzeźnik G., Wojda M.: Zarządzanie cyklem projektu. Skuteczne aplikowanie i zarządzanie projektami europejskimi w małych organizacjach pozarządowych. Polski Instytut Demokracji Lokalnej, Warszawa 2009.
 • Kluba M., Laskowski P.: Ryzyko jako immanentna cecha procesu zarządzania projektem. W: Zarządzanie operacyjne. Zarządzanie projektami i jakością w organizacjach biznesowych, publicznych i pozarządowych. Red. L. Kowalczyk, F. Mroczko. Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, t. 20. Wałbrzych 2012.
 • Adamiak P., Dworakowska Z., Herbst J., Przewłocka J.: Współpraca w obszarze kultury - samorządy, publiczne instytucje kultury, organizacje pozarządowe. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Stowarzyszenie Klon-Jawor, Warszawa 2013.
 • Sarnowski T.: Wybrane aspekty zarządzania innowacyjnym projektem technologicznym. W: Zmiany w teorii i praktyce zarządzania. "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. XI, z. 8. Red. J. Lichtarski. Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, Łódź 2010.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171463282

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.