PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 4 (18) | 59--66
Tytuł artykułu

Koncepcje zarządzania kapitałem ludzkim w aspekcie procesu globalizacji i kształtowania kultury organizacji

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Concepts of Human Capital Management in the Aspect of the Process of Globalisation and Forming of the Corporate Culture
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W literaturze przedmiotu brak jest jednomyślności autorów co do definicji i struktury kapitału ludzkiego. Wymaga to systematycznego prowadzenia badań oraz dalszego rozwoju tego obszaru. Zgadzają się jednak wszyscy co do jednej kwestii, a mianowicie, że to właśnie czynnik ludzki stanowi kluczową wartość współczesnych organizacji. To kompetencje pracowników, ich kreatywność, innowacyjność oraz osobowość znacząco wpływają na konkurencyjność współczesnych przedsiębiorstw w środowiskach wielokulturowych. Nabiera to szczególnego znaczenia w obliczu procesu globalizacji i integracji oraz związane jest z dynamicznym rozwojem koncepcji kapitału ludzkiego. Celem niniejszego artykułu jest zatem ukazanie globalnych trendów w zarządzaniu kapitałem ludzkim, ze szczególnym zaakcentowaniem znaczenia i konieczności kształtowania innowacyjnych kultur organizacji. (abstrakt oryginalny)
EN
In the source literature is missing of an unanimity of authors as to the definition and the structure of human capital. It requires systematic researching and further development of this area. However everyone agrees as to one issue, that is it just the human factor constitutes the crucial value of contemporary organizations. These are competences of employees, their creativity, the innovativeness and the personality which have significant influence on the competitiveness of contemporary enterprises in multicultural profession. It is gaining the special significance in the face of the process of globalisation and integration as well as is connected with the rapid development of the concept of human capital. The aim of present article is therefore showing the global trends in human capital management with special stressing of meaning and the necessity of forming of innovative corporate cultures.(original abstract)
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
Bibliografia
 • 1. Adamik, A. (2012), Kulturowe uwarunkowania skuteczności działań innowacyjnych przedsiębiorstw, Warszawa: Współczesne Zarządzanie 1/2012, s. 9.
 • 2. Armstrong, M., Baron A. (2008), Zarządzanie kapitałem ludzkim. Uzyskiwanie wartości dodanej dzięki ludziom, Kraków: Wolters Kluwer, s. 6.
 • 3. Bartnicki M., Strużyna J. (red.), (2001), Przedsiębiorczość i kapitał intelektualny, Katowice: Prace Naukowe AE w Katowicach, s. 69-70.
 • 4. Białas, S., (2013), Zarządzanie zasobami ludzkimi w otoczeniu międzynarodowym, Warszawa: PWN, s. 71-72.
 • 5. Cyfert, Sz. (2012), Organizacja i kierowanie nr 3/2012(152), Warszawa: Oficyna Wydawnicza Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania PAN i SGH w Warszawie, s. 16-17.
 • 6. Drozdowski, R., Zakrzewska, A., Morchat, M., Mroczkowska, D., Puchalska, K., Jaroszek, K. (2010), Streszczenie raportu końcowego z badania "Wspieranie postaw proinnowacyjnych przez wzmacnianie kreatywności jednostki", Warszawa: Wydawca IBC GROUP Central Europe Holding S.A. & Public Profits Sp. z o.o., s. 9.
 • 7. Gadomska-Lila, K. (2010), Charakterystyka i uwarunkowania proinnowacyjnej kultury organizacyjnej - wyniki badań, "Przegląd Organizacji" 2010, nr 2, s. 13, 14.
 • 8. Godyń, M., Kompetencja kulturowa, http://www.neraida.pl/index.php/baza-wiedzy/item/65-kompetencja-mi%C4%99dzykulturowa.
 • 9. Harasim, W. (2015), Wpływ kultury organizacyjnej na zarządzanie kapitałem ludzkim w tworzeniu wartości dodanej organizacji, [w:] W. Harasim, Zarządzanie wartościami niematerialnymi w erze gospodarki cyfrowej, Warszawa: Wyższa Szkoła Promocji, Mediów i Show Businessus. s. 19.
 • 10. Jamka, B. (2011), Czynnik ludzki w przedsiębiorstwie: zasób czy kapitał ? [w:] Konkurencyjność i innowacyjność przedsiębiorstw http://www.praktycznateoria.pl/czynnik-ludzki/ 30.06.2011.
 • 11. Jończak, M. (2014), Trendy HR 2014: Jak przyciągnąć i utrzymać pracowników w XXI wieku s. 8, za: http://www2.deloitte.com/content/ dam/Deloitte/pl/Documents/Reports/pl_Trendy_HR_2014.pdf.
 • 12. Klimczok, M. (2015), Wpływ kultury organizacyjnej państw europejskich i azjatyckich na poziom zarządzania w organizacji, ZN WSH Zarządzanie Nr 1/2015, s. 49-60.
 • 13. Kostera, M. (1990), Piąta funkcja zarządzania, Przegląd Organizacji nr 1/1990, s.12-13.
 • 14. Król, H., Ludwiczyński, A. (2008), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 684.
 • 15. Listwan, T. (red.) (2005), Słownik zarządzania kadrami, C.H. Beck, Warszawa, s. 75.
 • 16. Luttwak, E. (2000), Turbokapitalizm, Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie, s. 56.
 • 17. Mazurkiewicz, A. (2010), Kapitał ludzki w procesie kształtowania sprawności organizacji, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, s. 46.
 • 18. Rakowska, A., (2007), Kompetencje menedżerskie kadry kierowniczej we współczesnych organizacjach. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, s. 231 [w:] I. Bieniek, S. Steinerowska, Kompetencje międzykulturowe na mapie kompetencji zawodowych, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Organizacja i Zarządzanie z. 71 /2014, s. 43-44.
 • 19. Samul, J. (2012), Pojęcie kapitału ludzkiego w opinii menedżerów personalnych, Zarządzanie i Finanse Nr 2(1)/2012, s. 196.
 • 20. Schaffer, A.( 2005), Consider cost and strategy when choosing between expatriate and host-national managers. Journal of Business Management nr 11/ 2005, s. 59.
 • 21. Strojny, J. (2010), Wdrożenie systemu zarządzania potencjałem ekoinnowacyjnym w przedsiębiorstwie [w:] L. Woźniak, J. Strojny, E. Wojnicka (red.), Jak budować przewagę konkurencyjna dzięki ekoinnowacyjności, Warszawa: Wyd. PARP, s. 42.
 • 22. Strużyna, J. (2000), Wymiary kapitału ludzkiego firmy [w:] B. Kożuch (red.), Kształtowanie kapitału ludzkiego firmy, Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, , s. 48.
 • 23. Sułkowski, Ł. (2002)., Kulturowa zmienność organizacji, Warszawa: PWE, s. 151.
 • 24. Szymański, W. (2004), Globalizacja a struktura gospodarki światowej, [w:] K. Kuciński (red.), Ekonomiczne i społeczne aspekty globalizacji, Materiały i Prace Instytutu Funkcjonowania Gospodarki Narodowej, tom XC, Warszawa: SGH, s. 12.
 • 25. https://bkl.parp.gov.pl/projekt.html.
 • 26. http://edu.gazeta.pl/edu/h/Kompetencje+kulturowe.
 • 27. http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/3924603/kompetencja-kulturowa.html.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171463370

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.