PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 23 | 195--208
Tytuł artykułu

Subsydiowanie wydatków mieszkaniowych jako instrument socjalnej polityki mieszkaniowej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Subsidizing Housing Expenses as an Instrument of Social Housing Policy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule poruszony został problem potrzeb mieszkaniowych i polityki mieszkaniowej rozumianej jako ogół działań instytucji państwowych i samorządowych za pomocą prawnych i finansowych instrumentów, mających na celu poprawę sytuacji mieszkaniowej. Głównym celem realizowanej polityki mieszkaniowej jest zaopatrzenie całej populacji (gospodarstw domowych) w mieszkania o odpowiedniej wielkości i jakości, znajdujących się w przyjaznym otoczeniu i nabytych lub wynajętych po niskich kosztach. Instrumenty pomocowe kierowane są do gospodarstw domowych po identyfikacji kategorii potrzeb mieszkaniowych. Do gospodarstw domowych o najniższych dochodach, w celu zapobiegania marginalizacji mieszkaniowej kierowana jest socjalna pomoc mieszkaniowa, utożsamiana najczęściej z redystrybucją dochodów na rzecz wspomagania konsumpcji usług mieszkaniowych przez mniej zamożne grupy ludności. Socjalna pomoc mieszkaniowa zazębia się z działaniami systemu pomocy społecznej i ochroną praw lokatorów. Jednym z szerzej rozpowszechnionym instrumentem socjalnej pomocy mieszkaniowej jest dodatek mieszkaniowy, zaklasyfikowany do popytowych subsydiów mieszkaniowych. Wypłata dodatków jest zadaniem własnym gminy. (abstrakt oryginalny)
EN
The article deals with the problem of housing demand and housing policy, the latter seen as all actions carried out by state and local government institutions, using legal and financial instruments, in order to improve the housing situation. The principal objective of the implemented housing policy is to supply the whole population (households) with adquate quality and size homes, located in friendly environment and either purchased or rented at low cost. Support instruments are addressed to households having first categorized the housing needs. In order to prevent housing marginalization, households with the lowest incomes are offered social housing aid, which most often equates redistribution of incomes so as to support consumption of housing services among less wealthy groups of the general population. Social help related to housing is coupled with other actions conducted within the social aid system and the legal protection of tenants. The housing benefit is one of the more broadly applied social housing aid tools. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
195--208
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Bibliografia
 • 1. Cesarski M., Budżet a mieszkalnictwo i budownictwo społeczne w Polsce. Transformacja i perspektywy [The budget versus social housing and building in Poland. Transformation and prospects]. Problemy polityki społecznej, nr 15/2011, Wyd. Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN, 2011, s. 29-30.
 • 2. Cesarski M., Publiczna socjalna pomoc mieszkaniowa-losy, rozwiązania i treść [Public social housing aid - fate, solutions and the kontent]. Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace, nr 1 (17)/2014, Wyd. SGH w Warszawie, 2014, s. 115.
 • 3. Cyran R., Rola lokalnych strategii mieszkaniowych w planowaniu rozwoju mieszkalnictwa na terenie gminy [The role of local housing strategies in planning the development of housing in a commune]. Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, Wyd. TNN, 2010, Vol. 18, s. 101-110.
 • 4. Dziczek R., Ochrona praw lokatorów. Dodatki mieszkaniowe. Komentarz [Protection of tenants' rights. Housing benefits]. Lexis Nexix. Warszawa, 2012, s. 199.
 • 5. Kaltenberg- Kwiatkowska E., Mieszkanie. Analiza socjologiczna [Home. Sociological analysis]. Wyd. PWE, Warszawa, 1982, s.16.
 • 6. Lis P., Polityka państwa w zakresie finansowania inwestycji mieszkaniowych [The state's policy with respect to the financing of housing investments]. Wyd. C.H.Beck, Warszawa, 2008, s.146-151.
 • 7. Manjura-Niśkiewicz G., Dodatki mieszkaniowe w praktyce [Housing benefits in practice]. Wyd. Gaskor, Wrocław, 2011, s.13-17.
 • 8. Muczyński A., Ocena stopnia aktywności lokalnej polityki mieszkaniowej w wybranych gminach miejskich [Evaluation of the active role of local housing policy in selected municipalities]. Acta Scientiarum Polonorum 10(4), Wyd. UWM w Olsztynie, 2011, s. 41-51.
 • 9. Napiórkowska-Baryła A., Witkowska-Dąbrowska M., I.M. de Jesus, The housing marginalization threat to households in the Province of Warmia and Mazury. Sielskoje chozjajstwo - probliemy i pierspiektiwy, tom 28, Grodzieńskij Gosudarstwiennyj Agrarnyj Uniwiersitet, Grodno 2015, s.256-263.
 • 10. Przymeński A., M. Oliwa Ciesielska, Publiczna pomoc mieszkaniowa a demarginalizacja społeczna ludności ubogiej [Public housing aid versus social marginalization of the less wealthy]. Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 2014, s. 104-120.
 • 11. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. 25 Nr 71, poz. 734, z późn. zm.)
 • 12. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 71, poz. 733 z późn. zm.)
 • 13. www.bdl.stat.gov.pl
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171463384

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.